Stanovisko MNO k otevřenému dopisu předsedy PSM Milana Trnky

Výkonné vedení Moravské národní obce (VV MNO) na svém jednání 11. srpna 2011 projednalo otevřený dopis předsedy politické strany MORAVANÉ Ing. Milana Trnky k současné diskusi o používání moravských symbolů s tímto závěrem:
 
 
 
 
 

 
 
 

VV MNO se ztotožňuje s myšlenkami uvedenými v tomto dopise a plně je podporuje. Konstatuje, že po dvaceti letech jejich novodobého užívání jsou současně používané moravské symboly obyvateli Moravy spontánně přijaté, dostatečně tradiční a srozumitelné. VV MNO vychází z přesvědčení, že do ustavení moravského zákonodárného sboru každá podoba symbolů musí být především přijata obyvatelstvem Moravy, nikoliv pouhou skupinou jakkoliv erudovaných aktivistů. Proto ani MNO nikomu striktně nezakazuje používat na akcích pořádaných MNO jiné moravské symboly než obecně rozšířené. Vyhrazuje si však právo ve svých materiálech popisovat jen ty symboly, které jsou již všeobecně uznávané a rovněž pouze tyto symboly doporučovat k používání.


Za Výkonné vedení Moravské národní obce
 

Ing. Jaroslav Krábek

 

předseda MNO


 
 
 

Otevřený dopis předsedy PSM

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *