Mediální ohlasy 2017

 
 
 
MNO pro média
 
• Lenka HOLAŇOVÁ: Zahájení 8. ročníku vlajkové iniciativy MNO, In: zamoravu.eu, 9. února 2017
• MNO: VYVĚSÍME! 2017, In: zamoravu.eu, 16. května 2017
• MNO: Víte, kde všude se nachází Morava?, In: zamoravu.eu, 24. května 2017
• MNO: BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM – Prohlídka muzea, In: zamoravu.eu, 28. května 2017
• MNO: HODONÍN – Prohlídka Muzea naftového dobývání a geologie, In: zamoravu.eu, 16. června 2017
• ANTONÍN ŠEVČÍK: VYŠKOV – Prohlídka muzea letecké a pozemní techniky , In: zamoravu.eu, 18. června 2017
• Lenka HOLAŇOVÁ: 1300 RADNIC – Dvě třetiny obcí pod moravskou vlajkou, In: zamoravu.eu, 18. června 2017
 
 
 
Ohlasy médií
 
• Petr CHŇOUPEK: Morava jako středoevropský Tibet?, In: Horácké noviny, 28. února 2017
• Jaroslav KRÁBEK: Ad: Morava jako středoevropský Tibet?, In: Horácké noviny, 17. března 2017
• Petr CHŇOUPEK: Euforie za pár dní pomine, vrátí se všední dny, In: Horácké noviny, 21. dubna 2017
Víte, kde všude se nachází Morava?, In: Magazín.cz, 28. dubna 2017
Krátné video o obci Skrchov, In: Obec Skrchov 2017, 23. května 2017, čas 2:20
V Božicích vyvěsíme vlajku Moravy, In: probozice.blogspot.cz, 6. června 2017
• Petr CHŇOUPEK: Morava má spoustu tváří, krásných tváří, In: Horácké noviny, 13. června 2017
Den slovanských věrozvěstů, In: Obec Niva, 15. června 2017
Vyvěšení moravské vlajky na oslavu moravských zemských patronů sv. Cyrila a Metoděje, In: Město Hluk, 19. 6. 2017
Moravští patroni, In: Obec Pouzdřany, 22. června 2017
Vyvěšení moravské vlajky: tři města, jinak jen malé obce, In: Týdeník Kroměřížska, 20. června 2017
Moravská vlajka na počest příchodu Cyrila a Metoděje, In: Městys Ostrovačice, 22. června 2017