1204 RADNIC – „…a přec mou zemí navždy bude Morava“

Vážení přátelé Moravy, jistě jste si všimli, že jsme koncem ledna zahájili sedmý ročník iniciativy Za vyvěšování moravské vlajky na budovách obecních samo­správ, jejímž posláním je připomínka Moravy, její tisícileté historie, kultury a tradic. Ak­tuální počet obcí je 1204. Lze tedy říci, že moravská vlajka si již v moravských ob­cích nalezla své místo a zabydlela se natrvalo. Naše úsilí sice neustává, ale již nyní můžeme s klidem a čistým svědomím konstatovat, že cíle bylo dosaženo nad očeká­vání. Ve srovnání s počátky iniciativy v roce 2010, kdy nás účast každé dědinky přiváděla do stavu velkého nadšení, zdá se, že je to dnes celkem rutinní záležitost.

 
     My, co pracujeme v této iniciativě, víme, že tomu tak zdaleka není, že je potřeba o iniciativu pečovat a s před­staviteli samospráv být v kontaktu; a to nejen v době cyrilometodějského svátku, ale celoročně, odpovídat na jejich dotazy, podněty, připomínky, vysvětlovat. Regionální zmocněnci věnují iniciativě značnou část svého času, všem patří velké „průběžné“ poděkování. Především neúnavnému patriotovi Stanislavu Blažkovi z Dlouhé Loučky na Olomoucku, na jehož bedrech ležela iniciativa v úvodu roku a jehož zásluhou jsme získali na seznam obcí i několik nových účastníků na Olomoucku a Prostějovsku, z nichž nejvýznamnější je zajisté město Šternberk.
     Po čase jsme se také vrátili na jižní Moravu a na Brněnsko, které jsme oslovovali naposledy v roce 2013; na vyvě­šení vlajky Moravy jsme se dohodli s představiteli přibližně 30 obcí. Výběrem: Bratčice, Česká, Hradčany, Předklášteří, Řícmanice, Troubsko, Želešice.
 
Motto:
 
„Jsou možná země, kde je voda modravá
a nebe modravé a hory modravější,
a přec mou zemí navždy bude Morava,
jsou možná země, kde je voda modravá,
a přec mi nejsou drahé jak ta země zdejší.“

 
Úryvek básně Vítězslava Nezvala „Na břehu řeky Svratky“

 
     Poprvé moravskou vlajku vyvěsí také nevelká obec Biskoupky, která leží pod východními vrcholky Českomoravské vrchoviny nedaleko Ivančic. Narodil se tu básník Vítězslav Nezval, jehož báseň „Na břehu řeky Svratky“ si mnozí z nás pamatují ze školy, protože jsme se ji museli povinně naučit nazpaměť. Moc nás to nebavilo, tak jako každé učení zpa­měti, a vlastně ani moc nevnímali význam slov. Dnes po letech čteme toto překrásné vyznání domovu a zemi Moravě s láskou a dojetím. Ani v nejpodivnějším snu by nás tenkrát nenapadlo, jak moc bude po letech tato báseň vzácná. Kdyby pan Nezval věděl… Ať už nás osud zavane kamkoli, stejně jako básníka Nezvala, budeme tak jako on vždy vědět, že tu je ta starobylá Morava, naše rodná země, důvěrná oáza klidu, kde máme své kořeny a kam se rádi vracíme nejen v myšlenkách.
 

 
 
 
 

Lenka Holaňová

 

místopředsedkyně Moravské národní obce

 
 
 

3 odpovědi na “1204 RADNIC – „…a přec mou zemí navždy bude Morava“”

 1. dobrý den vážená pani
  místopředsedkyně Moravské národní obce,
  vaše práce a dalších spolupracovníků pro osvětu věcí
  působnosti a kompetencí moravy a slezska je skvělá,
  mé jméno je václav šimek nar. 1972 v praze,
  bytem olomouc od 1980, občanský aktivista,
  jsem aktivní občan ve věci obecného zájmu,
  s přáteli vlastenci z olomouckého kraje jsme se rozhodli v roce 2015 provádět revizi zákonů, vyhlášených ve sbírce, podle legislativních podmínek určených pro platnost druhu právního předpisu, který působí na lid a stát a zjistili jsme, že je absence právní kontinuity k pramenu práva a to jak v legalitě, tak i v legitimitě, podali jsme trestné oznámení na ústavní činitele za působení na lid a stát na základě cizí moci, podle jasného znění § v trestního zákoníku i prokazatelný spáchaný zločin vlastizrady teror, rozvracení ústavního zřízení, v četně důkazů vyhotovených písemně veřejnou listinou,
  orgány činné v trestním řízení naše důvodné oznámení neodložili,
  ale také v něm nerozhodli, byť jsme očekávali, že bude zahájeno trestní stíhání na nás za křivé obvinění i když důkazy na které poukazujeme ve světle trestného činu rozvracení ústavního zřízení a pramenu práva jsou nevyvratitelným důkazem,
  snažili jsme se být spravedliví a prokázali jsme zločin všem politikům, oznámení podáno 19.11.2015 z vyrozumění je patrno o postoupení a že bylo dvakrát předáváno, než ho začali zpracovávat vyšetřovatelé kriminálního oddělení, nicméně nebyly zahájené úkony vedoucí k zastavení činnosti nelegitimních ústavních činitelů, ani k podání veřejné žaloby, ani nejsou vyňaty z provádění nelegální právní předpisy nařízené proti zájmu platné legislativní podmínce chráněné zákonem jako veřejný zájem, kde je stanoveno:
  pro platnost zákona musí být zákon veřejně vyhlášen způsobem stanovený zákonem, viz. několik různých částek zákona,
  podle znění platné legislativy,
  tj. rozeslán kompetentní redakcí do sbírky zákonů v označené částce druhu předpisu v ročníku sbírky, pořadovým čísle podle kalendářního pořadí, do 30 dnů od schválení do všech obcí republiky, atd.
  co z toho plyne pro nás všechny, že již si nemůžeme dovolit čekat déle na zkázu společenských řádů státu, způsobenou nelegitimními ústavními orgány, v době praktikování nelegálních právních předpisů, které jsou v rozporu s pramenem práva a postrádají právní kontinuitu, rozhodli jsme se tedy dne 5. 6. 2016, že musíme prosadit vytvoření nezávislého suverénního federálního státu s geopolitickou právní subjektivitou ve své domovině na Moravě a ve Slezsku nesoucí jméno státního útvaru s odkazem na historické právo státního útvaru který již existoval a kterého jsme dědici a pokračovatelé, tj.:
  magna morávia vzniklého přesného data a událostí roku 833 s odvoláním na dokumenty psané císařem říše římské Konstantinem VII. Porfyrogennetosem,
  vše související s obnovením moravského státu odůvodníme s odvoláním na platnou legislativu i na základě zastavení legislativního času, dne 28. 12. 1989,
  tímto vás žádáme o osobní setkání
  s vámi i s vašima spolupracovníky od kterého toho setkání očekáváme vzájemnou podporu
  po bližším seznámení s činností a dosavadními výsledky,
  věříme že navážeme hlubší spolupráci pro stejné cíle,
  které vzejdou z našeho jednání,
  s přátelským pozdravem václav šimek.

 2. Vážený pane Šimku, dobrý den, děkujeme za Váš zájem. S pozdravem Lenka Holaňová, místopředsedkyně MNO.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *