PETICE za Slovanskou epopej na Moravě

Slovanská epopej

Vážení členové a příznivci Moravské národní obce, na našem Facebooku jsme v pátek informovali o nové petiční akci za zachování Slovanské epopeje v Moravském Krumlově, která probíhala v sobotu 2. října v Brně na náměstí Svobody. V neděli večer nám naši příznivci zaslali podpisové archy s prosbou, abychom je poskytli všem, kterým není osud Epopeje lhostejný.

Pokračovat ve čtení „PETICE za Slovanskou epopej na Moravě“

Radnice oslavily sv. Václava – uctí i moravského markraběte

Iniciativa MNO Za vyvěšování moravské vlajky žije dál vlastním životem. Moravská vlajka celoročně plápolá na budově Moravského kartografického centra ve Velkých Opatovicích. Její modrá varianta pak na hradě Pernštejn. Dne 28. září 2010 — na svátek sv. Václava, nechali radní moravskou bikolóru vyvěsit i v nedaleké obci Nedvědice ležící v pernštejnském podhradí. Některé radnice na severní Moravě, konkrétně město Uničov nebo obce Dlouhá Loučka a Paseka, vyvěsí zemskou vlajku i 1. října 2010. Bude viset na počest 600. výročí zvolení moravského markraběte Jošta Lucemburského římským králem. Podnět k vyvěšení inicioval Stanislav Blažek z Dlouhé Loučky, člen MS MNO Sever. Informace vyjdou v místních zpravodajích.
Pokračovat ve čtení „Radnice oslavily sv. Václava – uctí i moravského markraběte“

MNO navázala kontakty se Slovenským hnutím obrody

Slovenské hnutie obrody

Na Den za Moravu přijali naše pozvání i hosté ze Slovenska. Do Brna přijela delegace občanského sdružení Slovenské hnutí obrody (SHO), v čele se svým předsedou Mgr. Róbertem Švecem – kandidátem na primátora města Nitry. Ten na Moravském náměstí vystoupil s pozdravným projevem. Po ukončení Moravského poledne se vedení Moravské národní obce odebralo na pracovní oběd k jednání se slovenskými kolegy. Zde jsme se vzájemně informovali o aktivitách MNO a SHO.

Pokračovat ve čtení „MNO navázala kontakty se Slovenským hnutím obrody“

Den za Moravu byl impozantní – poděkování patří všem

Den Za Moravu!

Vážení přátelé a příznivci Moravské národní obce, děkujeme Vám za projevenou podporu, účast a kladné ohlasy na včerejší „Den Za Moravu!“. Jsme velmi potěšeni, že událost vzbudila nadšení i radost a celkově sjednotila moravský lid. Navázala se nová přátelství a nabylo mnoha pozitivních dojmů. V těchto mimořádných chvílích jsme všichni pocítili hrdost, že jsme Moravané.

Pokračovat ve čtení „Den za Moravu byl impozantní – poděkování patří všem“

BRNO – Pozvánka na Den za Moravu

Den Za Moravu!

Oficiální pozvánka v pdf (2,16 MB) a v jpg (200 dpi; 1,99 MB)
MORAVSKÁ NÁRODNÍ OBEC ve spolupráci s Moravským národním kongresem, místním sdružením Brno – Medlánky, si Vás dovoluje pozvat na
 
DEN ZA MORAVU! s kulturním programem – sobota 25. 9. 2010.
 
Akce proběhne při příležitosti uplynutí 1188 let od první písemně dochované zprávy o Moravanech z roku 822.

Pokračovat ve čtení „BRNO – Pozvánka na Den za Moravu“

MORAVSKÝ MEČ – MNO bude spolupracovat s Jihomoravským krajem

Setkání MNO

Moravská národní obec (MNO) bude na projektu moravský meč spolupracovat s Jihomoravským krajem. V uplynulých dnech se na tom shodli předseda MNO Jaroslav Krábek a náměstek jihomoravského hejtmana Václav Božek. Společným cílem obce i hejtmanství je nechat vyrobit kopii ceremoniálního meče Moravského markrabství. Ve snaze podnítit ve veřejnosti zájem o historii a kulturu Moravy pak meč následně vystavit.

Pokračovat ve čtení „MORAVSKÝ MEČ – MNO bude spolupracovat s Jihomoravským krajem“

BRNO – Setkání členů a příznivců MNO

Setkání MNOČtvrtek 23. 9. 2010 v 18.00, Brno
Moravská národní obec Vás zve na mimořádné Setkání členů MNO a příznivců moravského hnutí. Hlavním programem mimořáného setkání bude dokončení přípravy Dne Za Moravu! konaného v sobotu 25. 9. 2010.
 
Kde: salonek restaurace „Horácká krčma“, ulice Na lukách 7, Brno-Židenice.
Kdy: čtvrtek 23. 9. 2010 od 18.00 hodin.
 
Pokračovat ve čtení „BRNO – Setkání členů a příznivců MNO“

BRNO – Setkání členů a příznivců MNO

Setkání MNOČtvrtek 9. 9. 2010 v 18.00, Brno
Moravská národní obec Vás zve na pravidelné Setkání členů MNO a příznivců moravského hnutí. Proč přijít? Můžete něco udělat pro současnost a budoucnost Moravy. Akce MNO dokazují, že lidé kolem MNO to dokážou. Chcete se na našich akcích podílet, spolupracovat? Máte možnost – nejsme uzavřená společnost.
 
 
Kde: salonek restaurace „Horácká krčma“, ulice Na lukách 7, Brno-Židenice.
Pokračovat ve čtení „BRNO – Setkání členů a příznivců MNO“

Nový projekt MNO – Kopie moravského meče pro hrad Veveří

Setkání MNO

Novým projektem Moravské národní obce je výroba kopie moravského meče, který v 18. století patřil moravskému hejtmanovi Františku Karlovi hraběti Libštejnskému z Kolowrat. Tento mimořádně cenný historický předmět byl objeven teprve nedávno. Jde o ceremoniální meč Moravského markrabství, který je podle historiků pro Moravany tak cenný, jako pro Čechy české korunovační klenoty. Poprvé byl s velkým ohlasem vystaven loni na zámku ve Valticích, kde se na něj přišlo podívat přes 9 000 lidí.

Pokračovat ve čtení „Nový projekt MNO – Kopie moravského meče pro hrad Veveří“

BRNO – Minireportáž ze setkání aktivistů

Dne 28. srpna 2010 proběhlo pracovní setkání aktivistů naší nepolitické iniciativy „Za vyvěšování moravské vlajky“ na radnicích. Bylo zahájeno předáním speciální ceny Výkonného vedení MNO panu Stanislavu Blažkovi z MNO. Vladimír Novotný, místopředseda MNO, následně shrnul 1. ročník, tj. vznik a průběh iniciativy, včetně mediálních ohlasů. Dále přednesl návrh organizační struktury 2. ročníku. Poté následovala výměna zkušeností a diskuse, kde bylo navrhnuto několik zajímavých podnětů na zlepšení naší výzvy. Jednání proběhlo v konstruktivním duchu a získalo několik nových spolupracovníků pro nadcházející 2. ročník. Po skončení jednání pokračovala rozprava o dalších plánech Moravské národní obce.
Pokračovat ve čtení „BRNO – Minireportáž ze setkání aktivistů“