BRNO – Reportáž z valné hromady Moravské národní obce

V sobotu 23. března 2013 proběhla v Brně-Medlánkách (na Sýpce) valná hromada Moravské národní obce, které předsedal Ing. Karel Švec, člen Výkonného vedení MNO. Ing. Jaroslav Krábek, předseda MNO, informoval delegáty a členy MNO, kteří přijeli z celé Moravy, o činnosti sdružení za období 2005 — 2012. Luděk Poláček, jednatel MNO, poté přednesl zprávu o hospodaření obce. Následně proběhly volby do nové Společné rady MNO, která je nyní devítičlenná (původně sedmičlenná), a to z důvodu neustálého se rozšiřování Moravské národní obce a její členské základny. Delegáty byla zvolena v tomto složení:

 

Stanislav Blažek
Ing. Jaroslav Krábek
Vladimír Novotný
Luděk Poláček
Ing. Jaroslav Rejnuš
Ing. Vojtěch Říha
Mgr. Jan Studeník
Ing. Karel Švec
PhDr. David Unger

 
     Nově zvolení členové Společné rady MNO se následně sešli k volbě předsedy Společné rady. Zvolen byl Ing. Jaroslav Krábek, který přednesl vize dalšího fungování a směřování Moravské národní obce. Valná hromada poté schválila a udělila tato čestná členství a ocenění:
 

Libuše Kvapilová (MNO Blansko), čestná členka Moravské národní obce
Lubomír Kubík (MNO Brno), čestný člen Společné rady Moravské národní obce
Pavel Lolek (MNO Uničovsko), ocenění za přínos ve 3. ročníku vlajkové iniciativy MNO

 
Valná hromada projednala i několik dalších záležitostí ohledně činnosti a organizace sdružení. Proběhla také zajímavá diskuse. Závěrem patří velký dík členům místního sdružení Brno-Medlánky, kteří připravili skvělé zázemí valné hromady.
 

Vladimír Novotný

 

místopředseda MNO

 
 
 

Ing. Vojtěch Říha, místopředseda MNO | Ing. Michal Szymeczek, šéfredaktor časopisu Moravská obec

 
Ing. Karel Švec, předsedající valné hromady | v pozadí Ing. Jaroslav Krábek, předseda Moravské národní obce

 
Ing. Jaroslav Krábek, zvolený předseda Společné rady, přednáší vize dalšího fungování a směřování Moravské národní obce

 
Vladimír Novotný, místopředseda MNO, přebírá čestné členství v MNO za nepřítomnou Libuši Kvapilovou

 
Lubomír Kubík, člen MNO Brno, přebírá čestné členství ve Společné radě MNO

 
Lubomír Kubík, čestný člen Společné rady MNO

 
Stanislav Blažek, předseda MNO Haná, přebírá ocenění za nepřítomného Pavla Lolka

 
Zasedání valné hromady

Jedna odpověď na “BRNO – Reportáž z valné hromady Moravské národní obce”

  1. Škoda,že jsem to nevěděl,určitě bych přišel.MNO dělá pro Moravu hodně a moc ji fandím a kde mohu tam pomáhám. Zdraví doc.Strnad

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *