PLEVNÍK-DRIENOVÉ – Reportáž z Festivalu moravskej kultúry a tanca

5. júl — sviatok Sv. Cyrila a Metoda bol v roku 2013 v obci Plevník-Drienové výni­močný. Uskutočnil sa tu festival Morava krásna zem. Cieľom projektu bolo pripome­núť, že aj na Slovensku žijú ľudia, ktorí sa hlásia k moravskej národnostnej men­šine, majú svoje zvyky, tradície a obyčaje. Na podujatí vystúpili hudobné a folklór­ne skupiny zo Slovenska i Moravy. Hlavným organizátorom festivalu bol hudobno-folklórny súbor Spievanka, ktorý za pomoci dotácie z Úradu vlády SR pripravil dôs­tojné podujatie. Pochopenie našli folkloristi aj na obecnom úrade. A tak sa festival mohol začať — ako inak? Moravsko-slovenskou internacionálou, piesňou Morava krásna zem v podaní DH Považská Veselka.

 
     Po príhovore starostu obce patrilo javisko hlavne deťom a mladým ľuďom. Folklórne súbory Dúbravček z Plevníka-Drienového a Rusava z Moravy roztancovali divákov. Humorným a typicky moravským slovom podujatie okorenil aj ľudo­vý rozprávač Franta Uher. Do programu zapojili moderátori Janka Muráňová a Ľubo Kľúčik aj obecenstvo, a to formou interaktívnych súťaží. Starším návštevníkom festivalu sprostredkovali návrat do detských čias a mladosti, ktorú prežili v bývalom Československu, čo mnohí potvrdili. O zábavu nebola núdza. Prispela k tomu nielen hudba, tanec, či dobré vti­py, ale aj víno a typické moravské špeciality: klobásy a frgále. Nechýbal guláš i cukrovinky. Deťom urobilo radosť nafu­kovacie lietadlo. Súčasťou programu bolo aj pripomenutie legendy o príchode Sv. Cyrila a Metoda na uzemie dnešného Slovenska a Moravy. Ďalším cieľom festivalu bolo priblížiť kultúru moravskej národnostnej menšiny deťom a mládeži, zabezpečiť kontakt detí so staršou generáciou a tak podporiť vzájomnú interakciu pri komunikácii o tradíciach a zvy­koch moravskej menšiny na Slovensku. A tú kytičku kvetov si zaslúžia aj deti z DFS Dúbravček, ktorým sa podarilo vydať CD nosič. CD im pokrstili členovia DFS Malá Rusava z Moravy práve v tento deň, ktorý bol pre Plevník-Drienové významný aj z toho hľadiska, že po prvýkrát viala pred obecným úradom Moravská zástava, čím sa obec pripojila k iniciatíve OZ Moravská národná obec.

S pozdravom

Jana Muráňová

 

Vedúca DFS, FS Dúbravček

 
 
 

Fotoreportáž

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *