Slovo předsedy k závěru roku a PF 2019

Vážení členové a příznivci Moravské národní obce, vážení Moravané!
Dovolte mi, jako již tradičně v tyto dny, abych našim členům a příznivcům poděkoval za vše, co pro Moravu a Moravskou národní obec v uplynulém roce vykonali. Pokud budeme hodnotit uplynulý rok z pohledu MNO, byl jistě úspěšný, ale ne převratný. V MNO se postupně obměňuje a omlazuje členská základna, s celkově mírným nárůstem členů. To je jistě pozitivní jev. Noví členové jsou však častěji pasivnější ve spolkové činnosti. Požadují méně akcí, ale významnější, s přesahem do veřejného prostoru. Takové akce, které by dokázaly reagovat na stálou snahu pražského centra o čechizaci Moravy. Na tento trend vedení MNO reagovalo zjednodušením vnitřní organizace, zvětšením počtu členů Grémia a postupnou preferencí několika hlavních aktivit, které buď již prokázaly, nebo mají potenciál v budoucnu zaujmout veřejnost.

Lídrem zůstává Vlajková iniciativa, jejíž dopady jsou nesmírné. Moravská vlajka, jako symbol obnovy moravské společnosti, je stále častěji vidět při mnoha akcích a příležitostech. Posledním nezanedbatelným počinem jsou nové dresy fotbalové Zbrojovky Brno, které mají v šíjové části umístěnou malou moravskou vlajku. S tím souvisí i naše úspěšná spolupráce se sportovními kluby, které chtějí propagovat Moravu.

Své místo si nalezla iniciativa „Osobnost Moravy“, jejíž třetí ročník před nedávnem vyvrcholil. Její výborný zvuk mezi účastníky a zasvěcenými však doposud neumíme dobře „prodat“ v médiích. Pevné místo mají v naší činnosti i mnohé další významné a úspěšné akce, jakým jsou například Moravský den v Olomouci, Den za Moravu v Brně, Moravská hranice a mnohé další menší akce pořádané oblastmi nebo místními sdruženími. O nich pravidelně referujeme na našich stránkách.

Ne vše se nám daří, jak bychom chtěli. V závěru jsou přípravy na prezentaci nové iniciativy „Vize 2?18“, jejíž dokončení, připravované na říjen 2018, se bohužel zpozdilo o několik měsíců. Tato iniciativa by se měla stát jednou z hlavních v budoucím období. Neúspěch jsme zaznamenali při snaze o obnovu vydávání časopisu. Stále se nedaří nalézt dostatečně erudovaného a ochotného člověka na tuto činnost. Jeho nenalezení brzdí i větší rozvoj webových stránek, které si udržují standardní kvalitu, ale prostor ke zlepšení je velký. To jsou však jen drobné kaňky na jinak pěkném vysvědčení.

V moravském hnutí pokračoval v roce 2018 vývoj započatý o rok dříve. V politické oblasti se vedle tradiční PS Moravané etablovalo Moravské zemské hnutí. Pozitivem je, že existence dvou stran je důsledkem rozdílnosti názorů, nikoliv osobních animozit a vedení obou stran dokáže spolu otevřeně jednat a případně spolupracovat.

V občanské oblasti došlo, jako důsledek rozdílnosti ve vnímání poslání a úkolů Moravského kulatého stolu, k odchodu části členů, včetně MNO. Náš odchod, zůstali jsme v pozici „hosta“, byl veden snahou umožnit vedení MKS realizaci idejí a úkolů, které prosazovali, a které jsme považovali za zcela nereálné. Rok působení MKS bez skupiny čtyř nesouhlasících (SMS, MNO, MZH a MNČ), které však tvořili více než dvoutřetinovou část členské základny MKS, bohužel ukázal, že jsme měli pravdu.

Na závěr bych rád popřál všem členům a příznivcům Moravské národní obce i všem Moravanům do nového roku 2019 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti i osobních a pracovních úspěchů. Nezapomeňme, že budoucnost naše i Moravy bude taková, jakou si ji vytvoříme.

Ing. Jaroslav Krábek
předseda Moravské národní obce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *