Shrnutí 4. ročníku vlajkové iniciativy

„Morava je tady, Moravu podporujeme, Moravu nedáme, Moravu si nenecháme vzít, jsme Moraváci na Moravě, jsme hrdí Moravané, naše obec se hlásí k Moravě, vás a Moravu rádi podpoříme…“; takovými a podobnými slovy se hlásí obecní zastupitelé ke své moravské zemi. V roce oslav 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu počet radnic, které potvrdily účast ve vlajkové iniciativě Moravské národní obce, dosáhl oficiálně čísla 756. To znamená, že více než jedna třetina obcí vyjadřuje sounáležitost k Moravě, její kultuře, histo­rii a tradicím.

 
     Moravu podporují vyvěšením její vlajky, kromě přátelských Jindřichovic pod Smrkem a Vysokého Mýta, také další ob­ce v Čechách, například Škrdlovice i jiné, které svým katastrem a polohou leží již za historickou hranicí. K slovenskému Cíferu letos přibyla také obec Plevník-Drienové, kde pořádají tradiční Moravské slavnosti a obec Devičany v okrese Levi­ce. Postoj radnic dokazuje, že vyvěšování moravské vlajky v tento svátek se stalo skutečnou tradicí. Akci dlouhodobě podporují města severozápadní Moravy jako například Uničov, Šumperk a mnohá další, v jiných oblastech Moravy také Boskovice, Dačice, Hrotovice, Kralice nad Oslavou, Křižanov, Mikulčice, Moravský Krumlov, Náměšť nad Oslavou, Tišnov, Vizovice… Významné posily se naší iniciativě dostává opakovaně od města Brna a Jihomoravského kraje, jejichž úřady sídlí v historických budovách spjatých s někdejší zemskou samosprávou. Velkou radost máme z druhého krajského úřadu, jímž je vedle Jihomoravského také nově Kraj Zlínský.
 

Magistrát města Brna

 
Jihomoravské hejtmanství

 
Zlínské hejtmanství

 

Jedním ze záměrů letošního ročníku bylo dokázat, že lidé žijící na celém historickém území Moravy, bez rozdílů národ­nostních či jiných, si stále tuto skutečnost uvědomují. Moravu přes jakkoliv v průběhu let překreslované hranice admi­nistrativních celků stále považují za svou vlast a respektují historickou hranici jako nevyvratitelný a nesmazatelný fakt. S tím související další letošní cíl prosadit moravskou vlajku rovnoměrně po celé Moravě a vyvrátit tak některými kruhy tradovaný mýtus, že „Morava“ je záležitostí Brna a jižní Moravy, se vydařil beze zbytku. Moravská vlajka na historic­kém území Moravy nově zavlála i v Moravskoslezském kraji — v mnoha obcích na Novojičínsku, Frýdecko-Místecku a Opavsku. Jmenovitě Frenštátu pod Radhoštěm, Kružberku a Frýdlantu nad Ostravicí. Především díky úsilí místních patriotů naši akci podpořily i obce na historickém území Slezska, například na Jesenicku. Iniciativa „Za vyvěšování moravské vlajky“ zasáhla velice významně Zlínský kraj ve všech okresech, zejména v oblasti Valašska na Vsetínsku — lidé se tu cítí Moravany na Moravě. Také moravská část Pardubického kraje reagovala na naši výzvu velice vstřícně. Na jihozápadě Moravy v Kraji Vysočina nemohu nezmínit Jihlavsko, kde také bývá často moravanství zpochyb­ňováno. Dvacet připojených radnic v čele s městem Třešť jsou přesvědčivým důkazem opaku. Od historicky či jinak významných velkých měst až po ty nejmenší, nejzapadlejší dědiny…
 

Dačická radnice

 

Zemská identita je všude na Moravě bez rozdílu vnímána stejně. S oslovováním obcí mám osobní zkušenost již od začát­ku iniciativy a z reakcí zastupitelů vyvozuji jediný závěr: moravské povědomí neslábne, ale naopak sílí, o tom ostatně svědčí i počet obcí. Letmým pohledem na interaktivní mapku je zřejmé, že se náš záměr pokrýt celé historické území Moravy vydařil. Jistěže se mnoho obecních zastupitelů ani letos o iniciativě „Za vyvěšování moravské vlajky“ nedo­vědělo, ale věřím, že v budoucnu se i tady najdou moravští patrioti, kteří radnici osloví.
 

756 radnic — úctyhodné číslo!

 

Naši snahu dokázat, že je Morava v myslích lidí stále živá, se nám letos pokusilo překazit pár jednotlivců, kteří se zašti­ťovali vztahem k Moravě, především podivných existencí, které na Moravě nežijí. K útokům na vlajkovou iniciativu a Moravskou národní obec si vybrali námi doporučovanou občanskou, symbolickou žluto-červenou vlajku Moravy. Téma bylo vysvětlováno na mnoha místech jinde, např. http://vlajka.moravy.eu/. Navzdory úsilí těchto lidí překazit naši práci a vytvořit zdání konfliktu mezi námi na Moravě nebo snad právě proto, vychází Moravská národní obec ze 4. roč­níku posílena o novou zkušenost a schopnost rychle reagovat na nepřátelské invektivy. Obce pak o to více propojeny, sjednoceny pod moravskou vlajkou a přimknuty k Moravě. Nezlobím se na tyto lidi, upřímně ze srdce jim přeji zdár­né nalezení smysluplného předmětu jejich zájmu a lehčí kříž.
Média informovala v naprosté většině pozitivně nebo jen předkládala strohá fakta bez komentáře. Někteří komentátoři si výjimečně skutečnosti ověřovali méně, například o prodeji vlajek. Novým jevem v informovanosti občanů se staly obecní zpravodaje. V některých obcích na severovýchodu Moravy byly sice k informacím o vlajce a významných morav­ských dnech používány již v minulosti, v letošním roce však zaznamenáváme výrazný pokrok. Obecní zpravodaje infor­movaly o vlajce i v ostatních částech Moravy. Někde dokonce vkládali do obecních novin k tomuto tématu i vlastní člán­ky a komentáře.
 
Zajímavosti
 
Facebook
 
Od ledna mohli příznivci vlajkové iniciativy sledovat informace o zapojovaných obcích na fb stránce Chcu, aby na mojí radnici vlála Moravská vlajka. Mnohé radnice nás žádaly, abychom něco o jejich obci napsali, „aby byli trochu vidět“. Přestože tato stránka nebyla zřízena za účelem propagace obcí, velice rádi jsme to pro ně s naším týmem, jmenovitě PhDr. David Unger, v rámci možností udělali. Domnívám se, že i stránka tím mnoho získala.
 
Geografické
 
Nejsevernější obec — Vidnava (podpora ze Slezska)
Nejzápadnější obec — Klatovec, okres Jihlava
Nejvýchodnější obec — Bílá, okres Vsetín
Nejjižnější — Valtice, okres Břeclav
Skokan roku — největší nárůst obcí v rámci okresu: Znojemsko
 
Emotivně nejsilněji
 
Emotivně nejsilněji reagovali v obcích na Svitavsku, zvláště v oblasti Moravskotřebovska a Jevíčska — moravské části Pardubického kraje. S obavami pak někteří lidé na Třebíčsku sledují přejmenování všeho, co má v názvu Morava, např. tradiční název Západomoravské muzeum Třebíč je nyní Muzeum Vysočiny a tak podobně.
 
Nový fenomén
 
O zdárný průběh akce (a samozřejmě také o výsledný počet radnic) se zasloužily také firmy, které nezištně nabídly po­moc naší iniciativě ať už ve formě tisku výzvy a dalších materiálů, nebo poskytly pracovní síly. Je jisté, že do budoucna můžeme počítat s jejich pomocí i pomocí jiných subjektů z podnikatelských kruhů.
 
Fotodokumentace
 
Ze všech koutů Moravy jsme dostávali fotografie radnic, kde ve sváteční den vlála vlajka. Nejenom od místních nadšen­ců, ale od samotných představitelů samospráv. Fotky byly zveřejňovány i na facebooku, podařilo se nám z nich vytvořit krásné album.
 
Nejen radnice
 
Na mnoha veřejných akcích jsme mohli vidět také miniatury žlutočervených vlajek, moravské symboly se dostávají také do infocenter měst a obcí. Občané si vlaječkami zdobí svá okna, auta atp. Díky úsilí mnoha vlastenců bylo 5. července centru cyrilometodějských oslav na Velehradě rozdáno poutníkům přes 3000 papírových vlaječek. Jednu z nich dostal da­rem i prezident České republiky Miloš Zeman. Dnes se už nikdo neptá: „Ona má Morava nějakou vlajku? To jsem nevě­děl.“ Dnes už všichni vědí, že Morava má desítky let svou vlajku, svou občanskou vlajku, kterou si sama vybrala.
 

Prezident Miloš Zeman s moravskou vlaječkou na Velehradě

 

 
Učebnice vydaná v Čechách roku 1895Pro dítky na opakování učiva ve škole probraného...

 

Poděkování
 
Všem moravským patriotům, kteří oslovili svou radnici v místě bydliště nebo tu, ke které mají nějaký vztah. Týmu re­gionálních zmocněnců a všem ostatním dobrovolníkům, kteří pracovali s obrovským nasazením a s vložením vlastních sil, prostředků i volného času. Mgr. Janu Studeníkovi za samotnou výzvu a všechny vyhledané dobové materiály o mo­ravské vlajce, za nezištnou práci, kterou pro vlajkovou iniciativu potažmo pro Moravu vykonal. Děkuji především Vám, představitelům obcí a měst za důvěru v úsilí Moravské národní obce a za slova podpory. Děkuji, že jste hrdí na Moravu. Jménem Moravské národní obce také děkuji za všechna milá pozvání na oslavy svátků nebo k prohlídce obce a jejích pamětihodností či přírodních krás. Děkuji všem příznivcům a nashledanou v 5. ročníku.
 

Moravě s láskou

 

Lenka Holaňová

 

místopředsedkyně MNO a hlavní koordinátorka vlajkové iniciativy

 
 
 

Lenka Holaňová

 
Jan Studeník

3 odpovědi na “Shrnutí 4. ročníku vlajkové iniciativy”

 1. paní H, super napsané, dík, a taky dík, že ste to rozjeli ve velkém tento rok. to dáme 😉

 2. Velký úspěch! Jen tak dál.
  Zdálo se mi, že se tomuto, ale nevěnují velké deníky.
  Také by bylo dobře, kdyby vlajku propagovali nějaké známé osobnosti. Třeba herci a sportovci. Velký patriot je jistě Bolek a všichni úspěšní tenisté jsou z Moravy – Berdych, Štěpánek, Kvitová.
  Držím palce 🙂

 3. Musím Vás paní Holáňová,ale i celou promoravskou aktivitu MNO,Strany moravané a dalších pochválit za Vaši perfektní práci.Sám jsem na své vilce vyvěsil vlajku Moravy a EU a dělám to pravidelně 2x měsíčně a ve svátcích.Projížděl jsem Vysočinou a v některých obcích vlály moravské vlajky i delší dobu.Opakovaně ji nevyvěsily ve Fryšavě pod Žákovou horou a ve Sněžném na Moravě,i když jsem je na to mailem uvědomil.
  Myslím,že by náš tlak měl svěřovat v organizátory-zrádce,kteří v Uh.Hradišti připravují setkání Čechů a Slováků na Javořině,Je to sprostá lež,proto tato setkání již byla organizována v 19. a 20.století,pod názvem setkání Moravanů a Slováků.Myslím si,že by předáci z MNO tam měli zaslat naše vyjádření.Velice hezky to zpracoval pan in.Zd.Zbožínek,z Politické strany Moravané.Stojí si to přečít a podle toho jednat. Dále by se měla vyvinout síla celostátně a to na parlament,že zde nežijí jen Češi a ev.Cikáni,ale také Moravané. Naši tenisté/Berdych,Kvitová,Rosol i´kapitán Davis Cupu,pan Jar.Návratil,to jsou všichni Moravané.A co se hlásí v médiích-jen Češi. Myslím,že nazrála doba,kdybychom se vzepřeli a dalši sto jako volební úkol,snažili se dostat do médií. Proč je tolik pražských televizí a rádii a slyšíme jen informace z Prahy nebo Čech.Potřebujeme svoji Moravskou televizi a Rozhlas,kde bychom působili na občany,proto jsou již v několika generacích oblafováni českou historií. Vždyť se snad zformoval Kulatý stůl a ten by svoji vahou měl tlačit na meédia a instituce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *