BRNO – Reportáž z Výročního pochodu Moravanů

V sobotu 7. října 2006 se v Brně uskutečnil první ročník Výročního pochodu Mora­vanů, konaného při příležitosti uplynutí 1184 let od první písemně dochované zprávy o Moravanech. Tento pochod, organizovaný naší obcí, byl vyústěním dlouhé diskuse o potřebě nalézt účinnou formu připomínky stálé a nepřetržité existence Moravanů na území Moravy. Akce byla zahájena dle programu v 10.00 v Denisovych sadech u ulice Biskupské krátkým vystoupením organizátorů. Následně se pochod za zvuku bubnu vydal na trasu: Denisovy sady — Biskupská — Zelný trh — Radnická — Dominikánské náměstí — Veselá — Česká — Joštova — Moravské náměstí.

 
     Proti původnímu plánu muselo být, na základě požadavku Úřadu městské části Brno-střed, vynecháno náměstí Svo­body, které bylo v rekonstrukci. Na Dominikánském náměstí, před starou Zemskou sněmovnou, byla předsedou MNO přečtena „Moravská deklarace“. Pochod byl ukončen pořadateli po jedenácté hodině na Moravském náměstí, vystou­pením některých účastníků. Mimo jiné promluvil i předseda strany Moravané Ing. Dohnal. Vlastního pochodu se zúčast­nilo kolem třiceti lidí. Na Moravském náměstí se však sešlo příznivců téměř čtyřicet. Celá akce byla přijata jak účast­níky tak přihlížejícími Brňany velmi dobře, možno říct, že u mnohých s nadšením. O tom, že organizace pochodu je správným krokem, svědčí i následné ohlasy desítek lidí, kteří jen litovali, že o pochodu nevěděli a nemohli se ho zú­častnit. Malá informovanost o pochodu byla největším a prakticky jediným jeho nedostatkem. Na druhé straně je velký zájem příslibem pro příští roky, kdy jak všichni věříme, se Výroční pochod Moravanů stane opravdu důstojným a pád­ným důkazem naší existence.
 
ZDROJ: Moravská obec, č. 8, roč. 2, 4. února 2007, str. 1.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *