Vánoční přání a PF 2016

Vážení členové a příznivci Moravské národní obce, Vážení Moravané! Dovolte mi, abych Vám popřál klidné a spokojené prožití vánočních svátků v rodinném kruhu. Do nového roku 2016 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti, včetně úspěchů v rodině, zaměstnání i v Moravském hnutí. Současně chci poděkovat všem za práci pro Mo­ravu i za podporu Moravské národní obce. Uplynulý rok přinesl mnohé děje a udá­losti, jejichž dopad nelze vnímat pozitivně. Pokračující krize na východní Ukrajině, válka na středním východě spojená s utečeneckou krizí, terorismus fundamentali­stů z ISIL.

 
     To vše vytvořilo podhoubí pro růst mnoha populistických, nacionalistických a extrémistických hnutí, přinášejících zjednodušené vnímání světa a univerzální rychlá řešení na všechno a pro všechny. Přestože tato hnutí mohou získat dočasnou podporu části voličů, skutečná řešení jakýchkoliv problémů nejsou ani rychlá ani snadná. Nenechme se proto zmást současnou situací a pokračujme s rozvahou v naší práci. Výsledky máme výborné, ale náš cíl je stále daleko. Moravská společnost je ještě velmi slabá, ale již prokazatelně existuje. To, co se událo na rozlučce pana Švancary, kdy třicet tisíc lidí, bez jakékoliv agitace či ovlivňování, odmítlo státní hymnu a zpívalo raději lidovou — „Morava, je jistě krásná zem“, je jasným signálem o vývoji a sebereflexi moravské společnosti. Proto vytrvejme, náš cíl je správný a spravedlivý pro všechny a bude ho dříve či později dosaženo.
 

Ing. Jaroslav Krábek

 

předseda Moravské národní obce

6 odpovědí na “Vánoční přání a PF 2016”

 1. Na jedné straně je třeba ocenit úspěšné působení MNO, a to přes jednoznačné tabuizování témat spojených s Moravou a moravanstvím ze strany převážné části médií. Na druhé straně není nutné uvažovat ve smyslu – Nic než Morava! Západní civilizace je nyní již silně nahlodána myšlenkami neomarxistů (kulturní relativismus, pozitivní diskriminace menšin a naopak vytváření pocitu viny u evropského obyvatelstva, úpadek tradičních hodnot, podpora masivní imigrace atd.) z tzv. Frankfurtské školy. To, že alespoň část obyvatel netouží po napodobení osudů starověké Římské říše, a je navíc ochotna místo všudypřítomnému konzumu uvažovat v širších souvislostech, by mělo být spíše oceňováno. Je „jen“ škoda, pokud nepolitický spolek přejímá ono nálepkování (populisté, nacionalisté, extrémisté, chybí snad již jen fašisté, neonacisté), které účelově používají zastánci světa, v němž je pojem hrdosti k vlasti nic neříkající téma. K tématu škodlivosti multikulturalismu doporučuji knihu Patrick Buchanan: Smrt Západu.

 2. Vážený „tsk“,
  děkuji za ocenění práce MNO. O to více mne mrzí, že jste si špatně vyložil některá slova z mého Vánočního přání. Já ani nikdo z MNO rozhodně nemíníme nikoho „nálepkovat“. Je zde pouze upozornění na růst významu populistických, nacionalistických a extrémistických hnutí v Evropě. Tyto výrazy jsou běžným politologickým označením charakteru hnutí a stran a teprve jejich případné začlenění do negativních souvislostí jim dává pejorativní či zápornou nálepku. Osobně jsem zastáncem názoru, že tato hnutí jsou jakýmisi hlídacími psy demokracie, kteří upozorňují na chyby a neřešené otázky velkých centristických stran. Co se týče knihy amerického konzervativce Buchanana, je jistě zajímavým i když již trochu překonaným čtením. Např. častá kritika vámi uváděného multikulturalismu, který je v Evropě považován za neúspěšnou a všeobecně odmítnutou teorií, je již dlouho neaktuální. Přestože obsahuje mnoho zajímavých a pravdivých názorů a postřehů, její přínos je omezen vlastním postavením politických stanovisek autora až na pravém okraji spektra americké politiky.

 3. Dobrý den, pane Krábku,

  to co jste odpověděl panu TSK, pane Krábku, jsou jen naprosto průzračné výmluvy, přičemž máte za to, že postačí k tomu, abyste neodradil příznivce Moravské národní obce. Ale zklamu vás – váš kalkul opravdu nemůže vyjít. Úplně stejnou rétoriku, kterou jste předvedl ve svém „přání“, vytrvale předvádí vůči všem odpůrcům multikulturalismu například Karel Schwarzenberg i řada představitelů vládní ČSSD. Upozorňuji Vás, že v současnosti ve společnosti převažují odpůrci multikulturalismu a ne jedinci, zpracovaní propagandou, kterou do světa vytrvale vytrubuje prorežimní Česká televize, což je stanice, kterou Moravané (ve smyslu té části obavatel Moravy, která žádá obnovu moravské samosprávy) považují zpravidla za prolhanou. Všichni Moravané opravdu nejsou hluší a slepí, jak si asi myslíte. Takže si budete muset najít jinou rétoriku, pokud nechcete ztrácet příznivce. Je teda zajímavé, že když jde o multikulti propagandu, vysílanou Českou televizí, tak najednou Česká televize, podle jisté části Moravanů (hlavně těch, kteří jsou ve stjnojmenné straně), nevysílá lži, ale čisté a nezpochybnitelné slovo Boží. Nicméně názory strany Moravané již dávno nereprezentují názory majoritní části Moravě nakloněných Moravanů.

 4. Dobrý den pane Vaňáčku – „BN“,
  prosím nevnášejte na tyto stránky svůj negativismus a nesnášenlivost. Mé Novoroční přání mělo především povzbudit a ukázat směřování MNO v této bouřlivé době. Fanatický boj proto multikulturalismu, ze kterého již obviňujete téměř každého, se stává vaší obsesí a byl to i jeden z důvodů, proč jste opustil řady MNO. Pro MNO multikulturalismus nikdy nebyl blízký, jeho filozofie odporuje samé podstatě našich snah. Jak jsem již napsal minule: „Dnes je považován za neúspěšnou a všeobecně odmítnutou teorií“. Vždyť před drahnou dobou jej veřejně odmítla i paní Merkelová!
  Pane Vaňáčku – „BN“, já ani MNO nepracujeme s nějakými „kalkuly“, jak nám podsouváte. Naše řeč i program jsou jasné a pevné, nesnažíme se někomu zalíbit a nikoho silou přesvědčovat. Když má někdo názory rozdílné, přátelsky se rozejdeme. Vy sám jste toho důkazem. Respektujte to prosím, jako my respektujeme vaše rozhodnutí.

 5. Pane Vaňáčku, „BN“, jelikož byly Vaše další komentáře v rozporu s poselstvím a duchem Vánoc, byl jste zablokován. Děkujeme za pochopení.

 6. Snad by bylo vhodné ukončit diskuzi s povzbuzujícím citátem „Pro MNO multikulturalismus nikdy nebyl blízký…“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *