BRNO – Pozvánka na Den za Moravu

Občanské sdružení Moravská národní obec pořádá v sobotu 5. října 2013 v Brně již 8. ročník tradičního Dne za Moravu. Festival si klade za cíl připomenutí významných událostí v historii i současnosti Moravy. Úvodní část Dne za Moravu je zahájena Výročním pochodem Moravanů. Průvod ulicemi centra Brna má sloužit jako připo­mínka první písemné zmínky o Moravanech z podzimu roku 822. Následuje pietní akt v kostele sv. Tomáše na Moravském náměstí u hrobu markraběte Jošta, který byl dne 1. října 1410 zvolen římským králem. Účast zde přislíbili vzácní hosté — JUDr. Richard hrabě Belcredi a Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly.

 
     V průběhu dne vystouptí hanácký folklórní soubor Koštéř z Manerova, mužský sbor slováckého sdružení Lanštorfčané z Ladné a cimbálová muzika Musica Moravica z Valtic. Pozvání přijali také Moravští rytíři z Královského řádu Morav­ských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana, o. s., a členové 1. moravského pěšího pluku Kaiser z Československé společnosti vojenské historie. Následuje Moravské fórum, které slouží jako neformální setkání moravských vlastenců, kteří na Den za Moravu pravidelně jezdí ze všech koutů Moravy. Jeho nedílnou součástí je čtení Deklarace Moravanů, jednoho ze základních dokumentů Moravské národní obce. Pro zájemce je připraven také odpolední program — komen­tovaná exkurze po brněnských památkách spjatých s moravskou historií, jejíž součástí bude také prohlídka Sněmovního sálu Nové radnice, který není veřejnosti běžně přístupný. Den za Moravu je dlouhodobě podporován Jihomoravským krajem. Letos se festival koná pod záštitou hejtmana.
 
Speciální autobus z Olomouce do Brna a zpět
 
Vážení přátelé, Moravanky a Moravané, oblastní sdružení MNO Haná vypravuje dne 5. října 2013 do Brna na největší pro­moravský festival roku, Den za Moravu, z Olomouce autobus. Předpokládaný odjezd autobusu přistaveného v blízkosti vlakového hlavního nádraží je ráno v 7.00 hodin. Návrat po skončení této krásné akce. Cena tam i zpět na osobu je pro účastníky velmi výhodná, pouhých 130,- Kč. Zájemci si mohou rezervovat místa u předsedy oblastního sdružení Haná, pana Stanislava Blažka (mobil: 736 252 687) nebo u předsedy místního sdružení Přerovsko, pana Libora Zrůbka (mobil: 776 641 682). Prosíme o co nejrychlejší potvrzení Vašeho zájmu o tuto dopravu. Těšíme se na Vaši účast.
 
Sponzoring
 
Vážení přátelé, Vaše sponzorské finanční dary použijeme na potřeby festivalu a vlajkové iniciativy. Každý sponzor obdrží od pořadatelů tričko Moravské národní obce. Číslo účtu Moravské národní obce je 2900076325/2010.
 
Událost na facebooku
 
Videopozvánka
 


 
Banner
 

 
 
 

Plakát ke stažení
PDF |2,39 MB|

Plakát
Plakát

 
 
 
PROGRAM
 
Začátek v 9.15 hodin na Moravském náměstí u kostela sv. Tomáše
 
09.15 | přivítání se zpěvem
09.25 | přivítání účastníků a hostů
09.27 | četba deklarace Moravanů | Marie Sedláčková
09.30 | řazení průvodu
 
09.35 | Výroční pochod Moravanů | Moravské náměstí → náměstí Svobody → Zelný trh a zpět
 
09.50 | zastávka č. 1 | Radnická, zpívají Lanštorfčané
10.05 | zastávka č. 2 | náměstí Svobody, zpívají Lanštorfčané
10.25 | příchod zpět na Moravské náměstí
 
10.30 | Pietní shromáždění u hrobu markraběte Jošta | kostel sv. Tomáše
 
10.30 | účastníci a hosté Dne za Moravu odcházejí zaujmout svá místa v kostele
10.38 | slavnostní vstup zástupců Moravské národní obce do kostela a položení kytice na hrob
10.42 | krojované páry stojí před oltářem, sbor na kůru zpívá 1. píseň
10.45 | moderátor krátce seznámí účastníky s historií místa a pozdraví hosty
10.48 | sbor na kůru zpívá 2. píseň
10.53 | moderátor vyzve JUDr. Richarda hraběte Belcrediho k vystoupení
10.56 | sbor na kůru zpívá 3. píseň
11.00 | krátké pozdravení zástupce Jihomoravského kraje
11.02 | sbor na kůru zpívá 4. píseň
11.07 | ukončení shromáždění, moderátor sdělí další pokyny pro pokračování Dne za Moravu
 
11.15 až 12.45 | Moravské fórum | před Místodržitelským palácem
 
Vystoupení Hanáckého folklorního souboru Koštéř z Manerova, Slováckého mužského pěveckého sdružení Lanštorfčané z Ladné a cimbálové muziky Musica Moravica z Valtic. Probíhá burza moravik, občerstvení a oběd.
 
14.00 | Prohlídka Sněmovního sálu Nové radnice | Sraz u modelu města Brna na Moravském náměstí
 
Cestou k radnici komentovaná exkurze.
 
 
 
Změna programu vyhrazena.

10 odpovědí na “BRNO – Pozvánka na Den za Moravu”

 1. Není mi jasné, proč to vždy děláte tak brzo dopoledne, v době kdy většina lidí v sobotu ještě snídá…že by návaznost na tradici R-U a Franze Josefa který údajně nemohl ráno dospat?;) každopádně letos nemohu, ale příští rok určitě dorazím…

 2. Ono je také třeba se dostat zpátky domů… Nehledě na fakt, že dopoledne je více lidí ve středu města.

 3. Souhlasím s Ondřejem, na akci jezdí čím dál víc přespolních a když by byl začátek o půl hodiny později, tak by to bylo jen ku prospěchu věci.

  A dřív bývalo zvykem, že po akci se konalo společné posezení v některé brněnské hospůdce, teď to nikde nevidím.

 4. Mám takú otázočku. Podla niektorých historikov vraj Brno založel knieža Pribina.A podla neho vzniklo meno bryna brno.ako to vlastne je zo založeným mesta.

 5. Tož byli jsme tam, dobré to bylo a minimálně v Japonsku a ve Francii už včil vědí, že na zeměkouli je i Morava :-).
  Kdo tam byl ví o čem píšu. (mimo jiné nám všeci moc fandili).

  Morava sobě.
  Richard

 6. „Mám takú otázočku. Podla niektorých historikov vraj Brno založel knieža Pribina.A podla neho vzniklo meno bryna brno.ako to vlastne je zo založeným mesta“ (Miro)
  :
  Ty historiky bych teda chtěl vidět. Pribina a založení (vznik) Brna jsou záležitostí různých historických epoch; klást je dohromady by bylo jako tvrdit, že první železniční trať na Moravě vybudoval Karel starší ze Žerotína.
  Pribina žil v devátém století a jeho moc jistě nesahala na západ od Váhu. V počátku Brna nebylo město, ale hrad, který vybudoval zřejmě ve dvacátých letech 11. století Břetislav I. a který se jmenoval Brnen. Základem jeho pojmenování je zaniklé slovo „brn“, které znamenalo „hlína, kal, bláto“; Brnen tedy byl hliněný hrad nebo hrad na hliněném (blátivém) místě (kde přesně ten hrad stál, se dodnes neví, jistě to však nebylo na Špilberku). Podle tohoto hradu, který byl sídlem jednoho ze dvou (v určité době tří) moravských knížat, byla jménem Brno pojmenována osada, která se v sousedství tohoto hradu nacházela a kterou lze ztotožnit se Starým Brnem. Protože však Staré Brno bylo osídleno už v 9. století, je možný i přenos jména opačným směrem (ze vsi na hrad). Vznik samotného města byl spojen se vznikem rozsáhlého osídlení v druhé polovině 12. století a na počátku 13. století v prostoru severovýchodně od vrchu Petrova, které se snad původně jmenovalo Měnín a brzo převzalo jméno Starého Brna a které získalo městská práva někdy v období 1234-1237.

 7. Trochu doplnění dle posledních výzkumů společnosti Archaia.
  Osídlení v prostoru Starého Brna existující již od 9. století na obou březích přechodu přes Svratku (odtud je možný i název Brna – staroslověnské Br´n – jíl) postupně dosáhlo značného rozsahu. Po roce 1019, kdy byla Morava dobyta českými přemyslovci byl tento výhodně umístěný sídelní útvar vybrán jako jedno z center českého mocenského ovládnutí Moravy a pravděpodobně již ve dvacátých létech 11. století zde existoval raně středověký brněnský hrad. Ten stál v ostrovní poloze mezi vedlejším, dnes neexistujícím, a hlavním ramenem Svratky v prostoru Křížové, Václavské a Křidlovické ulice. Při stavebních výkopech byly v minulých letech nalezeny části dřevohlinité hradby tohoto hradu na dvou místech, v lokalitě Modrý lev a v ulice Ypsilantiho. Vzhledem k tomu, že uvedený prostor doposud nebyl předmětem širšího výzkumu, zůstávají otázky o podobě hradu, či případné existenci jeho moravského předchůdce nezodpovězeny. Předhradí se nacházelo v prostoru dnešního kláštera na Mendlově náměstí, kde již v desátém století existoval, pravděpodobně ještě dřevěný, kostel kolem kterého se pohřbívalo. Zde nalezené základy zděné rotundy, dle některých historiků, patří spíše do počátku 11. století a souvisejí s posilováním Starého Brna jako jednoho z center přemyslovské vlády nad Moravou, je však možné i jejich starší založení již v 10. století. Nejnovější záchranný archeologický výzkum z loňského roku nalezl rozsáhlé řemeslné předhradí z 11.století na provobřeží Svratky včetně funerálního okrsku, se základy další rotundy. Následný výzkum blíže řeky, na ulici Vídeňská 6-8, odhalil hrotitý příkop o hloubce cca 3,5 m a šířce asi 4,5 m, který byl zachycen v délce přes 20 m. Jeho stáří bylo určeno dle nálezů, které pochází z výplně vzniklé po zániku jeho funkce. Jednalo se zřejmě o dobu kolem roku 1000. Je to tedy fortifikace, která „generačně“ předcházela jižněji ležícímu okrsku s rotundou. Keramika se jeví shodná s nálezy nejstarších situací na levobřeží Svratky, které byly získány v lokalitě Modrý lev a ze souvrství porušeného rotundou P. Marie u kláštera cisterciaček. Tedy z období před koncem desátého století. Nalezená fortifikace je zřejmě opevněné předmostí, respektive předbrodí starobrněnského hradu. Tento významný nález, opět mění pohled na starobrněnskou raněstředověkou aglomeraci, která pravděpodobně již v období desátého století, před příchodem českých vojsk, obsahovala opevněné jádro.

 8. Dobrý den,
  marně pátrám(asi špatně :-)) po mediálních ohlasech na „DEN ZA MORAVU“. Zdá se mi,jako kdyby poslední dva ročníky akce byly záměrně v médiích přehlíženy. Možná vidím kostlivce ve skříni… Děkuji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *