BLUDOV – Reportáž z návštěvy žerotínské hrobky

V sobotu 17. září 2016 se v malebné severomoravské obci Bludov, v blízkosti míst­ního kostela svatého Jiří, setkali moravští patrioti, členové a příznivci Moravské národní obce, aby si v místní rodové hrobce připomenuli významné představitele jednoho z velkých moravských šlechtických rodů, pánů ze Žerotína. Tradiční setkání s krátkým proslovem a pietním aktem ku příležitosti výročí narození nejvýznam­nější osobnosti celého žerotínského rodu, Karla staršího ze Žerotína (* 15. září 1564; † 9. října 1636), se každoročně koná pod patronátem místního sdružení MNO Sever a regionu MNO Haná.

 
     Pro účely této vzpomínkové akce vypracoval člen Historické sekce — Bc. Jaroslav Svozil — písemné dokumenty vě­nované dvěma osobnostem žerotínské dynastie, které se výrazným způsobem zapsaly do dějin naší země Moravy (Mar­krabství moravského). První dokument byl logicky věnován význačnému politiku, diplomatu, nejvyššímu moravskému zemskému hejtmanu a ochránci zemských práv a svobod, ctihodnému pánu Karlu staršímu ze Žerotína. Druhý dokument byl věnován neprávem opomíjené osobnosti Karla Emanuela ze Žerotína (* 13. srpna 1850; † 26. prosince 1934), který se mimo jiné stal de-facto nejvyšším představitelem Markrabství moravského, když byl roku 1900 jmenován morav­ským místodržitelem (výkonným zástupcem markrabího). Více informací se můžete dovědět z obou přiložených doku­mentů.
 
Karel starší ze Žerotína
Karel Emanuel ze Žerotína
 
     O zdar celého pietního setkání se výrazně zasloužil také aktivní a vážený člen našeho spolku — pan Pavel Opletal st., který zajistil jednak krásnou kytici v moravských žluto-červených barvách, ale především zajímavě a velmi dekorativně pojatý svícen s podstavcem v podobě moravské vlajky s devíti žlutými a stejným počtem červených svíc.
     Po úvodním přátelském posezení v hostinci Pod kostelem se krátce před osmnáctou hodinou vydal malý průvod v čele s dvěma vlajkonoši k rodové hrobce Žerotínů. Po vstupu do hrobky jsme nejprve pod pamětní desky položili náš zapá­lený svícen a kytice, poklonili se památce zde pochovaných Žerotínů. Následně jsme vyslechli nejprve pár slov v podání odpovědné pracovnice kulturního domu v obci Bludov — paní Strakové a poté velmi poutavé zhodnocení role významných představitelů žerotínského rodu v moravské a celoevropské historii z úst velké osobnosti našeho regionálního sdružení MNO Haná — Bc. Jaroslava Svozila.
     Na zdárném průběhu celého setkání se dále podílel samotný předseda místního sdružení MNO Sever — PhDr. Tomáš Skoumal, který se zároveň postará o propagaci a popis této naší úspěšné akce v místních novinách Bludovan. O fotogra­fickou dokumentaci se postarala členka místního sdružení MNO Uničovsko — Mgr. Daniela Blažková a člen místního sdru­žení MNO Sever — pan Ondřej Doseděl. Závěrem bych rád poděkoval všem přátelům Moravy, její historie a našeho spol­ku, kteří neváhali a přes nevlídné, deštivé počasí do Bludova na setkání dorazili. Velký dík patří představitelům obce Bludov a místního kulturního domu za spolupráci při propagaci hodnot, které naše rodná země Morava představuje. Této dlouholeté spolupráce si velmi vážíme.
 

Stanislav Blažek

 

předseda regionu MNO Haná

 
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 odpovědi na “BLUDOV – Reportáž z návštěvy žerotínské hrobky”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *