OLOMOUC – Reportáž z členské schůze Moravské národní obce

V sobotu 16. dubna 2016 se v Olomouci uskutečnila již 5. členská schůze (dříve nazývaná valná hromada) Morav­ské národní obce, které předsedal PhDr. David Un­ger (MNO Jihovýchodní Morava). Zprávu o hospodaření obce přednesl Luděk Poláček (jednatel MNO). Protože tři členové dosavadní Společné rady MNO odstoupili z funk­ce z rodinných, pracovních a zdravotních důvodů a čtvrtý dosavadní člen kandidatu­ru vzdal, bylo nutné po třech letech zvolit novou Společnou radu, která je nyní sed­mičlenná. Delegáty byla zvolena v tomto abecedním složení: Stanislav Blažek, Len­ka Holaňová, Ing. Jaroslav Krábek, Jiří Máca, Luděk Poláček, Ing. Vojtěch Říha a Mgr. Jan Studeník.

     Nově zvolení členové Společné rady MNO se následně sešli k volbě předsedy Společné rady. Zvolen byl Ing. Jaroslav Krábek, který přednesl vize dalšího fungování a směřování Moravské národní obce. Členská schůze schválila čestné člen­ství ve Společné radě odstupujícímu Ing. Jaroslavu Rejnušovi, dlouholetému členu MNO Brno, který podle zvyklostí ob­drží pamětní list. Připomínáme, že držitelem čestného členství ve Společné radě je od roku 2013 ještě Lubomír Kubík, další dlouholetý člen MNO Brno.
     Odpoledne probíhala také debata nad programem MNO pro ná­sledující léta a připravovaným Moravským dnem v Olo­mouci, který se bude konat v sobotu 28. května 2016. Celkově nás toto setkání pozitivně naladilo pro další činn­ost pro Moravu.
 
 
 

Jaroslav Krábek, předseda Moravské národní obce

 
Manželé Blažkovi

 
Delegáti členské schůze

 
Delegáti členské schůze

 
Jaroslav Krábek, předseda Moravské národní obce

 
Členové nové Společné rady a zapisovatel (vlevo dole)

 
Členové nové Společné rady a zapisovatel (uprostřed)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *