NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – Prohlídka Horáckého muzea

S laskavým svolením paní ředitelky Mgr. Alice Hradilové si mohou zájemci o historii a tradice prohlédnout 5. července 2016 zdarma expozice Horáckého muzea v No­vém Městě na Moravě. Horácké muzeum sídlí v budově staré renesanční radnice ze 16. století. Jeho expozice se zaměřují na lidovou kulturu v severní části Moravské­ho Horácka, sklářství, železářství a dějiny města. Největší část se zabývá lyžařskou tématikou. V letní sezóně se zpřístupňuje „Strašidelné podzemí“, věnované pověs­tem z Novoměstska a dvůr s „Mlejnkem z Víru“. Muzeum pořádá také zdejší far­mářské trhy.

 

Stálé expozice

 
Čas generací — Úvodní expozice lidové kultury zabírající celé přízemí muzea seznamuje návštěvníky s nejtypičtějšími projevy lidové kultury v severní části Moravského Horácka.
 
Mlejnek z Víru — Je velké divadlo pro malé návštěvníky. Voda ve žlabu pohání lopatky mlýnského kola a to oživuje de­sítky dřevěných figurek. Postavil ho Vincenc Navrátil z Víru dětem na potoku u své chalupy. Během 40. až 70. let 20. století zde s pomocí svého syna Adolfa vytvořil rozsáhlý figurální soubor inspirovaný místním prostředím.
 
Sklářství — Z bohatého sbírkového fondu vyniká především rozsáhlá kolekce skla ze známých skláren na Vysočině: Mílo­vy, Křižánky, Fryšava, Herálec, které byly zakládány v 16. až 17. století.
 
Výroba lyží a vývoj lyžování — Novoměstsko má prvenství v dějinách lyžování na Moravě. Lyže se zde začaly používat v počátcích 90. let 19. století. Významným pro místní sport je rok 1934, kdy se v Novém Městě na Moravě uskutečnil první ročník závodu „Zlatá lyže Českomoravské vysočiny“. Expozice seznamuje návštěvníky s historií lyžařského sportu v návaznosti na místní výrobu lyží.
 
Železářství — Hamry, první železářské podniky, jsou doložené na novoměstském panství již v 15. století. Nejvýznam­nější huť v regionu pracovala na Kadově (17. až 19. století); ta zaujímala ve 2. polovině 18. století objemem produkce dokonce druhé místo na Moravě.
 
 
 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *