NOMINACE NA OSOBNOST MORAVY 2022 – Ing. JAKUB NOVOTNÝ, Ph.D.

Vážení příznivci Moravy a spolku Moravská národní obec, my členové koordinačního týmu ankety „Osobnost Moravy“ vám dnes přinášíme další dobrou zprávu. Také letos bude mezi nominovanými významná a výrazná osobnost z akademické půdy. Nabídku k nominaci k naší velké radosti přijal pan Ing. Jakub Novotný, Ph.D.

Jakub Novotný je vědecký pracovník, vysokoškolský pedagog a nakladatel. Po maturitě na jihlavském gymnáziu vystudoval podnikovou ekonomiku a filosofii na VŠE v Praze, kde následně pokračoval doktorským studiem aplikované informatiky. Po dokončení vysoké školy nastoupil jako učitel na VOŠ Jihlava a posléze po jejím vzniku na Vysokou školu polytechnickou Jihlava (VŠPJ). Zde působil nejprve jako odborný asistent, zástupce vedoucího katedry a následně vedoucí katedry. V roce 2010 byl zvolen a následně prezidentem republiky jmenován rektorem této vysoké školy. Během jeho mandátu (2010 – 2014) došlo ke stabilizaci rozvoje školy ve všech klíčových oblastech (nárůst počtu akreditovaných oborů i prodloužení doby platnosti akreditací, zkvalitnění personálního zabezpečení, systematizace vnitřních předpisů, získání statutu výzkumné organizace). Spolu s doc. Martinem Hemelíkem stál u zrodu ediční řady vydávané VŠPJ s názvem IGLAVIA DOCTA (knižní portréty osobností spojených s historií Jihlavy). Koncem roku 2015 nastoupil do Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR. Zde od roku 2016 působí jako ředitel detašovaného pracoviště Centrum Telč (CET), které se zaměřuje na výzkum materiálů, konstrukcí a sídel a to zejména historických. Kromě autorství a spoluautorství 4 odborných knih a několika desítek dalších odborných publikací (články v časopisech, sborníky z konferencí) je také autorem popularizační publikace Matěj (Mathias) Žďárský (Portrét moravského rodáka, učitele, lyžaře, záchranáře a inovátora). Jakub Novotný je ženatý, má dvě děti a s rodinou žije v Jihlavě. Závodně se stále věnuje orientačnímu běhu (OK Jihlava) a běhu na lyžích (SKI team VYSOČINA). V mládí se také aktivně věnoval bezmotorovému létání v Aeroklubu Jihlava. Jako dobrovolník působí v SK Lyžařské Jihlavsko, kde se věnuje úpravě lyžařských stop v okolí Jihlavy. K jeho dalším zájmům patří hudba – hraje na kytaru a tenorové banjo. Mezi koníčky zahrnuje i nakladatelskou činnost. Jeho komorní nakladatelství ALCUS se zaměřuje zejména na vydávání ediční řady BOHEMO-MORAVICA MONTANA ILLUSTRATA (knižní portréty významných osobností Českomoravské vrchoviny) a odborného i literárního díla moravskobudějovického rodáka Františka Marka.

Z výše předložených informací je asi každému vnímavému člověku zcela jasné, že nominace pana Ing. Jakuba Novotného, Ph.D. je naprosto oprávněná. Děkujeme za projevenou důvěru a přejeme tomuto sympatickému rodáku ze západomoravského města Jihlavy další velké vědecké, hudební i sportovní úspěchy a zároveň také mnoho hlasů v letošní anketě Osobnost Moravy 2022.

Za organizační tým iniciativy

Stanislav Blažek

kontaktní osoba a jednatel ankety „Osobnost Moravy“

Sledujte nás na facebooku: Osobnost Moravy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *