ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – Minireportáž ze setkání MNO Horácko

Dne 18. srpna 2011 se členové a příznivci MNO Horácko sešli ke svému druhému zasedání v historických sklepních prostorách Radniční restaurace na náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou (dříve Žďár na Moravě). Hned v úvodu předseda Místního sdružení PhDr. Unger přivítal hosty a zájemce o členství v MNO. Jeden z nich je věrným moravským krajanem, který se narodil v slovansko-německé rodině ve Šlapanicích u Brna a po 40 letech strávených ve würtemberském Esslingenu se vrátil na Moravu, kde nyní žije. U krásné chaloupky v typickém horáckém prostředí poblíž Nového Města na Moravě mu vlaje moravská a bádensko-würtemberská zemská vlajka. Na úvod členy seznámil se svým zajímavým životním příběhem.

 

Druhým uchazečem je tajemník jednoho horáckého městečka, který se zajímá o cyrilometodějskou historii a moravanství má pevně ve svém srdci. Rád by co nejvíce zpřítomnil významné aspekty této znamenité části moravské historie.


 

Moravská a bádensko-würtemberská zemská vlajka

 

Spektrum členů i příznivců Místního sdružení Horácko je poměrně pestré, i když ne zatím početné. Své zastoupení zde mají odborníci z oblasti etnografie, ekologie stromů i psychologie. Najdete tu ekonomku i pracovníka v oblasti informačních technologií. Členové se dohodli na uspořádání 1. ročníku akce Putování Horáckem, které se uskuteční v neděli 18. 9. 2011 v okolí Žďáru pod názvem „…až na konec světa.“ Prozradíme zatím jen to, že účastníci budou mít možnost spatřit unikátní moravsko-českou celnici. Během zasedání se objevily i další návrhy na různé výlety za připomenutím historické hranice.


 

Zasedání členů a příznivců MNO Horácko

 

Dále bylo dohodnuto, že pokud možno ještě letos dojde k vysazení stromu na počest Moravského Horácka. Rozběhla se diskuse o tom, jaký strom vysadit a padaly různé zajímavé návrhy. Strom by měl být pro Horácko typický nejen přírodně, ale musí rovněž vyjadřovat i identitu Horácka. Tedy kraje svébytného, drsného – s určitým kouzlem, a také hraničního kraje, který se nikdy v rámci Moravy a moravanství nestavěl nijak do popředí, přesto si však dokázal zachovat svůj rázovitý charakter. Jaký strom bude nakonec vysazen a na jakém místě, je překvapením, které ukáže podzim. Zajímavým projektem na příští léta je i iniciativa obnovení ovocných alejí na Horácku.


 

Zasedání členů a příznivců MNO Horácko

 

Velká diskuse proběhla k uplynulému 2. ročníku akce Za vyvěšování moravské zemské vlajky na radnicích. Pro Horácko to byl ročník podstatně úspěšnější a moravské vlajky zavlály ve více než 40 obcích, městysech a městech především na Bystřicku a Novoměstsku, ale nechyběly též na Moravskobudějovicku, Telčsku a Žďársku. Velký dík patří zejména místopředsedkyni MNO Horácko a oblastní koordinátorce této akce Lence Holaňové.


 

Nadějov u Jihlavy, 5. 7. 2011

 

Dalším bodem jednání byl návrh na obnovení národopisného časopisu Od Horácka k Podyjí (prozatím alespoň v elektronické verzi), který by sloužil nejen zájemcům o historické a kulturní tradice Horácka, ale také jako médium turistických informací o tomto kraji. Členové si uvědomují, že se jedná o náročný a dlouhodobý projekt, ke kterému je vhodné směřovat postupnými kroky.


 

Vlastivědný sborník ze západní Moravy

 

Na zasedání zkrátka nebylo o nápady nouze. Jak jsem shrnul v závěru zasedání, Místní sdružení Horácko se nachází ve fázi produkce nápadů a idejí. Čeká nás jejich specifikace, zaměření a realizace, která nebude jednoduchá. Podle odhodlání, které jsme mohli ve Žďáru pocítit a vzájemně si předat, jsme však rozhodně optimisty.


 

PhDr. David Unger

 

předseda MNO Horácko

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *