Pozvánka na členskou schůzi Moravské národní obce

Vážené členky, vážení členové Moravské národní obce,

dovolte, abychom vás co nejsrdečněji pozvali v sobotu 19. října 2019 do Olomouce na Výroční členskou schůzi Moravské národní obce, z. s. Místem našeho setkání bude velký salonek restaurace U Puškaře (Vídeňská 670/11, Olomouc). Začátek prezentace účastníků je v 11:00 hodin.  Pokračovat ve čtení „Pozvánka na členskou schůzi Moravské národní obce“

BLUDOV – Slavnostní odhalení busty Karla staršího ze Žerotína

V pátek 3. listopadu 2017 se v obci Bludov konalo slavnostní odhalení nové busty významného moravského politika a diplomata, ochránce moravských zemských práv a svobod, nejvyššího zemského hejtmana Markrabství moravského – Karla staršího ze Žerotína. Nejprve se v interiéru místního žerotínského zámku konala přednáška největšího odborníka na život Karla st. ze Žerotína, pana prof. PhDr. Mgr. TOMÁŠE KNOZE, Ph.D., který byl v loňském roce Moravskou národní obcí nominován na prestižní cenu „Osobnost Moravy“. Zajímavá byla poznámka pana profesora o skutečnosti, že Žerotín nejraději psal, v té době pro zemské vzdělance přirozeným, jazykem moravským.
Pokračovat ve čtení „BLUDOV – Slavnostní odhalení busty Karla staršího ze Žerotína“

Uherské Hradiště: Slavnosti vína a památek – MNO Kroměřížsko

Druhý víkend v září 2017 se v Uherském Hradišti uskutečnil 15. ročník Slováckých slavností vína a otevřených památek. Počtem návštěvníků a bohatostí programu se jedná o akci srovnatelnou se Znojemským historickým vinobraním nebo mikulovským Pálavským vinobraním. Do Znojma přijíždí kolem 80 000 návštěvníků, do Mikulova letos přijelo 65 000 a do Uherského Hradiště asi 50 000 lidí, přičemž hradišťský rekord činí asi 70 000. Na rozdíl od obou jmenovaných akcí je ta hradišťská mnohem mladší. Pálavské vinobraní má již 70-letou tradici. Znojemské historické vinobraní se poprvé konalo před 51 lety přičemž od roku 1974 do 90. let 20. století byla tradice přerušena. Slavnosti vína v Uherském Hradišti jsou záležitostí až 21. století.
Pokračovat ve čtení „Uherské Hradiště: Slavnosti vína a památek – MNO Kroměřížsko“

BLUDOV – Pietní shromáždění u hrobu Karla staršího ze Žerotína

Vážení příznivci Moravy a spolku Moravská národní obec, místní sdružení MNO Sever a region MNO Haná vás co nejsrdečněji zvou v sobotu 16. září 2017 do obce Bludov, kde se v místní rodové hrobce Žerotínů bude konat vzpomínkové setkání s pietním aktem k výročí narození významného moravského politika a diplomata, ochránce moravských zemských práv a svobod, nejvyššího zemského hejtmana Markrabství moravského – Karla staršího ze Žerotína (* 15. září 1564; † 9. října 1636). Zavzpomínáme také na další významné příslušníky tohoto moravského šlechtického rodu. Sraz účastníků je v 17:00 hodin v hostinci Pod Kostelem, který se nachází v sousedství hrobky. My pořadatelé se budeme těšit na vaši hojnou účast.
Pokračovat ve čtení „BLUDOV – Pietní shromáždění u hrobu Karla staršího ze Žerotína“

Slavnosti města Šumperka – MNO Sever

Stejně jako v minulých letech se i v roce 2017 konají v jedenáctém největším moravském městě Slavnosti města Šumperka. První víkend v červnu je zde každoročně připomínáno setkání moravských a slezských stavů v roce 1490, na kterém se řešil možný návrat Moravy a Slezska do svazku zemí Koruny české. V době smrti krále a markraběte Matyáše Korvína se totiž obě země nacházely ve svazku Koruny uherské. Ačkoliv zde k zásadnímu rozhodnutí nedošlo, obě stavovské reprezentace se alespoň dohodly na společném postupu.
Sraz členů a příznivců Moravské národní obce bude v sobotu 3. června ve 14.00 hodin „U Sovy“ (u okresního muzea). K programu slavností více zde.

MNO Ivančicko – Nové místní sdružení Moravské národní obce

Dne 26. ledna 2017 bylo na žádost členů schváleno společnou radou Moravské národní obce nové místní sdružení MNO Ivančicko. Předsedou se stal pan Jaroslav Vyhnálek, který k tomu napsal:
Selské rozum říká: žijem na Moravě, tož nemůžem bét Čechia.
A právě to je jeden z důvodů proč vzniklo naše místní sdružení Ivančicko. Morava má svá historická místa, své významné osobnosti historické i současné, svoje tradice, různá krásná nářečí a v neposlední řadě taky svoje řemesla. Pojďme dát hlavy dohromady a vraťme naší Moravě a s tím spojenému moravskému vlastenectví zpět ten správný lesk a hrdost.

Pokračovat ve čtení „MNO Ivančicko – Nové místní sdružení Moravské národní obce“

ŠUMPERK – Setkání členů a příznivců MNO Sever

V sobotu 10. prosince 2016 se bude v Šumperku konat přátelské setkání členů a příznivců našeho sdružení. Sraz je naplánován na 15.00 hodin před budovou Vlasti­vědného muzea „U SOVY“. Poté se přesuneme do některého z kulturních zařízení v okolí.
 
Na setkání s Vámi se těší členové místního sdružení MNO Sever.
 
 

MNO Křtinsko – Nové místní sdružení Moravské národní obce

Dne 10. listopadu 2016 schválila společná rada Moravské národní obce na svém pra­videlném zasedání žádost členů o založení místního sdružení MNO Křtinsko, jako součást regionu MNO Brněnsko a Posvitaví. Předsedou se stal Antonín Ševčík. Náplní nového místního sdružení bude seznamovat občany s moravanstvím v duchu stanov MNO. Přijďte mezi nás a staňte se našimi příznivci nebo členy. Vaše návrhy a námě­ty na činnost MNO Křtinsko jsou vřele vítány. Více o nás se dozvíte na facebooku našeho místního sdružení nebo zde (tabulka kontaktů). Zároveň Vás zveme k náv­štěvě našeho krásného mariánského poutního místa Křtiny„Perly Moravy“ s uni­kátní kostnicí a zvonohrou.
Pokračovat ve čtení „MNO Křtinsko – Nové místní sdružení Moravské národní obce“

OLOMOUC – Reportáž z členské schůze Moravské národní obce

V sobotu 16. dubna 2016 se v Olomouci uskutečnila již 5. členská schůze (dříve nazývaná valná hromada) Morav­ské národní obce, které předsedal PhDr. David Un­ger (MNO Jihovýchodní Morava). Zprávu o hospodaření obce přednesl Luděk Poláček (jednatel MNO). Protože tři členové dosavadní Společné rady MNO odstoupili z funk­ce z rodinných, pracovních a zdravotních důvodů a čtvrtý dosavadní člen kandidatu­ru vzdal, bylo nutné po třech letech zvolit novou Společnou radu, která je nyní sed­mičlenná. Delegáty byla zvolena v tomto abecedním složení: Stanislav Blažek, Len­ka Holaňová, Ing. Jaroslav Krábek, Jiří Máca, Luděk Poláček, Ing. Vojtěch Říha a Mgr. Jan Studeník.
Pokračovat ve čtení „OLOMOUC – Reportáž z členské schůze Moravské národní obce“

PASEKA – Reportáž z návštěvy arboreta

V neděli 25. října 2015 proběhlo přátelské setkání zástupců našeho spolku se zakla­datelem a provozovatelem paseckého arboreta. Poděkovali jsme Ing. Radimu Sla­bému za dlouhodobou a přínosnou spolupráci při propagaci Moravy a zároveň jsme panu Slabému předali několik propagačních brožur, vypracovaných Moravskou ná­rodní obcí, odznaků a dalších propagačních materiálů. Také jsme měli možnost pro­jít, prohlédnout si a nafotit nejrůznější zákoutí arboreta i krásu stále ještě kve­toucích skalniček a trvalek. Dle slov pana Slabého bude úspěšná spolupráce při pro­pagaci hodnot, které Morava představuje, nadále pokračovat. O kráse arboreta se můžete přesvědčit z přiložených fotografií. Foto: Stanislav Blažek
Pokračovat ve čtení „PASEKA – Reportáž z návštěvy arboreta“