LOŠTICE – 18. ročník slavností hudby a tvarůžků

Vážené Moravanky — vážení Moravané, místní sdružení MNO Uničovsko a oblastní sdružení MNO Haná Vás srdečně zvou do Loštic. V tomto krásném městě, které je často nazýváno jako „hlavní město tvarůžků“, se už od čtvrtka 27. června 2013 až do neděle 30. června 2013 bude konat akce nazvaná Pod loštickým nebem s podti­tulem XVIII. loštické slavnosti hudby a tvarůžků. My, členové a příznivci Morav­ské národní obce, se budeme účastnit především nedělního programu, který bývá tradičně vyvrcholením celých slavností. Těší nás, že také naši členové a příznivci se budou podílet na rázu těchto oslav a to například slavnostním vyvěšením moravské vlajky na náměstí Míru vedle hlavního pódia.

     Naše družstvo „Moravských rytířů z Bradla“ se také zapojí do náročných tvarůžkových soutěží. Sejdeme se v neděli 30. června 2013 v Lošticích na náměstí Míru ve 13.00 hodin u sloupu Nejsvětější Trojice. Loštice patří k těm hrdým moravským městům, které se pravidelně zapojují do občanské iniciativy „Za vyvěšování moravské vlajky“, kterou již čtvrtým rokem organizuje naše občanské sdružení Moravská národní obec. Proto i Vy přijeďte mezi nás podpořit svou účastí tyto krásné slavnosti. Prožijete krásný den, během kterého ochutnáte nejen spoustu specialit z tvarůžků, ale bu­dete i svědky královské ceremonie. Můžete se zapojit do tvarůžkových klání a k dobré náladě přispějí také hudební vys­toupení skupin rozličných žánrů. Těšíme se na Vaši účast!
 

Stanislav Blažek

 

předseda oblastního sdružení MNO Haná

 

blazek@zamoravu.eu

 
 
 

Pavel Lolek

 

člen místního sdružení MNO Uničovsko

 

panpajalolku@seznam.cz

 
 
 

Od starověku je orlice symbolem síly a panovníků. V době pohanské znázorňovala nebe a sluneční božstvo, v době křesťanské Boha a Ježíše Krista. Orel, respektive dravý pták, hrál u starých Moravanů velmi významnou nábožensko-rituální roli. Z 8. a 9. století pocházejí zdobená nákončí a plakety, znázorňující orlice (např. chránící kříž), sokolníky, nebo scény vypouštění dravce 'přinášejícího království'. Na dnech velkomoravských nádob se objevují také 'sluneční' rovnoramenné kříže, vepsané do kruhu či čtverce. Například sv. Konstantin (Cyril) zvolil pro první písmeno hlaholské abecedy – A (az) – kříž připomínající orlici. Jedná se již o křesťanský symbol Boha jako počátku. Ohlas solárního kultu nacházíme ještě v 15. století v moravském zemském právu, kde byla zachována starobylá sluneční přísaha, při níž se přísahající postavil proti slunci a pronesl přísežnou formuli. (Jiří Bílý, 2006)
Tehdy spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce. (Matouš 13:43) Zlatá barva je vznešenější nad ostatní a znázorňuje se jí slunce. Nic není vznešenější než slunce. Červená barva představuje oheň a je vznešená. (Bartolus de Saxoferrato, † 1357) Zemské barvy zlatá a červená byly roku 1462 uděleny zemi za udatnost a pojí se s nimi krásná památka. (Josef Cibulka, 1848)

 
Plakát

Jedna odpověď na “LOŠTICE – 18. ročník slavností hudby a tvarůžků”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *