OLOMOUC – prohlídka Muzea Olomoucké Pevnosti

Pokud budete trávit svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje v Olomouci nebo jejím okolí, přijeďte se podívat do Muzea Olomoucké Pevnosti. Dozvíte se mnohé o historii této unikátní pevnosti a to za zvýhodněných podmínek, které jsme pro Vás vyjednali.
Vznik a vývoj této pevnosti je i historií samotné Olomouce. Toto kouzelné moravské město se vyvíjelo na základech Olomouckého hradu a postupného spojování kupeckých osad okolo. Poznávejte osud města v průběhu věků, třicetiletou válku, dobu Marie Terezie až po období napoleonských válek.
Spolek Muzeum olomoucké pevnosti již přes 10 let opravuje Korunní pevnůstku – unikátní památkově chráněný areál olomoucké bastionové pevnosti. V muzeu je možné navštívit na našem území unikátní prachárnu, k vidění jsou tu mimo jiné fotografie, nákresy vojenských map i archeologické nálezy. V prvním patře je vystaven sádrový model Olomouce jako pevnosti z poloviny 18. století od akademického sochaře Jiřího Žlebka.
Muzeum olomoucké pevnosti není standardní muzeum, ale celý objekt je sám o sobě velmi cenným exponátem.

Děkujeme za vstřícnost ředitelce spolku paní Dagmar Lenertové.
Pevnost Olomouc

Marek Kuchtík
Moravská národní obec

Dělostřelecký sklad
Model

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *