DLOUHÁ LOUČKA – Zdravý moravský patriotismus

Dlouhá Loučka patří k těm obcím, které si vyvěšením tradiční moravské vlajky pravidelně připomínají důležité historické milníky, významná moravská výročí a osobnosti, které se nesmazatelně zapsaly do více než tisíciletých dějin naší země Moravy. Velkou zásluhu na skutečnosti, že se tato rozlehlá obec zapojila již v roce 2010 (tedy v prvním ročníku) do iniciativy organizované Moravskou národní obcí pod názvem Za vyvěšování moravské vlajky, mají především představitelé obecní samosprávy v čele se starostou panem Ladislavem Koláčkem a místostarostkou paní Věrou Rybnikářovou. Podpora Dlouhé Loučky se nedávno objevila i na interne­tových stránkách obce.

 
     Moravská vlajka v Dlouhé Loučce dnes už nezdobí v pravidelných intervalech jen místní zámeček (tedy budovu rad­nice), ale například 5. července, ve svátek moravských duchovních patronů, opět zavlaje díky patriotismu pana faráře Mgr. Pavla Hödla na budově místní fary.
Velkou zásluhu na rozšiřování moravského vědomí, především mezi nejmladšími obyvateli obce, má zdejší základní škola. Učitelé mohou pro zkvalitnění výuky využívat novou moderní učebnici dějepisu, jenž nese název Morava — dějiny země uprostřed Evropy a doplňujícího DVD „Poznáváme minulost Moravy“, 1. a 2. díl. Děti se tak mohou v rámci vyu­čování seznámit s historií své rodné země a jejími symboly. Žluto–červená moravská vlajka i znak se velmi rychle dostávají do podvědomí místních obyvatel a ti jsou na své moravské symboly náležitě pyšní. Přesvědčit se můžete z přiložených fotografií. Důkazem je například schůze místního Sboru dobrovolných hasičů, která se konala v zasedací místnosti požární zbrojnice dne 5. června 2013. Po předběžné domluvě a na pozvání starostky SDH Dlouhá Loučka paní Evy Hladišové jsem se tohoto zasedání velmi rád zúčastnil. Hned v úvodu celé schůze, po nezbytném přivítání a mém představení, jsem dostal prostor k tomu, abych přítomné seznámil s činností Moravské národní obce, podobou a historic­kým vývojem moravského znaku a vlajky. V této souvislosti jsem také využil skvěle zpracovaných písemných dokumentů o moravských symbolech, moravské vlajce i významných moravských dnech, jejichž autorem je člen Společné rady a Výkonného vedení Moravské národní obce, Mgr. Jan Studeník.
Následně jsem paní starostce SDH předal moravskou vlajku o rozměrech 100 x 150 cm, kterou jsem místnímu hasič­skému sboru věnoval. Hasičům se naše moravská zástava velmi líbila a tak jsem byl ujištěn jejím pravidelným vyvěšo­váním. Moravská bikolóra tak může v budoucnu hrdě vlát také na budově požární zbrojnice. Dále jsem měl možnost přítomným patriotům rozdat nálepky v podobě moravské vlajky a také placky s moravskou orlicí. Strojník místního hasičského sboru pan Eduard Hladiš hned dostal nápad a následně také úkol nalepit tyto vlaječky na přilby všech členů zásahové jednotky místního SDH. Loučtí hasiči tak při každém výjezdu budou dávat okolí najevo svůj vřelý vztah ke své zemské příslušnosti. První příležitostí bude plánovaný výjezd místních hasičů do jižních Čech, kde budou tamním lidem pomáhat při odstraňování rozsáhlých škod způsobených povodněmi. Tito dobrovolníci tak svojí obětavou prací budou šířit dobré jméno naší země Moravy a nás Moravanů.
 

Stanislav Blažek

 

předseda oblastního sdružení MNO Haná

 
 
 

Hasičská zbrojnice v Dlouhé Loučce.

 
Hasičská zbrojnice v Dlouhé Loučce.

 
Hasičská zbrojnice v Dlouhé Loučce.

 
Předávání moravské vlajky starostce Sboru dobrovolných hasičů v Dlouhé Loučce, paní Evě Hladišové.

 
Starosta obce Dlouhá Loučka pan Ladislav Koláček.

 
Loučtí hasiči s moravskou vlajkou.
Fotografováno během obecních slavností věnovaných vzpomínce na kardinála Lva Skrbenského z Hřiště, který velkou část svého života trávil ve své rezidenci na zámku v Dlouhé Loučce.

 
Loučtí hasiči s moravskou vlajkou.
Fotografováno během obecních slavností věnovaných vzpomínce na kardinála Lva Skrbenského z Hřiště, který velkou část svého života trávil ve své rezidenci na zámku v Dlouhé Loučce.

 
Fotografováno během obecních slavností věnovaných vzpomínce na kardinála Lva Skrbenského z Hřiště, který velkou část svého života trávil ve své rezidenci na zámku v Dlouhé Loučce.

 
Fotografováno během obecních slavností věnovaných vzpomínce na kardinála Lva Skrbenského z Hřiště, který velkou část svého života trávil ve své rezidenci na zámku v Dlouhé Loučce.

 
Fotografováno během obecních slavností věnovaných vzpomínce na kardinála Lva Skrbenského z Hřiště, který velkou část svého života trávil ve své rezidenci na zámku v Dlouhé Loučce.

 
Fotografováno během obecních slavností věnovaných vzpomínce na kardinála Lva Skrbenského z Hřiště, který velkou část svého života trávil ve své rezidenci na zámku v Dlouhé Loučce.

 
Fotografováno během obecních slavností věnovaných vzpomínce na kardinála Lva Skrbenského z Hřiště, který velkou část svého života trávil ve své rezidenci na zámku v Dlouhé Loučce.

 
Fotografováno během obecních slavností věnovaných vzpomínce na kardinála Lva Skrbenského z Hřiště, který velkou část svého života trávil ve své rezidenci na zámku v Dlouhé Loučce.

 
Účastníci slavností v našem severohanáckém kroji.

 
Účastníci slavností v našem severohanáckém kroji.

 
Kostel svatého Bartoloměje v Dlouhé Loučce.

 
Moravská vlajka na budově místní fary.

Jedna odpověď na “DLOUHÁ LOUČKA – Zdravý moravský patriotismus”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *