DEN ZA MORAVU 2011 – Poděkování předsedy MNO

předseda MNOVážení přátelé a příznivci Moravské národní obce, děkujeme Vám za projevenou podporu, účast a kladné ohlasy na sobotní Den za Moravu. Jsme velmi potěšeni, že tato událost opět přinesla radost a pozitivní reakce. Uplynulý Den za Moravu jasně ukázal jednotu Moravanů a jejich schopnost v důležitých momentech odložit všechny malicherné osobní rozpory. V těchto mimořádných chvílích jsme všichni cítili hrdost, že jsme Moravané.
 
FOTO: Den za Moravu 2011 – malá foto-ochutnávka
Reportáž z akce včetně dalších fotek uveřejníme později.

 

Pestrý program Dne za Moravu se konal u příležitosti uplynutí 1189 let od první písemně dochované zprávy o Moravanech z roku 822 a výročí 601 let od zvolení moravského markraběte Jošta římským králem. DZM vycházel ze schválené koncepce MNO. Ta pro Den za Moravu určuje dva cíle. Tím prvním je prezentovat myšlenky moravanství co nejširší veřejnosti, jako kulturní a životaschopnou alternativu k pokleslému a konzumnímu způsobu života, ovládajícímu většinu současné společnosti. K tomuto cíli je zaměřena první část dne – Výroční pochod Moravanů. Ten se proto konal ve spolupráci se Slavnostmi vína a Svátku seniorů, organizovanými samosprávnými orgány města Brna a Jihomoravského kraje. I to je cesta, jak se více dostat do sdělovacích prostředků, které akce Moravanů neradi prezentují.
Druhým cílem je posílení moravanství v nás samých, výměna zkušeností a navázaní nových přátelství. Tomuto cíli je věnována především druhá, komornější část dne s kulturním programem. Tak jako každý rok, rozšířili jsme i letošní ročník o novinky – kapelu Roháči ze Šternberka a pietní akt položení kytice u sochy a na hrob moravského markraběte Jošta. Předpokládáme, že pietní akt se stane do budoucna tradicí.
Jsme rádi, že každým rokem je stále více a více přímých účastníků. Letos nás přibylo přes čtyřicet. Přesto některým mohl přijít letošní průvod stejně velký jako v loňském roce. Bylo to způsobeno onemocněním části mužáckých sborů a především nepřítomnosti bubeníků Corneta Moravia, kteří se omluvili nedlouho před akcí. Především bubeníci se svými bubny „zabírají“ velký prostor a jejich nepřítomnost opticky výrazně zmenšila průvod.
Na závěr patří poděkování všem, kteří se jakýmkoliv způsobem, třeba jen malým darem, podíleli na realizaci kulturního programu a organizačním zajištění celé akce, umožnili tak konání tohoto svátku všech Moravanů.


 

Ing. Jaroslav Krábek

 

předseda MNO

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *