Vyjádření MNO ke stanovisku Ing. Jaroslava Martykána

Vyjádření MNO ke stanovisku Ing. Jaroslava Martykána, předsedy České vexilolo­gické společnosti, o. s., Praha.
Moravská národní obec ve svých materiálech o moravské vlajce doposud publiko­vala názor pana Martykána: „Tzv. moravská vlajka se zemským znakem uprostřed neodporuje žádným vexilologickým pravidlům.“ Tato věta je parafrází rok staré e-mailové odpovědi, kterou pan Martykán poskytl na dotaz k moravské vlajce. Z ní vyplynulo, že v Evropě je zcela běžné pokládat znak na list vlajky (Slovensko či různé spolkové země) a není to žádný prohřešek vůči obecné (mezinárodní) vexilo­logii. Názor byl logicky aplikován na moravskou vlajku se znakem.

 
     V svém nejnovějším stanovisku pan Martykán považuje tento výrok za překroucený. Moravská národní obec proto s okamžitou platností tento výrok odstranila ze všech svých materiálů.
     Dle sdělení pana Martykána, odmítnutí uvedeného názoru se opírá o: „Zásady Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kde zasedají jako experti i čelní funkcionáři České vexilologické společnosti (ČVS), naopak přímo zapovídají doporučit předsedovi Poslanecké sněmovny k udělení takovou vlajku, na jejímž listu by byl položen znak, vč. štítu, protože to neodpovídá české heraldické a vexilologické tradici (na rozdíl od praxe např. v sousedním Německu), zatímco umístění figury ze znaku na list vlajky v barvách znaku samozřejmě možné je.“
     Moravská národní obec považuje argumentaci českou vexilologickou tradicí za prázdnou a do určité míry účelovou. Dle našeho vnímání neexistuje zvláštní česká vexilologie v kontrastu k zahraničním vexilologiím, existuje jen jedna všeobecná vexilologie. Za daleko významnější však považujeme skutečnost, že za situace, kdy Morava jako samo­správné či jinak právně definované území v současné ČR neexistuje, je vyvěšovaná vlajka, ať již v jakékoliv podobě, jen občanskou „Symbolickou vlajkou“. Účelem jejího vyvěšení je právě symbolické přihlášení se k historii, tradicím a kultuře Moravy. Nejde tedy o konkrétní vlajku určité obce či samosprávného území ČR. Snaha o aplikaci zásad Podvý­boru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, tak vyznívá přinejmenším jako nevhodné a nemístné vměšování se do občanských práv.
     Závěrem považujeme za nutné znovu konstatovat. Moravská národní obec nestanovuje ani nikomu nepředepisuje podobu vlajky, kterou má vyvěsit. Rovněž neexistuje žádná vlajka z dílny Moravské národní obce a Moravská národní obec se ani na návrzích žádných vlajek nikdy nepodílela. Vyvěšovanou vlajku, vzniklou spontánně v občanském prostře­dí, jsme vždy považovali za „Symbolickou vlajkou“ a její konkrétní podobu tedy za druhořadou. Domníváme se, že dů­vodem vznikajících nedorozumění, bohužel někdy ze strany kritiků sklouzávajících do invektiv proti Moravské národní obci, je nedostatek informací a z něho vyplývající základní nepochopení o co při této akci jde.
 

Moravská národní obec

 

30. června 2013

6 odpovědí na “Vyjádření MNO ke stanovisku Ing. Jaroslava Martykána”

 1. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
  Registr komunálních symbolů
   
   
   

  Hrádek nad Nisou
   

  Cheb
  Datum rozhodnutí: 1. 7. 1994
   

  Chomutov
   

  Jablonné v Podještědí
  Datum rozhodnutí: 21. 6. 1999
   

  Jičín
   

  Karlovy Vary
   

  Liberec
   

  Nymburk
   

  Opava
  Datum rozhodnutí: 16. 11. 1991
   

  Světlá nad Sázavou
  Datum rozhodnutí: 27. 6. 1991
   
   
   
  Historická královská standarta koliduje v rámci Čech s vlajkou Ronova nad Doubravou, udělenou 17. 10. 1997.

   
  Historická česká zemská vlajka koliduje v rámci Čech s vlajkou Prahy 7, udělenou 12. 4. 1994.

   
  Historické heraldické barvy moravského zemského znaku (1268—1462), heraldické barvy znaku Moravské země (1920—1928), spolu s vlajkou Protektorátu Čechy a Morava (1939—1945), kolidují se státními barvami České republiky, definovanými Zákonem č. 3/1993 Sb., a vlajkou Prahy 10, udělenou 12. 5. 1997.

   
  Historická markraběcí standarta koliduje v rámci Moravy téměř s vlajkou Moravské Třebové, udělenou 15. 7. 1993 a vlajkou Olomouce, udělenou 29. 3. 1995.


   
  Historická moravská zemská vlajka koliduje v rámci republiky s vlajkou Prahy, užívanou od roku 1891 a vlajkou Českých Budějovic, rovněž užívanou. V rámci Moravy však nekoliduje s žádnou vlajkou.

   
  Vlajka města Znojma (odvozená od zlato-červeného šachování orlice) byla 15. 5. 1994 vhodně upravena tak, aby nedocházelo ke kolizi s historickou moravskou vlajkou. Například Bořetice žádaly roku 1994 heraldickou komisi Parlamentu ČR o udělení moravské žluto-červené bikolóry, která by nesla uprostřed obecní znak. Tento návrh byl zamítnut.

   
  Přidání moravského zemského znaku na moravskou bikolóru (během 19. a 20. století) bylo jen logickým završením vývoje. „Žlutočervenou moravskou vlajku stále upravují předpisy vydané v 19. století. Záleží na vyvěšovateli, zda užije moravskou vlajku v její původní moravským sněmem schválené žluto-červené variantě či ve variantě doplněné o zemský znak. Většinou se znak nebo jeho podstatný prvek na vlajce užívá tehdy, když se má odlišit státní vlajka od národní (Rakousko) nebo vlajky dvou státu (Slovensko a Rusko).“ Sděluje ústavní právník doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

 2. Myslíte jako současný parlament:-)?, tak to potom jo. Moravská vlajka je pro mě jasná!!!
  Máme nejkrásnější vlajku na světě.

  Morava Sobě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *