Slovo předsedy k závěru roku a PF 2020

Vážení členové a příznivci Moravské národní obce (MNO), vážení Moravané!
Dovolte mi, jako již tradičně v tyto dny, abych našim členům a příznivcům poděkoval za vše, co pro Moravu a Moravskou národní obec v uplynulém roce vykonali. Uplynulý rok byl z pohledu MNO spíše rutinním než rokem nových velkých úspěchů. V rychlejším pokroku nám brání zaneprázdněnost schopných lidí z naší členské základny, která způsobuje, že stále nemáme obsazeny některé pozice ve vedení MNO.

Lídrem našich Iniciativ tak zůstává „Vlajková iniciativa“, jejíž dlouhodobé dopady si často ani neuvědomujeme. Moravská vlajka, jako symbol obnovy moravské společnosti, se stává běžným symbolem, který je vidět prakticky při všech politických a sportovních akcích a příležitostech. Oblibu si udržuje iniciativa „Osobnost Moravy“, jak mezi účastníky, tak mezi příznivci. Velmi zajímavých výsledků dosahuje nová iniciativa „Vracíme Moravu do škol“, jejíž součástí je i příprava nové učebnice pro II. stupeň ZŠ. Iniciativa „Vize 2?18“, která by se měla stát jedním z nosných témat naší práce v budoucnu, byla úspěšně prezentována členům na Výroční členské schůzi MNO v listopadu 2019 a je připravena ke spuštění na jaře 2020. Stálé místo mají v naší činnosti i další úspěšné akce, Moravský den v Olomouci, Den za Moravu v Brně, Moravská hranice a další akce, pořádané oblastmi nebo místními sdruženími. O nich je možné se dočíst na našich stránkách.

Z novinek pro příští rok bych rád upozornil na připravované internetové Fórum MNO, určené pro členy a registrované příznivce MNO. Cílem je vytvořit tematickou diskuzní platformu, která by nahradila v minulosti oblíbené Diskuzní večery pořádané Místními sdruženími a vedením MNO. Ty zanikly pro složitost až nemožnost nalézt vhodné termíny a místa konání.

V moravském hnutí pokračoval již dříve započatý vývoj. V politické oblasti existují vedle sebe dvě různá uskupení, PS Moravané a Moravské zemské hnutí. Dosavadní kroky prokazují, že existence dvou stran nemusí být vždy jen špatná. Za situace, kdy každé z uskupení se zaměřuje na jinou voličskou základnu a tam, kde je to vhodné dokáží spolupracovat, může být i přínosem.

Podobně i v občanské oblasti nedošlo k výrazným změnám. Samostatně pracují dle svých programů Společnost pro Moravu a Slezsko (SMS), Moravská národní obec (MNO), Moravské zemské hnutí (MZH) a Morava nejsou Čechy (MNČ). Moravský kulatý stůl (MKS) se opírá především o Moravský národní kongres (MNK) a některé menší organizace. Přestože vedení MKS nedokázalo realizovat svůj ambiciózní plán aktivit a MKS je stále především diskuzním klubem, ze strany MNO je podporováno a vnímáno jako jeden z významných reprezentantů Moravského hnutí. I proto vysíláme na jednání MKS našeho zástupce v pozici „hosta“, abychom mohli reagovat na případné pozitivní náměty a kroky.

Na závěr bych rád popřál všem našim členům a příznivcům i všem Moravanům do nového roku 2020 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti i osobních a pracovních úspěchů. Osobně věřím, že v roce 2020 vykročíme mnohem rázněji ke svým cílům než v roce letošním.

Ing. Jaroslav Krábek
předseda Moravské národní obce

2 odpovědi na “Slovo předsedy k závěru roku a PF 2020”

 1. Babiš navštívil Brno – a v něm i perlu správního soudnictví : Nejvyšší správní soud (NSS). A – zaperlil. Způsobem, za který by se nemusel stydět ani nejposlednější drotár z vísky pod Tatrami.
  Že Babiš „neví nic o justici“, to si – i přes svou zbabělou opatrnost, či opatrnou zbabělost, jak chcete, dovolila už dávno poznamenat i ovčí babička (H. Válková), když odcházela z MSp.
  Ovšem že je to až taková tragedie, to jsem si třeba já opravdu nedokázal představit.
  Jediná věta – a řekla vše.
  „Tohle je moje první návštěva v Čechách na soudě…“
  Pusťte si to, a nebudete věřit vlastním uším – co to máme za blba. V čele nejsilnější strany. A prakticky i v čele státu.

  Babiš na NSS: Poznejte blba!!
  http://www.k213.cz/JOOMLA/3200-babis-na-nss-poznejte-blba

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *