ZNOJMO – prohlídka radniční věže

Ve svátek moravských zemských patronů sv. Cyrila a Metoděje vás zveme, vážení Moravané, k prohlídce dominanty a ikony města Znojma, radniční věže. Věž je symbolem slavné historie města a nejkrásnější ukázkou znojemské pozdní gotiky.

Na objednávku zdejších konšelů byla postavena v letech 1445-1448 kamenickým mistrem Mikulášem ze Sedlešovic. Věž se tyčí do výšky 66,58 m. Unikátní, subtilně působící hranolová věž je zastřešena neobyčejně složitou a dynamickou konstrukcí se dvěma úrovněmi ochozů ozdobenou osmi menšími vížkami a vysokým středovým jehlanem se zlatými báněmi a praporci. Věžičková střecha byla původně kryta břidlicí. Většina nosných trámů pod střechou věže je dosud původních – starých přes 500 let. Stavba je zbudována na skále a její základy jsou až 3 metry hluboké. Věž byla několikrát opravována, stejně tak i věžní báň nebo hodiny.

Radniční věž měla v minulosti také praktický význam. Býval na ní strážný, který měl za úkol ve dne i v noci sledovat město i okolí. A aby svoji službu nezanedbával, musel každou hodinu hlásit čas. Tato strážní služba měla v minulosti jistě velký význam, neboť město Znojmo bylo se svým hradem zapojeno do soustavy strážních hradů. V 19. století byl na věž zaveden i telefon. Strážní služba na věži byla vykonávána až do roku 1924.

V současnosti ochoz slouží jako vyhlídkové místo, odkud je za jasného počasí velmi krásný pohled na široké okolí a v dálce lze pozorovat výběžky Českomoravské vrchoviny na severozápadě a Pálavské vrchy, patřící již ke karpatské soustavě, směrem na jihovýchod. Při zvlášť příznivé viditelnosti je možno zahlédnout i velmi vzdálené vrcholky rakouských Alp.

Za zpřístupnění znojemské radniční věže dne 5. července 2021 vděčíme radnímu města Znojma, panu Markovi Venutovi, který z vlastní iniciativy předložil městu návrh, jenž byl následně přijat, děkujeme.

Moravská národní obec

Radniční věž, Foto Informuji.cz
Radniční věž Foto Kudy z nudy
Radniční věž
Radniční věž, foto Jarpohunek
Foto: Ubytování Popice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *