Moravská národní obec – Za Moravu! » Morava ve svátek otevírá své poklady

Morava ve svátek otevírá své poklady

Vážení přátelé Moravy a její historie, na většině moravských radnic bude v nejvý­znamnější moravský svátek, v Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, vy­věšena moravská vlajka. Moravská národní obec — ZAMORAVU.EU, má dlouhodobý záměr probudit zájem lidí o Moravu, její historii, kulturu a tradice, o místo, kde ži­jeme. Požádali jsme proto v rámci doprovodné iniciativy vedení městských muzeí a místních pamětihodnosti, aby usnadnili zájemcům o historii přístup k moravským památkám. Děkujeme všem zástupcům muzeí, že vyslyšeli naši žádost a své ex­pozice ve svátek zpřístupní široké veřejnosti zdarma nebo se slevou.

 
     K prohlídce svých uměleckých a historických sbírek dne 5. července 2016 Vás zvou tato muzea, celkem 54 (řazeno abe­cedně podle měst):
 
 
 

redakce | vloženo: 3. 7. 2016, 12:00

Odpovědět