Usnesení MNO k závěrům Moravského kulatého stolu

Vzhledem k opakované snaze některých jednotlivců zpochybňovat legálnost v současnosti používané podoby moravské vlajky, případně navrhovat stále nové varianty této vlajky, usnesly se organizace zastoupené u Moravského kulatého stolu (MKS), na svém jednání dne 26. července 2012 v Brně, na vydání společného prohlášení: „Existuje velmi rozšířená lidová moravská zlatočervená vlajka s orlicí, všeobecně uznávaná. Objevují se však návrhy více variant moravských vlajek a tyto jsou souběžně předkládány s rozšířenou výše zmíněnou vlajkou. Tuto aktivitu pokládáme pro sjednocování moravských vlastenců jako velmi škodlivou, mající zřetelně rozkladný účinek.

 
     Dohodli jsme se, že při akcích pořádaných kteroukoli z našich organizací, budeme považovat za moravskou vlajku zlatočervenou bikolóru se zlatočerveně šachovanou orlicí na modrém štítě.“
 
V návaznosti na toto usnesení Moravského kulatého stolu přijala Moravská národní obec na jednání Výkonného vedení a Společné rady dne 9. srpna 2012 vlastní usnesení, ve kterém rozpracovává myšlenky v něm obsažené:
 
     „Pravomoc rozhodnout o jednoznačné podobě vlajky Moravy má pouze moravský zákonodárný sněm, jako zástupce lidu Moravy. Do jeho obnovení je rozhodnutí o užívání určité varianty vlajky Moravy na obyvatelích Moravy, kteří se k ní přihlašují, jako symbolu lásky k rodné zemi a úcty k jejím tradicím a historii.
V současnosti je převážnou většinou Moravanů za symbolickou vlajku Moravy považována žluto-červená bikolóra, v posledních desetiletích nově doplněná moravskou šachovanou orlicí, a to pro svoji srozumitelnost i estetickou hodnotu. Jde o historickou vlajku vycházející z usnesení Moravského zemského sněmu z roku 1848, která byla do roku 1918 užívána při oficiálních a slavnostních příležitostech. Znovu se začala používat mezi roky 1945 až 1948, krátce v období let 1968 a 1969 a následně od roku 1989 doposud.
Na legálnosti tohoto občanského výběru, podpořeného stanovisky historiků i legislativních odborníků, nemají žádný relevantní vliv často protichůdné vexilologické názory či stanoviska. Vexilologie je pouze pomocná vědní disciplína, která se zabývá historií, symbolikou a použitím vlajek a praporů. O přijetí určité podoby vlajek států a zemí nerozhoduje, ani nemá právo jakkoliv zasahovat do rozhodnutí volených orgánů či jinak projevené vůle lidu.
Pro sjednocení moravské symboliky a zamezení narušování důstojnosti a kulturnosti akcí pořádaných Moravskou národní obcí, budou nadále na těchto akcích používány pouze moravské vlajky vycházející z historické bikolóry, případně tzv. markraběcí standarty, tj. šachované orlice v modrém poli. Ostatní vlajky s moravskými motivy budou považovány za spolkové či klubové zástavy. Pokud dojde k situaci, že takovéto zástavy budou veřejně prezentovány jako moravské vlajky, jejich nositelé a propagátoři budou z účasti na akci Moravské národní obce vyloučeni.
Odstrašujícím příkladem škodlivých a rozkladných aktivit je činnost pana Jindřicha Žaludka, který dlouhodobě vede osobní boj za prosazení své vlastní podoby moravské vlajky. Přes opakované odmítnutí těchto aktivit všemi pomoravskými organizacemi, nepřestal pan Žaludek rozesílat nevyžádané e-maily na různé adresy moravských organizací i jednotlivců s různými nepodloženými, či vykonstruovanými teoriemi o historii používání moravské vlajky a správnosti jeho vlastního návrhu. Postupně začal napadat a hrubě urážet i jednotlivé představitele a aktivisty moravského hnutí. Tato jeho aktivita vyvrcholila při letošním ročníku iniciativy Moravské národní obce ‚Za vyvěšování moravské vlajky‘, kdy rozesílal na jednotlivé radnice osobní e-maily, ve kterých se snažil zpochybnit legálnost používaných moravských vlajek a nabádal starosty, aby je nevyvěšovali. K tomu používal neobjektivní a lživé argumenty, přičemž se opíral o názory a články novinářů a dalších lidí, převážně z Čech, kteří dlouhodobě vyvíjejí protimoravskou aktivitu a jsou známi jako odpůrci snah o emancipaci Moravy.
Pan Jindřich Žaludek se pro prosazení svých osobních zájmů a cílů neváhal spojit s nepřáteli Moravy a přijal i jejich rétoriku a argumenty. Svým jednáním vážně poškodil moravské hnutí a jednoznačně se tak sám vyloučil z jeho řad. Z těchto důvodů pan Jindřich Žaludek není nadále Moravskou národní obcí považován za člena nebo příznivce moravského hnutí, ale za člověka, kterému není možno důvěřovat a bude s ním takto i jednáno. Ve všech organizacích Moravské národní obce a na všech akcích pořádaných Moravskou národní obcí bude jeho účast nevítaná a organizátoři mají právo jej z těchto akcí vyloučit. Stejně bude pohlíženo i na ty, kteří by případně chtěli pana Jindřicha Žaludka v jeho protimoravské činnosti podporovat.“

34 odpovědí na “Usnesení MNO k závěrům Moravského kulatého stolu”

 1. Oslavy Dne Brna vyvrcholily mší s moravskou vlajkou: „Podmínkou bylo, že půjde o bikolory…“
   
  gak: OBRAZEM: Oslavy vyvrcholily mší s moravskou vlajkou, In: Brněnský deník, 15. srpna 2012.
  Pozn.* V deníku je uvedena chybná informace: „Panna Maria Svatomartinská“, správně má být „Panna Maria Svatotomská“.

 2. Na slavnosti setkání Moravanů a Slováků na Javořině v neděli 29. července 2012 jsem p.Jindřicha Žaludka potkal.

  Svoji vlajku jak si ji upravil nesl sebou.
  Jelikož jsem ho neznal ptal jsem se proč ji má jinou než ostatní Moravané ???
  Byl sdílný a pověděl mne důvody proč tomu tak je.
  Prohlašoval,že jen On má tu správnou a Ty ostatní jsou špatné.
  Jen se mne nezdálo jeho vysvětlení proč má na vlajce orlice uprostřed Cyrilo-Metodějský kříž ???

  Pro Ty co neví jak vypadá jeho verze.
  FOTO pořízeno s mého mobilu:

  http://i45.tinypic.com/oro40k.jpg

  Je dobře,že se Moravský kulatý stůl veřejně od jeho činnosti distancoval a upozornil na jeho nekalou činnost.

  Je třeba jednoty a společný postup.

 3. Závěry Moravského kulatého stolu vítám. Stále přeci platí, že v jednotě je síla….a jednoho dne sněm rozhodne. Vlajka ale díky jednotnému postupu neupadne v zapomění. Kdyby jednotný postup nebyl, možná by v budoucnu ani nebylo o čem jednat…
  A možná by se v budoucnu mělo takto rozhodnout i o moravské hymně. Opět přijdou pochybovači a budou diskuze, ale to nevadí. I ta diskuze je lepší než nic…
  Možná je čas dotázat se nějaké skupiny hitoriků na jedné straně, na druhé straně si udělat na webu anketu a doufat, že se odborníci i lidé shodnou na jedné písni. Pak je třeba tuto píseň prosazovat. Například při dalších ročnících moravské vlajky lze píseň v mp3 rozeslat radnicím, aby ji zahrály v rozhlase…první rok ji zahraje pár radnic, druhý bude lepší a ve třetím bude přijata…do doby než sněm rozhodne.

 4. Jestli chcete diskriminovat skutečné moravské symboly, tak na to zapomeňte. Tuto diskriminaci nebudu tolerovat. Pokud akce budou přístupné veřejnosti, tak jakékoliv moravské symboly včetně trikolór tam prostě budou. V opačném případě si koledujete o konflikt a policejní zásah. Jestli se vám to nelíbí, tak si akci uzavřete pro veřejnost a dělejte si akci pouze pro své členy po vzoru německých nacistů. Tam si pochodujte jednotně pod jakým symbolem chcete. Počítejte s tím, že budu nekompromisně vystupovat proti nacifikaci a fašizaci moravského hnutí. V Itálii fašisté také začínali tím, že napadali každého, kdo nebyl přesně v souladu s jejich názorem. Jste na nejlepší cestě k tomu, abych se začal starat, aby vaše akce nebyly povolovány jakožto akce podporující nesnášenlivost.
  Jestli se od někoho dozvím, že byl diskriminován pro jiný moravský symbol, bude to pro mne signál k tomu, abych informoval příslušné orgány o skutečném smyslu vašich akcí a můžete na to šeredně doplatit.

 5. Poslední příspěvek „dotčeného“ plně potvrzuje nutnost společného usnesení.

 6. Jindřichu vy sám nezmůžete nic, pro Moravu jste neudělal nic neuděláte tím pádem ani nic proti ní….čechisto!

 7. Klidně se usnášejte, na čem chcete, to vám ale nepomůže. Zacházíte příliš daleko. Jestliže zakazujete moravské symboly, tak tím dáváte najevo, že vám nejde o Moravu jako takovou, ale za každou cenu prosadit svou bez ohledu na všechno a na všechny. Klidně si lžete dál o „vykonstruovaných a nepodložených“ teoriích, pravda o tom, kdo používá vykonstruovaných a nepodložených teorií, se stejně ukáže. Jsou např. v průvodním dopisu, který starostům přikládáte k podvržené vlajce. Klidně si lžete dál o tom, že jsem se spojil s nepřáteli Moravy. Nepřátelé Moravy jste vy sami a toto je dost smutné zjištění. Klidně si lžete dál, že bikolóra je historická. Je, ale červeno-modrá a bílo-modrá. Ta vaše je historickou bikolórou tak nanejvýš Prahy, popř. sudetských Němců. Klidně si lžete dál, že nabádám k něčemu starosty. Nenabádám je vůbec k ničemu, jen jsem poslal svůj názor, jako jste ho poslali vy. Ať se starostové svobodně rozhodnou sami, jakmile se seznámí s názorem obou stran, ne pouze té vaší. Klidně si lžete dál, že jde o podobu mé vlastní vlajky. Ta vlajka je doložena jako historická a úpravy podobné těm vašim nejsou moje, ale podpořil jsem promyšlený a kompromisní názor člověka, který svůj návrh prodiskutoval s odborníky. Co jste s odborníky prodiskutovali vy? Jen tady vztekle kopete kolem sebe, když někdo oponuje vašim scestným názorům.

 8. Jediný kdo tady vztekle kope jste vy pane Žaludku, nebyl jste to právě vy kdo chodil po javořině s trikolorou a nožem za opaskem?

 9. Dobrý den, jen reaguji: Je pozitivní, že moravskou vlajku schválil MKS, a v té podobě by se měl používat. Vždyž jde o Moravu, jako naši rodnou zem. A problémy s vlajkou máme i jako obzvatelé ČR. Vždyt republika používá vlajku zaniklého státu:ČESKOSLOVENSKA. Proto jsem rád,že jako Moravan můžu používat svou, moravskou bikoloru, s orlicí. A jestli existují nějaké jiné návrhy, at v referendu rozhodnou formou voleb Moravané, o to, kterou vlajku chtějí, nebo v Kroměříži zasedne Moravský sněm na zámku, a tam zvolí zemské symboly jednou pro vždy, na věky věků.
  Do té doby bude na Moravě používaná vlajka,která je všeobecně chápaná jako symbol moravské země.
  P.S. Pro Jindřicha: Myslíte si,že je rozumné stát na svém,proti většině a škodit ne MNO, ale MORAVĚ, tedy zemi,kterou i Vy obýváte? Na takové žabo-myší války lidé kašlou. Trápí je to, že Morava chudne, trápí je ekonomické vyhlídky, trápí je běžný život. A chcete zničit i nás, zbylé moravské vlastence? Vždyť jde i Vaši budoucnost!!!!

 10. Poznámka k usnesení:
  Usnesení nezakazuje používání jakýchkoli symbolů. Co je ale nepřípustné, aby na naší akci někdo haněl moravské symboly, které jsou jednoznačně nejvíc používané, v současnosti i v minulosti, a jsou pro nás ztotožněním s naší zemí. Pliváním na ně plijete aji na Moravskou zem.
  Kdybyste si měl vybrat, mezi
  – Moravou vzkvétající, nad ňouž vlají bikolóry
  – Moravou v troskách, nad ňouž vlají trikolóry
  je mi jasné, co si vyberete, Vám totiž nejde o Moravu, ale o podružný problém, kvůli němuž ničíte poctivou prácu spousty lidí.
  Já (a myslím, že většina tady z nás) by se rozhodovala podle první poloviny, bez ohledu na druhou podmínku, ale naštěstí máme většinou rozum a chápeme, že v jednotě je síla a že neustálé hádky vedou tak akorát do „východních Čech“ (a nemyslím ty u Pardubic). Vlastně to ani nepíšu kvůli Vám, protože Vy už se nezměníte a budete mět vždycky svoju pravdu, ale spíš kvůli náhodným návštěvníkům těchto stránek, aby si udělali obrázek.
  S pozdravem
  Vojtěch Říha
  místopředseda MNO

 11. Na nic neplivám a žádné symboly jsem nehaněl, ani jsem nic nesundával, jako Vladimír Novotný. Na akcích jsem se k nim ani nevyjadřoval. I pražská vlajka má právo na respekt a úctu. Není důvod ji hanět. Haněl jsem pouze hloupost nabízet starostům pražské vlajky s moravským erbem, když starostové by raději vyvěšovali něco, co nebude napadáno tiskem. A v tom jim nejste ochotni vyhovět. Haněl jsem tvrdohlavou neschopnost přijmout fakta. I vy si můžete chodit, s čím chcete. To je vyloženě vaše hloupost, ne moje. Jste to naopak vy, kdo chcete druhým nařizovat a zakazovat. Nemám ani důvod vztekle kopat, to jen podle sebe soudíte mne. A mám stejné právo chodit po Javořině s trikolórou, jako vy s bikolórou. A že vám vadil nůž za opaskem, když nevadil ani ochrance parlamentní delegace, když jsem byl metr od nich, to se teda divím.

 12. Vojtěch Říha psal něco o tom, že ničím poctivou práci spousty lidí. Neničím nic, naopak mám snahu napravit, co jste zbabrali tím, že jste podstrčili starostům vlajky, které vydáváte za moravské a které byly, jsou a budou kritizovány tiskem pokaždé, když se někde objeví. To opravdu nejste schopni pochopit, že když starostům nabídnete vlajky korektní a přijatelné, které kritizované nebudou, že jich bude víc? Pokud ne, nabídneme jim je sami. Pokud chcete jednotu, tak musí být smysluplná. Jednotně podvádět starosty odmítám.

 13. ProJindřicha:
  Tiskem myslíte co? Noviny,které drží zahraniční kapitál? Probuďte se!Ti budou hanit i tu Vaši trikoloru. Jim nejde o Moravu! Jim právě vyhovuje když jako MOravani nebudou jako doposud nejednotní,a vadí jim, že se Morava probouzí! Mám takový pocit, jako byste byl placený agent pro rozbití Moravy! Akceptujte prosím fakt, že podobu vlajky scláli MORAVSKÝ KULATÝ STŮL, to není jen jedna organizace, ale spolek všech, co to myslí s Moravou dobře. Proč škodíte Moravě?Jste za to jídášovství placen?Jistě dobře!!!
  Slovo na závěr: Víte co znamená: „HISTORIE MAGISTRA VITAE“?
  Historie učitelkou života, a ta nám říká, jak to dopadne,když nedržíme pospolu, viz Svatopluk a jeho pruty….

 14. Nehodlám tu mluvit o tom jaká vlajka je lepší či horší. Toto mi nepřísluší, neb nejsem historik ani odborník na symboly. Jsem jen toho názoru, že máme symboly, pod kterými se snažíme sjednotit a velmi se nám to i daří. Moravských symbolů bylo v historii nepřeberně, a každý z nich je historicky doložitelný. Nechápu tady opravdu, proč bychom je nemohli používat klidně všechny, dle chuti každého soudruha. Ať si každý zvolí ze které historické doby si vybere, pd kterou korouhví kráčeti ráčí. A to samé lze snad nabízet i starostům, ne?. Určitě to bude o mnoho lepší (pro Moravu, nikoliv pro zatvrzelé egoisty a hlupáky) než se tu hádat jako psi a nadávat si do fašistů. To opravdu naší práci moc nepomáhá. jednou až bude Morava jedno, zvolí se symbolika. Zkusme trošku improvizovat, prosím.

  Nehodlám tu zastávat ničí názor kromě sváho vlastního.

  Libore, pokud tu mluvíš o jednotě, ty první by jsi měl pozvat pana Jindřicha ke stolu. On je také Moravan a jen dle toho co tu čtu, to myslí s Moravou zrovinka tak vážně a dobře jako Ty. Namísto toho jej tu veřejně urážíš. To není dobré ani trochu. On Tebe uráží?

  Vojtěch Říha – Usnesení říká, že každý kdo ponese jiný prapor než bikoloru s erbem může být z akce vyloučen. To nezní jako zákaz? Mě docela jo. Mě samému se například strašně líbí velký erb markrabství. Znamená to, že pokud jej ponesu, budu vyloučen? Navíc tam v usnesení oficielně panu Žaludkovi podsouváte spolčení s nepřáteli Moravy. To bych já sám pokládal za velikou urážku. A nedivím se moc panu Jindřichovi, že píše co píše. Snaží se například bránit, že neplival a nehanil. Kde je tedy pravda? Pan Novotný byl údajně ten, kdo tam hanil moravské symboly tím, že je demonstrativně sundával. Co je pravdy na tomto, já tam nebyl? Zajímá tu někoho pravda?

  Jindčich – já si nemyslím, že je dobré psát starostům a hatit tak práci lidí, kteří se snaží je přesvědčovat. je to velmi těžká a zdlouhavá práce a vy ji tu asi trošku kazíte. Být Vámi tak se snažím usednout k jednacímu stolu a snažím se domluvit. I kdybyste byl sám proti zbytku Moravy tak máte právo na svůj názor, jste Moravan. S vašimi názory souhlasit nemohu, protože je ani pořádně neznám, a také nejsem odborník na vlajky.

 15. Žádný člověk, kterému jde o budoucnost Moravy, by neatakoval strosty, kteří se vyvěšením bikolory na Cyrila a Metoděje přihlásí k Moravě.
  A tohle se právě stalo!
  Toto může udělat buď nepřítel Moravy, nebo duševně chorý přítel Moravy.

 16. A já myslel, že ta trikolora je vlajka nějakého fanklubu Sparty Praha z Moravy, když na ní byla moravská orlice. A ten co ji nesl na Javořině byl nějaký její radiální stoupenec, když měl vzadu za opaskem obrovské nůž, patrně pro boj s chuligány nějakého znepřáteleného slovenského či moravského klubu. Nebo se pletu a nůž nebyl určen na krájení příslušníků nějakého znepřáteleného tábora, ale byl určen na krájení lovečáku, která dotyčný zapomněl doma? Nerad bych se dočkal toho, že na další moravské akci, kde si pořadatelé vyhradí právo stanovit podobu vlajky, které lze při akci použít, bude dotyčný krájet pořadatele, kteří se ho budou snažit vykázat.

 17. Jindřichu,proč?
  Chce se mě říct -:) ,,komu tím prospěješ, co, druhé straně“?!
  Tak to jen na uklidnění emocí všem.
  Přeju Vám krásný den, pane Jindřichu.
  Hrdý Moravan který si myslí že to není jen o vlajce.

 18. Přikládáním odkazů na jistou novinářskou krysu, při obesílání představitelů samospráv, dotyčný plně dokázal nízkost svého charakteru…

 19. TSK – smím se zeptat o jakou ¨novinářskou¨ krysu tu jde? A také, já sám třeba, když pošlu někomu na něco odkaz, tím nemusím automaticky dávat najevo že s obsahem onoho odkazu souhlasím. Jak je to u Vás? jako nezávislému pozorovateli mi spíš příjde, že nízkost charakteru tu ukazuje někdo jiný

 20. Vlajka Olšanský/Žaludek skončila neúspěchem, nepomohlo jí ani PODVÁDĚNÍ!

  Anketa pořádaná Moravským národním kongresem byla založena za účelem zjištění, která vlajka používaná pro Moravu je současnou veřejností nejlépe příjímána a se kterou se obyvatelé Moravy nejvíce ztotožňují.
  Konce se však nedočkala!
  Podvodné hlasování, s cílem zvítězit za každou cenu vyřadilo jeden návrh a žádost autora druhého návrhu o jeho stažení z ankety ukončila tuto anketu zcela.
  Na stránce kde hlasování probíhalo naleznete nyní, mimo jiné, tento text z května 2012: „…vedení Moravského národního kongresu se dnešního dne rozhodlo – s okamžitou platností – vyřadit z hlasování vlajku č. 3 od autora Olšanského.
  Důvodem rozhodnutí MNK je opakované podvodné jednání směřující k vítězství vlajky č. 3… Variantě č. 3 za včerejší odpoledne přibylo 50 hlasů během cca tří hodin a způsobem, který prozradil, že byly odeslány z jednoho počítače. Po odečtení těchto hlasů, a na vzdory zveřejněnému varování, odesílatel během noci z včerejška na dnešek ve své aktivitě pokračoval a opět z jednoho počítače odeslal 50 hlasů. I tyto byly vymazány a odesílatel nyní ve svém jednání bezohledně pokračuje.“
  Zdroj: http://www.moravistika.cz/modules.php?name=Surveys&op=results&pollID=4#4

  Anketa i přes svůj nedůstojný konec přece jen dala jasnou odpověď na otázku kterou vlajku Moravané považují za svoji. Žlutočervená bikolora s erbem se žlutočerveně šachovanou moravskou orlicí se od první hodiny konání ankety s přehledem ujala vedení a vést nepřestala. Není se čemu divit, tato vlajka se, na rozdíl od ostatních návrhů, používá již od 19. století, píše pan JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. v Parlamentních listech: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Zdenek-Koudelka-Moravska-vlajka-a-jeji-uzivani-dnes-238504

  Moravské slovo

 21. Jen se hádejme. A soudruzi v Praze nás mají tam, kde chtěli.

 22. Jirko, co je nazýváno ¨atakováním¨? Pan Žaludek mi poslal obsah emailu, který rozesílal starostům. ten mi jako atak rozhodně nepřipadl.

 23. TSK – smím se zeptat o jakou ¨novinářskou¨ krysu tu jde? A také, já sám třeba, když pošlu někomu na něco odkaz, tím nemusím automaticky dávat najevo že s obsahem onoho odkazu souhlasím. Jak je to u Vás? jako nezávislému pozorovateli mi spíš příjde, že nízkost charakteru tu ukazuje někdo jiný

 24. Tak ted uz chapu proc je Morava tam kde je…je mi lito, kdyz vidim, jak ani my Moravane se nedokazeme mezi sebou dohodnout, Morave to opravdu nemuze pomoct, jak mame uspet v celostatnim meritku anebo evropskem, kdyz netahneme za jeden provaz. Nevim, nejsem odbornik, mozna trikolora pouzivana nekdy byla, vzdyt Morava je tu uz stovky a stovky let, takze mozna, ze pravdu mohou mit obe strany, co se vlajky tyce. Ale nabadani radnic k tomu, aby Moravskou (schvalenou) vlajku nevyvesovali, mi opravdu pripada postavene na hlavu a rozhodne to Morave nijak nepomuze, proto osobne pochybuji o promoravskych umyslech pana Zaludka.

 25. Zuzko, mážu se zeptat? Tyvíš co pan Žaludek opravdu chce, co opravdu na radnice psal a hlavně porč? ;o)

  Já s ním mluvil, četl jsem to, co na radnice posílal. Popisoval mi také jak se k němu chovají jiní z Moravy. To, jak se k němu chovají někteří náctiletí už jen v této diskusi je odsouzeníhodné.

  Čemu vlastně říkám diskuse? tady se nediskutuje, tady se plive. Je tu vůbec někdo schopen diskuse? ;O)

  Cosi jsem tu psal. Vyjedřoval své názory. Bude někdo diskutovat? nebo po mě začnete plivat jako po panu Žaludkovi?

 26. Osobne si myslim, ze by stalo za to, aby se MNO s panem Zaludkem sesli a tematiku slusne prodiskutovali, s tim, ze obe strany dolozi vlastni dukazni materialy ohledne Moravske vlajky. Jinak reseni zadne nevidim.

 27. Děkuji Zuzko. To je i můj názor, který snad i demonstruji výše. A znovu se ptám, bude tu někdo jiný debatovat? Vyjádří tu někdo další svůj názor k danému tématu?

 28. Můj názor na vlajku Moravy je tento:v anketě o moravské vlajce ze třech návrhů se mně nejvíc líbyla trikolora,proto sem ji dal hlas.Na druhou stranu uznávám názor většiny organizací kteří rozhodly o bikoloře.Proto na radnicích by měla viset bikolora.Něco jiné je na promoravských akcí.Tam by každý účatník měl možnost mít vlajku dle svého přesvědčení.A důvod ,Morava nemá žádný orgán,který by schválil oficialní vlajku Moravy.Proto su důrazně proti tomu aby se bránilo nosit jakékoly neoficialní vlajky a tito lidé vyháněni.Jedině diskusí ikdyž ostré můžeme dojít k dohodě.

 29. Herostratos prý zapálil chrám jen propto, aby si ho lidé všimli. Opravdu si myslíš že toto je jediným smyslem konání pana Žaludka? To je velmi hloupé přirovnání, promiň.
  Znovu opakuju. Sám jsem mu řekl, a to opakovaně, že s tím, že obesílá radnice za jakýmkoliv účelem, nesouhlasím.
  Zrovna tak ale nemohu souhlasit s tím jak je mu tady křivděno a podsouváno cosi, co on rozhodně nechce – alespoň dle toho, co on sám mi řekl.
  Kolik z vás, co tu na jeho jméno veřejně plivete jste s ním mluvili osobně a snažili se ho pochopit?
  Jeho jednání vůči radnicím nepovažuji za škodlivé pro Moravu tolik, jako považuji za škodlivé egoistické chování některých členů MNO. Tím egoismem ovšen nemyslím diskusi plnou vlastních názorů, jako je třeba tato.
  Co se týká vlajky samotné. A to se taky už opakuji. Nejsem odborníkem na vlajky a symboliku. Nepřísluší mi tedy rozhodovat, čí názor je správný. Vím jen, že neexistuje žádná oficiální vlajka Moravy. Každý Moravan má právo navrhovat a na veřjnosti nosit jakou vlajku chce bez ohledu na to, co si o tom myslí jiní – a to i na akcích pořádaných MNO, dokud jsou tyto akce veřejné.
  Já sám pak, si na fcb a kdekoliv jinde budu chodit s vlajkou vyvěšovat kolik návrhů moravské vlajky chci a nikdo, ani president USA či sám panbu, mi nebude říkat co mám a nemám dělat, či dokonmce co si mám myslet – jak už tomu tady taky bylo a je.
  Doby, kdy se nám říkalo co si máme myslet už jsou snad za námi.

  Znovu opakuju, přestaňme po sobě plivat a snažme se domluvit. Já se s panem Žaludkem domluvil a to i přesto, že jsem mu řekl že se mi vůbec nelíbí to, že starosty vůbec obesílá. Podoba vlajky samotné už není v mé kompetenci. Alůe vždy se budu zastávat té strany, které je křivděno. Dokažte mi někdo, že je pan Žaludek takový jak jej všude veřejně popisujete a já sklapnu a omluvím se. Do té doby jsem tu a budu tu :O)

 30. Můj post shora patřil jako odpověď na post Jirky, která tu už není.

 31. Miroslave – souhlasím plně. Až na jednu věc. Dle mého soudu i třeba starostové by měli mít možnost si vybrat minimálně ze tří vlajek, dle svého. Už jen třeba z toho důvodu, aby v případě nějakého útoku čehůnských médii nebyla zodpovědnost na straně MNO. Dvě vlajky jsou asi k tomuto účelu málo.

 32. Pokud Moravan zjistí, že starosta vyvěsil symbol jeho země, tetelí se blahem a jeho srdce se dme pýchou!
  Pan Žaludek ne, ten rozesílá emaily s výzvou, aby v budoucnu tuto vlajku nevyvěšovali, dokonce lživě označuje tuto vlajku za vlajku politické strany Moravané. Dále emailem rozesílá foto, na kterém je použitá bikolora zneužívána pravicovými extremisty s cílem tuto vlajku zdiskreditovat. Stejně tak rozesílá odkaz na jedinou negativní reakci bulvárního tisku (ostatní seriozní noviny na akci nenašli nic špatného).
  Herostrat jasně splnil vše pro označení plivání a hanění a jeho snaha vlastního zviditelnění i za cenu snížení relevantnosti moravských vlasteneckých snah je dokonána.

  Ať bude v budoucnu schválena ta či ona, nebo i jiná varianta vlajky, je každému jasné,že bikolora byla i před započetím vlajkové iniciativa nejrozšířenějším symbolem a tudíž ji nejvíce lidí vnímá jako vlajka Moravy.

  Nikdo kromě voleného zákonodárného sboru nemá právo tvrdit, která je ta pravá podoba vlajky. Ale stejně tak MNO (a každý jiný) má právo na svých akcích a při svých iniciativách používat symboly se kterými si ztotožňuje Moravu a bránit nevybíravým vpádům plivajících a haníjících.

 33. Pavel M Josifek: „Vím jen, že neexistuje žádná oficiální vlajka Moravy. Každý Moravan má právo navrhovat a na veřejnosti nosit jakou vlajku chce bez ohledu na to, co si o tom myslí jiní – a to i na akcích pořádaných MNO, dokud jsou tyto akce veřejné… Nechápu tady opravdu, proč bychom je nemohli používat klidně všechny, dle chuti každého soudruha. Ať si každý zvolí ze které historické doby si vybere, pod kterou korouhví kráčeti ráčí. A to samé lze snad nabízet i starostům, ne?“
   
  To není moudrý přístup. V současnosti existují pouze dva životaschopné typy moravského historického praporu, přičemž ten druhý oficiálně reprezentuje Moravu již od 2. poloviny 19. století. Existuje o tom množství dokladů. Není nutné vymýšlet novinky. Přidání znaku na žluto-červenou bikolóru bylo jen logickým završením vývoje tohoto praporu, který je v současné podobě zcela relevantní.
   
  1) markraběcí standarta, později zemská, bojová či slavnostní korouhev, tzn. stříbrno-červeně šachovaná orlice na modrém listu (cca 14. — 18. století). V 19. století přežívá tento typ v různých obměnách (s nápisy, hesly, devízami apod.) jako prapor různých moravských spolků, včetně verzí se zlato-červeně šachovanou orlicí (roku 1800, 2. polovina 19. století, po roce 1915). Moravské hnutí od 60. let 20. století užívalo a dodnes užívá moderní verzi tohoto modrého praporu s orlicí, zejména v čelech svých průvodů.
   

   
   
   
   
  Moderní verze moravské (markraběcí) standarty.
  Orlice může mít i původní stříbrno-červené šachování,
  což praporu dodá středověký půvab.

   
   
  2) žluto-červený prapor (cca 1818 — 2012), různých rozměrů ve svislé či vodorovné poloze. Po roce 1968 / 1989 byla žluto-červená bikolóra (pro odlišení) opatřena zemským znakem uprostřed (tehdy stříbrno-červeně šachovanou orlicí). Po roce 2006 se vyrábí moderní verze žluto-červené vlajky (3:2) se zemským znakem uprostřed (tentokrát se zlato-červeně šachovanou orlicí), což plně koresponduje s usnesením moravského zemského sněmu z roku 1848.
   

   
   
   
   
  Moravská vlajka dnes.
  Tu a tam se objevují ještě vlajky z 90. let, které mají orlici stříbrno-červenou.
  Existuje i svislý typ vlajky (se znakem), kde je červený pruh vpravo.

   
   
  Znovu opakujeme: „Dohodli jsme se, že při akcích pořádaných kteroukoli z našich organizací, budeme považovat za moravskou vlajku zlatočervenou bikolóru se zlatočerveně šachovanou orlicí na modrém štítě.“ (MKS)
  „Pro sjednocení moravské symboliky a zamezení narušování důstojnosti a kulturnosti akcí pořádaných Moravskou národní obcí, budou nadále na těchto akcích používány pouze moravské vlajky vycházející z historické bikolóry, případně tzv. markraběcí standarty, tj. šachované orlice v modrém poli. Ostatní vlajky s moravskými motivy budou považovány za spolkové či klubové zástavy.
  Pokud dojde k situaci, že takovéto zástavy budou veřejně prezentovány jako moravské vlajky, jejich nositelé a propagátoři budou z účasti na akci Moravské národní obce vyloučeni.“
  (MNO)
   
  Místopředseda MNO, Ing. Vojtěch Říha, napsal (viz výše): „Usnesení nezakazuje používání jakýchkoli symbolů. Co je ale nepřípustné, aby na naší akci někdo haněl moravské symboly, které jsou jednoznačně nejvíc používané, v současnosti i v minulosti, a jsou pro nás ztotožněním s naší zemí.“
   
  Zuzana: „…ze obe strany dolozi vlastni dukazni materialy ohledne Moravske vlajky.“
   
  Pan Žaludek rozesílá jistý elaborát o historickém vývoji moravské vlajky, ovšem jeho studie nemá poznámkový aparát a chybí uvedené zdroje pro jeho tvrzení. Podle zasvěcených odborníků, i mimo okruh Moravské národní obce, se jedná o nepodložené a vykonstruované teorie s množstvím metodologických chyb. Zcela pochybná jsou například tvrzení, že údajně existovala červeno-modrá bikolóra či lancknechtský bílý prapor s pruhy a se znakem uprostřed z doby kolem roku 1500.
  Nepopíráme, že se v 19. století krátce užívaly i trikolóry, avšak současné šerpy Moravské národní obce, tj. žluto-červeno-modré trikolóry (stuhy) se stříbrno-červeně šachovanou orlicí (nášivky se zlato-červeným šachováním se bohužel nevyrábí), jsou pouhými klubovými symboly samotné MNO a nepatří do debat o moravském praporu. Vzhled státní vlajky ČR také není shodný se státními barvami (trikolórou).
  Pro pana Žaludka: Epolety (nárameníky) stavovských uniforem nebyly modré, nýbrž zlaté. Zlato-červeně šachovaná orlice (na nich vyšitá) se tak skutečně ocitla ve zlatém poli.
  Moravská národní obec výhledově připravuje obšírnou studii o moravských symbolech, kde bude každá informace řádně ocitována a dohledatelná. Navíc zboří některé mýty.
   
  Prozatím k tématu:
   
  Alois Vojtěch Šembera a moravská žluto-červená vlajka
  ZDENĚK KOUDELKA – Moravská vlajka zakázána nebyla

 34. Vážení členové a příznivci MNO, Vážení diskutující,
   
  jménem MNO i svým bych rád poděkoval všem, kteří různými formami podpořili naše úsilí ukončit dlouhodobou, nikam nevedoucí diskusi o správnosti čí nesprávnosti jednotlivých podob moravské vlajky. Pro MNO není důležité jaká podoba vlajky je používána. Vzhledem k veřejným akcím MNO „Vlajky na radnicích“, „Den za Moravu“ aj., však potřebujeme mít určenu jednu, společnou podobu moravské vlajky, kterou budeme propagovat a doporučovat. Jednotná podoba vlajky byla v loňském roce, po dlouhých diskusích a jednáních, vybrána organizacemi scházejícími se u Moravského kulatého stolu. Vzhledem k tomu, že MKS reprezentuje všechny promoravské organizace, MNO toto rozhodnutí plně respektuje a považuje za samozřejmé, že i její členové se jím budou řídit.
   
  Vlajka považovaná organizacemi MKS za moravskou.
  Umělecké ztvárnění erbu je pochopitelně libovolné, závazný je pouze blason: Moravský znak (bez vedlejších částí) tvoří modrý štít, v němž je zlato-červeně šachovaná, vpravo hledící orlice, se zlatou korunou na hlavě, zlatou zbrojí (zobák a pařáty) a s červeným jazykem.
   
  Viz usnesení sněmu z roku 1848. Červený jazyk je dán tradicí (může být i zlatý). Oko se vybarvuje bělobou.
   
  Již místopředseda MNO, Ing. Vojtěch Říha, upozornil v této diskusi na skutečnost, že: „Usnesení nezakazuje používání jakýchkoli symbolů. Co je ale nepřípustné, aby na naší akci někdo haněl moravské symboly, které jsou jednoznačně nejvíc používané, v současnosti i v minulosti, a jsou pro nás ztotožněním s naší zemí.“ Přesto se stále objevují ojedinělé názory, že máme ambice předepisovat, jakou vlajku má kdo nosit. Proto znovu opakuji, MNO plně respektuje názor z této diskuse: „Každý Moravan má právo navrhovat a na veřejnosti nosit vlajku jakou chce.“ Současně si ale MNO vyhrazuje právo určit pravidla, za jakých se budou tyto vlajky používat na akcích MNO. Tyto akce organizuje a hradí MNO a nese za ně veřejnou a zákonnou zodpovědnost. Proto jsou vítáni všichni, kteří přijdou „Den za Moravu“ podpořit. Nikdo nikomu nebude cenzurovat tvůrčí podobu vlajky s moravskými motivy, kterou si přinese. Tato vlajka však bude chápána jako jeho soukromá, případně klubová. Nikoliv tedy jako moravská.
  Nedovolíme, aby se opakovala známá situace z akce MNO ve Zlíně, kde došlo k organizovanému narušení jejího průběhu a pokusům zdiskreditovat pořadatele. Při „Dni za Moravu“ bude jakýkoliv pokus o veřejné zpochybňování a agitace proti usnesení MKS, pokynem pro naše pořadatele zakročit tak, aby byl dotyčný z akce vyloučen. Jsme přesvědčeni, že není možné, aby několik stále stejných jednotlivců, opakovaně narušovalo a zpochybňovalo práci tisíců členů a příznivců organizací sdružených u MKS.
  Vážení členové a příznivci MNO, Vážení diskutující, jsme přesvědčení, že všechny relevantní názory již zazněly a nyní je třeba především klid pro práci. Proto ze strany MNO je veřejná diskuse k této problematice považována za uzavřenou. S případnými dotazy se prosím nadále obracejte na naše Odborné sekce, případně na Výkonné vedení MNO. Jakýkoliv dotaz rádi zodpovíme.
   
  Ing. Jaroslav Krábek
  předseda Moravské národní obce

Komentáře jsou uzavřeny.