BRNO – Jednání o spolupráci s DFS Dúbravček

Dne 5. října 2013 navštívila delegace DFS Dúbravček ze Slovenska, na pozvání Mo­ravské národní obce (MNO), Den za Moravu v Brně. Setkání posloužilo k vzájem­nému osobnímu poznání a společnému jednání o případné další spolupráci. Sloven­ští hosté nás obeznámili s jejich činností a aktivitami, včetně plánů do blízké bu­doucnosti. Také nás informovali o situaci Moravanů na Slovensku. V průběhu roz­hovorů padlo navíc několik reálných návrhů na spolupráci. Jednání probíhalo ve ve­lice přátelské a uvolněné atmosféře. Slovenskou stranu zastupovali Jana Muráňová a Ľubu Klúčik s manželkou. MNO byla zastoupena Vladimírem Novotným (člen Společ­né rady) a Jiřím Mácou (člen Výkonného vedení) z Vnější spolupráce MNO.

 
Moravské aktivity našich přátel na Slovensku — festival Morava krásna zem.
 
 
 

Projev Jany Muráňové, vedoucí DFS Dúbravček, na Dni za Moravu. Vpravo se nalézá socha moravského markraběte Jošta Lucem­burského.
Zleva: L. Kľúčiková, J. Muráňová, J. Máca, V. Novotný, Ľ. Kľúčik.

 
Přátelé mezi moravskou vlajkou a markraběcí standartou.

Jedna odpověď na “BRNO – Jednání o spolupráci s DFS Dúbravček”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *