Za 40 dní proběhne sčítání lidu, domů a bytů

Opět po deseti letech budeme mít možnost uvést moravskou národnost. V roce 1991 se k moravské národnosti přihlásilo 1 362 313 občanů České republiky. Roku 2001 však už jen 380 474. Přihlášením se k moravské národnosti chceme vzdát hold a dík generacím předků, kteří v průběhu existence svébytné Moravy vytvořili kulturní dědictví nesmírné hodnoty. Tímto projevem také hodláme dát najevo ostatním spoluobčanům i celé Evropě svou vůli, že nechceme nechat Moravu upadnout v zapomnění.

Občané ČR mohou do kolonky >rodný jazyk< vepsat mj. i MORAVSKÝ.

Pokračovat ve čtení „Za 40 dní proběhne sčítání lidu, domů a bytů“