LETOVICE – Minireportáž ze setkání MNO Blanensko a něco navíc

Dne 25. listopadu 2013 proběhlo setkání členů místního sdružení MNO Blanensko, které se poprvé uskutečnilo v Letovicích. Tomuto městu na řece Svitavě vévodí ne­dávno opravený zámek, jehož historie sahá pravděpodobně do 13. století. Jako prv­ní bod jednání proběhla příprava 10. ročníku Putování Moravou. Michael Doskočil a Jaroslav Zaoral informovali o trase putování, kterou si nedávno prošli, s tím, že se ještě musí doladit. Vladimír Novotný poreferoval o přípravě pamětního listu a dáreč­ku pro účastníky akce, nad kterým proběhla věcná diskuse. Antonín Ševčík, po dodá­ní fotografií, slíbil udělat videopozvánku zmíněného výšlapu. Závěrem tohotu bodu byly rozděleny další úkoly.

 
     Termín akce byl určen do období konce května a začátku června roku 2014. Do organizačního týmu Putování Moravou byla jednomyslně přijata naše příznivkyně, slečna Marie Sedláčková. Poté Vladimír Novotný v krátkosti zhrnul dosavadní činnost místního sdružení, které na přelomu let 2012 — 2013 prošlo výraznou reorganizací. Členové se shodli, že součas­ná aktivita sdružení je na velice dobré a kvalitní úrovni. Následně se přešlo k diskusi ohledně činnosti místního sdružení na rok 2014. Zde Vladimír Novotný, předseda místního sdružení, nastínil směr aktivit. Antonín Ševčík správně konstato­val, že je důležité jít mezi lidi a propagovat Moravu přímo. Jako vhodné místo navrhnul blanenskou slavnost „Vítání sv. Martina“. Dále informoval o článku týkajícího se nástěnky místního sdružení. Bylo odsouhlaseno, že v roce 2014 proběh­ne 1. ročník Výstupu moravských patriotů na Malý Chlum. Termín akce byl vložen do období září — říjen. Také byla disku­tována internetová činnost, kde své věcné návrhy prezentovali zejména Jaroslav Zaoral a Michael Doskočil. Byly odsou­hlaseny i další aktivity místního sdružení, které budou postupně zveřejňovány. Dle vzájemné dohody proběhnou budoucí setkání v Blansku a ve Křtinách.
Závěrem jednání byli členové informováni o dění v Moravské národní obci, tj. spolupráce se Slováky, zprávy z Výkon­ného vední a Společné rady, nebo konference vlajkové iniciativy aj. Padlo i několik podnětů na adresu Výkoného vedení. Po oficiální části jednání si účastníci setkání prohlédli „Fastrovy automapy ČSR“, konkrétně její část „Severovýchodní Moravskoslezsko“ a kopii dokumentu „Prohlášení účastníků 1. Moravského kulatého stolu“. Mimo jiné se v prohlášení píše: „Stávající uspořádní našeho státu je stálým zdrojem politického napětí a proto jsou přesvědčeni, že navržené spol­kové uspořádání státu se stane významným stabilizačním a integračním prvkem.“ Tento dokument není z roku 2013, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale z roku 1990.
 
 
 

MORAVA
 
Marie Sedláčková
 
Moravěnko moja milá,
kam si sa ňa zablůdila,
louky lesy krasy,
plny tvojí krásy.

 
Jiní ani netuší,
co se skrývá v tvé duši,
jiní ani neví,
co je v té tvojí zemi.

 
Jaroslav Zaoral - Autorádio s moravskou orlicí

 
Fastrovy automapy - Severovýchodní Moravskoslezsko

 
Prohlášení účastníků 1. Moravského kulatého stolu (11. 12. 1990)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *