JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU – prohlídka Muzea Otokara Březiny

Pátého července si můžeme udělat výlet na Moravské Horácko, do Jaroměřic nad Rokytnou, půvabného města na úpatí Českomoravské vrchoviny. Samotné město je bohaté svou historií a kulturním dědictvím zejména barokním zámkem s  kostelem svaté Markéty a působením Františka Míči a Otokara Březiny. Právě do muzea, které se věnuje životu a dílu básníka Otokara Březiny, bychom vás chtěli ve svátek věrozvěstů pozvat.

Otokar Březina, básník, spisovatel, představitel symbolismu, ovlivnil vývoj poezie ve 20. století. Narodil se v Počátkách, studoval v Telči, stal se učitelem v Jinošově u Náměště nad Oslavou, později v Nové Říši a Jaroměřicích. Zemřel v roce 1929, je pochován v Jaroměřicích nad Rokytnou.

„Nechvátejte! Proč chvátáte? Těch věcí, které právě vidíte vůkol sebe, neuvidíte už nikdy tak!“ Otokar Březina

Březinova básnická tvorba, stojící často na samém pomezí mezi uměním a filozofickou meditací, patří umělecky i myšlenkově k nejnáročnějším hodnotám evropského literárního symbolismu. Znakem poetiky Otokara Březiny je vznešená monumentalita myslitelských konstrukcí, nezvyklé metafory spojující představy vzdálené i protikladné, užívání cizích slov a odborných termínů i hudebnost veršů.

Dílo Otokara Březiny bylo vysoce ceněno již za jeho života. Byl mu udělen čestný doktorát filozofie Univerzity Karlovy v Praze, dvakrát byl navrhován za kandidáta na Nobelovu cenu.

Za možnost návštěvy muzea za zvýhodněných podmínek děkujeme Společnosti Otokara Březiny, z.s.

Foto: Muzeum Otokara Březiny a VitVit

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *