Slovo předsedy k závěru roku a PF 2017

Vážení členové a příznivci Moravské národní obce, vážení Moravané! Dovolte mi, abych Vám popřál do nového roku 2017 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Součas­ně bych velmi rád poděkoval všem našim členům a příznivcům za vše, co pro Moravu a Moravskou národní obec v uplynulém roce vykonali. V minulém roce pokračoval celosvětový vývoj, započatý již dříve, který přináší dynamické změny a překvapivá řešení. Ne vše ale musí být nutně negativní, jak nám často podsouvají média a tvrdí mnozí představitelé našeho i evropského establishmentu. Pro ně jakákoliv změna znamená ohrožení vlastních pozic, na které si již zvykli a které nechtějí opustit. Každá změna přináší nejistotu, ale také šanci na zlepšení.

      Příkladem může být hysterie, která se strhla kolem vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách. Mnozí politi­ci i média se chovali, jako by šlo málem o konec demokracie v USA. Stačí si však vzpomenout na vítězství Ronalda Rea­gana v roce 1980. Také on byl znevažován a odmítán mnohými politiky Evropy a dnes je považován za jednoho z nej­úspěšnějších prezidentů USA. Snažme se proto, v přicházejících událostech a změnách, hledat to pozitivní a inspirativní pro naše cíle.
     Za výsledky práce Moravské národní obce se nemusíme stydět. Vlajková iniciativa je již brána jako běžná součást života a s jejími dopady se můžeme setkávat neustále. Téměř na všech velkých sportovních a lidových shromážděních jsou vidět moravské vlajky. Lidé je používají při mnohých příležitostech a jsou na ně hrdí. Moravská vlajka se stává součástí běžného života Moravy a symbolem obnovy moravské společnosti.
     Velmi úspěšně se rozběhla nová iniciativa Moravské národní obce: „Osobnost Moravy“. Složení nominovaných i sama skutečnost, že nikdo z nich neodmítl nominaci, svědčí o výrazném posunu ve společenském vnímání moravského hnutí i samotné Moravské národní obce. Své pevné místo mají v naší činnosti i mnohé další významné a úspěšné akce, jakým jsou například: Moravský den v Olomouci, Den za Moravu v Brně a mnohé další menší akce. To vše přivádí do našich řad nové členy a rozšiřuje i počet místních sdružení. Je normální, že někteří i členství po čase ukončují, většinou z rodinných či pracovních důvodů. V drtivé většině však zůstávají v řadách našich příznivců a v kontaktu s námi. Za to, co pro Mo­ravskou národní obec a moravské hnutí odvedli, jim patří rovněž poděkování.
     Konec roku přinesl i vznik nezávislé moravské národní iniciativy, která přijala ‚Deklaraci moravského národa 2016‘. V ní požaduje mj. novelizaci zákona 273/2001 Sb. s definicí občanů moravské národnosti, vedle české národnosti, jako většinové národní společenství České republiky a umožnění vzniku politicky autonomní Moravské země. Že jde o inicia­tivu významnou, svědčí zvolení mluvčí, jimiž se stali: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a Ing. Pavel Dohnal. Moravská národní obec bude jistě tuto iniciativu intenzivně podporovat.
 

Ing. Jaroslav Krábek

 

předseda Moravské národní obce

 
 
 

6 odpovědí na “Slovo předsedy k závěru roku a PF 2017”

 1. Nic o Moravě, nic o Moravanech. Moravská kultura je odsouzena býti nejmenovanou ozdobou a přívěskem velkočeské jazykové nacionální kultuře.

  …nám závistivcům z Čech…

  …býti v Česku básníkem je za trest.

  …český Státní fond kultury je už z názvu „státní“, tzn. podléhá Ministerstvu kultury… (je už v názvu český)

 2. Předchozí příspěvek byl reakcí na Pepův odkaz.

  Za Moravského patriota děkuji všem Moravankám a Moravanům za jejich nezištnou kontruktivní činnost pro naši společnou domovinu v minulém roce a těším se na roky následující. Je potěšující, že do boje za Moravu se zapojuje stále širší spektrum mladých lidí.

  Jiří Máca

 3. Mohlo by znalce moravské historie zajímat: Příspěvky k dějinám divokého kapitalismu http://www.bawerk.eu/clanky/vydane-publikace/, o životě běžného člověka 19. a počátků 20. století na Moravě, zejména spolkový život, svépomoc a charita. Je to zdarma.

  Myslím, že spolkový život je také jedna z věcí, která dnes Moravanům chybí, kdyby byla v každé 10. hospodě nějaká moravská stolová společnost, možná by byla situace lepší.

 4. K článku Tomáše Krystlíka. Jeho problémem je, že ignoruje nebo nezná základní historická fakta. Například zcela pomíjí, že české království končilo u Jihlavy a dle potřeby je volně rozšiřuje téměř k Baltskému moři. Hlavně však jeho chápání národa na základě dávno odmítnuté definice nacionalistů 19.století, jako kmenové souručenství lidí určitého jazyka, působí v 21.století opravdu směšně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *