LITOVEL – OSLAVA SVÁTKU SVATÉHO ROSTISLAVA MORAVSKÉHO

Vážení přátelé, příznivci Moravy, nám organizátorům ze spolku Moravská národní obec dělá velkou radost, že vám dnes v době koronavirového chaosu můžeme zvěstovat skutečně dobrou a pozitivní zprávu.

Překrásné moravské město Litovel si prostřednictvím slavnostního aktu vyvěšení moravské zemské vlajky připomene další významný moravský den. Moravská žluto-červená bikolora se zemským znakem bude na zdejší radnici vyvěšena dne 28. října 2020 na počest svátku SVATÉHO ROSTISLAVA MORAVSKÉHO. 

Tento velkomoravský panovník z rodu Mojmírovců zvaný též jako Rastislav či Rastic vyslal mezi lety 862 až 863 poselstvo do Konstantinopole k byzantskému císaři Michalovi III. se žádostí o vyslání učitelů křesťanské víry: „Země naše je pokřtěna a není u nás učitele, který by nás vedl, vzdělával a vyložil nám svaté knihy. Neboť nerozumíme ani řeckému, ani latinskému jazyku… I pošlete nám učitele, kteří nám mohou vyložit slova knih i jejich význam…“ (Život Konstantina Filosofa, kap. XIV.)

Ve dnech 29. a 30. října 1994 byl velkomoravský panovník Rostislav pravoslavnou církví v Prešově a v Brně slavnostně kanonizován. Svatý Rostislav je společně se svatými bratry Cyrilem a Metodějem uctíván jako patron země Moravy a jejího lidu.

Město Litovel se může pochlubit skutečností, že bylo mezi lety 1252 až 1256 založeno samotným moravským markrabím a pozdějším českým králem Přemyslem Otakarem II. Protéká zde šest ramen řeky Moravy a tak není divu, že Litovel získala přívlastek „Hanácké Benátky“.

Závěrem bychom rádi vyjádřili úctu představitelům samosprávy města Litovel v čele se starostou, panem Viktorem Kohoutem, za dlouholetou spolupráci při propagaci hodnot, které naše země Morava představuje. Děkujeme.

Za Moravskou národní obec, z. s.
Stanislav Blažek a Lenka Holaňová

 
Výpis usnesení - 41. RM - Vyvěšení moravské vlajky

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *