Prohlídka muzeí v Lošticích, Mohelnici, Šumperku a Zábřehu

Se souhlasem paní ředitelky PhDr. Marie Gronychové se náš seznam muzeí zpřístup­něných 5. července 2016 zdarma rozšiřuje o sbírky muzeí v Lošticích, Mohelnici, Šumperku a Zábřehu. (Muzea spravuje Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěv­ková organizace.) Všechna města, v nichž jsou umístěna tato muzea, se tradičně zúčastňují iniciativy „Za vyvěšování moravské vlajky“. Paní ředitelce i představite­lům měst srdečně děkujeme.
 
 

 
Památník Adolfa Kašpara v Lošticích — Významný umělec, knižní ilustrátor, rodák z Bludova Adolf Kašpar, trávil od ro­ku 1911 do roku 1932 léto se svou rodinou v Lošticích. V domě, který si tu umělec nechal postavit, byla za pomoci jeho rodiny a přátel shromážděna kolekce mistrových prací. Stala se základem průběžně doplňované umělecké sbírky, z nichž mnohé může návštěvník shlédnout ve stálé expozici věnované mistrově tvorbě.
 
 

 
Muzeum Mohelnice — Je umístěno v objektu bývalé fary, v domě, jehož počátky sahají do druhé poloviny 13. století a který byl pravděpodobně součástí zaniklého mohelnického hradu. Budova muzea má gotické sklepy, vzácné fresky z ob­dobí renesance a v jedné z místností se dochovala původní malba z 19. století. Zde byla otevřena nová moderní expo­zice „Pravěk Mohelnicka“, doplněná o velkoplošnou projekci a interaktivní hernu.
 
 

 
Muzeum Šumperk — Bylo založeno v roce 1896. Muzeum využívá více než poloviny budov areálu Pavlínina dvora v Šum­perku, objektu v parku v centru města. Pavlínin dvůr byl původně příměstský hospodářský statek Franze Tersche z po­čátku 19. století, po přestavbách jsou tu dnes umístěny muzejní sbírky. V 11 sálech jsou instalovány sbírky prezentující dějiny šumperského regionu a přírodu Šumperska a Jesenicka.
 
 

 
Muzeum Zábřeh — Výtvarné umění, historické pohlednice, betlémy a další sbírky jsou umístěny v domě Pod Podloubím, který je jedním z nejcennějších dokladů vývoje měšťanského domu na severní Moravě. Mezi jeho majitele patřili vět­šinou přední zábřežští měšťané. Jedním z nich byl i rentmistr na Žerotínově panství Burian Vizovský, jehož dcera Mag­dalena byla první ženou J. A. Komenského.
 
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *