BRNO – Pedagogická konference Učíme o Moravě

Vážená paní kolegyně / Vážený pane kolego, srdečně Vás zveme na 5. ročník peda­gogické konference Učíme o Moravě, která se uskuteční v úterý 26. dubna 2016 v čase od 10.00 do 14.00 hodin ve Velkém sněmovním sále Nové radnice (Domini­kánské náměstí 1, Brno). Konference se koná pod záštitou první náměstkyně primá­tora města Brna Ing. Kláry Liptákové. Se svými příspěvky vystoupí věhlasní univer­zitní odborníci, například na problematiku literatury a jazyka na Moravě, dále znalci moravských zemských dějin i tvůrci výukových materiálů. Na konferenci Vám budou stručně představeny výstupy projektu ESF Učíme o Moravě.

 
     Konference je určena všem pedagogům, kteří se ve své výuce v jakémkoliv předmětu dotýkají témat spjatých s Mo­ravou (s její historií, literaturou, kulturou…). Účast na konferenci je zdarma, k dispozici bude jednoduché občerstvení. Pokud se konference chcete zúčastnit, přihlaste se prosím do 18. dubna 2016 na e-mail integra@integra.cz (po­případě telefonu 544 211 547) a uveďte své jméno, aprobaci a školu, odkud přijedete.
 

Těšíme se na setkání s Vámi.

Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.

 

vedoucí projektu Učíme o Moravě

 
 
 

Dopolední blok

 
09.45 | Prezence (šatna)
 
10.00 | Zahájení konference

Mgr. Darja Chládková (ředitelka Vzdělávacího institutu INTEGRA)

 
10.10 | Představení projektu Učíme o Moravě

Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D. (Vzdělávací institut INTEGRA)

 
10.20 | Správa středověké Moravy a její vztah k českému království

prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)

 
10.40 | Obor moravistika na vysokých školách

doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. (rektor Vysoké školy Karla Engliše, Právnická fakulta Masarykovy univ.)

 
11.00 | Morava na prahu moderní doby: Jak uchopit dějiny země v letech 1740—1848?

Mgr. Milan Řepa, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)

 
11.20 | Projekt Brno poetické aneb Básnický místopis v digitálním věku

Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. — Filozofická fakulta Masaryk. univ.)

 
11.40 | Technické dědictví Moravy a Slezska

Mgr. Sylvie Zouharová Dyková (Technické muzeum v Brně)

 
12.00 | Občerstvení (Rytířský sál)
 

Odpolední blok

 
12.30 | Velkomoravské hradiště ve Znojmě

doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc. (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity)

 
12.50 | Geneze moravských měst

Ing. arch. Jan Sapák (Vysoké učení technické)

 
13.10 | Moravština

prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)

 
13.30 | Moravané a Nobelova cena

PhDr. Marek Pavka, Ph.D. (Společnost pro Moravu a Slezsko)

 
13.50 | Předání osvědčení
 
14.00 | Závěr konference

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *