OLOMOUC – Minireportáž ze setkání MNO Haná

V sobotu 7. prosince 2013 se uskutečnilo letos poslední setkání členů a příznivců na­šeho oblastního sdružení MNO Haná. Za chladného a nevlídného počasí se na Václav­ském náměstí, před metropolitním kostelem sv. Václava, sešla jen malá skupina moravských vlastenců. Úvodní část jsme věnovali prohlídce katedrály, kde nás zau­jala nejen honosná výzdoba dómu, ale především pamětní desky věnované všem olomouckým biskupům, arcibiskupům a moravským metropolitům. Na počátku dlou­hé řady moravských duchovních pastýřů nechybělo ani jméno prvního moravského arcibiskupa — sv. Metoděje.

 
     Po opuštění tohoto monumentálního chrámu nás ještě zaujala samostatně stojící novorománská výklenková kaple, vystavěná roku 1860 a zasvěcená Panně Marii Ochranitelce. Při původní výzdobě této kapličky bylo využito také reliéfu, sejmutého z věže zbořeného kostela Panny Marie na Předhradí a sochy svatých Petra a Pavla, které původně tvořily výzdobu zaniklého biskupského kostela sv. Petra na Předhradí. Ten byl ještě v 11. století symbolem a nositelem, poz­ději především Přemyslovci potlačované, velkomoravské tradice. Gotické originály byly poté přemístěny do blízké kated­rály a tato sochařská výzdoba kapličky byla ve druhé polovině 19. století nahrazena zdařilými replikami.
Naše další kroky vedly z Václavského náměstí směrem na Biskupské náměstí, dále přes náměstí Republiky a Univerzitní ulici kolem Sarkandrovy kaple, až jsme stanuli na Žerotínově náměstí. Zde jsme se na chvíli zastavili před honosným chrámem sv. Michala a přilehlou budovou Dominikánského kláštera. Prostory této gotické budovy se od roku 1348 staly místem zasedání Moravských zemských sněmů a soudů. Moravští stavové zde zasedali až do roku 1641, kdy bylo za těžké doby nelítostné Třicetileté války toto jednání z logických důvodů přeneseno do bezpečnějšího Brna. Jen je škoda, že o této důležité skutečnosti návštěvníky i obyvatele Olomouce informuje jen poměrně malá a nenápadná informační tabulka, kterou lze snadno přehlédnout!
Velká opora našeho sdružení, pan Martin Višňa, člen místního sdružení Olomoucko, nás také upozornil na budovu soused­ního Žerotínského paláce, který ovšem v nejbližší době čeká rozsáhlá rekonstrukce. Po krátkém zastavení jsme dále přešli také obě centrální olomoucká náměstí. Tím jsme prakticky prošli trasu plánovaného pochodu, jenž bude hlavní částí plánované a organizačně náročné akce oblastního sdružení MNO Haná. Během průběžných debat jsme se jedno­myslně shodli na přiléhavém názvu těchto kulturně–historických slavností: MORAVSKÝ DEN. Na Horním náměstí nyní probíhají tradiční vánoční trhy. Vzduch je zde prosycen vůní svařeného vína a vánočního punče. My jsme ovšem promrzlí raději zamířili do naší oblíbené restaurace „U Puškaře“, kde jsme nad šálkem teplého čaje, kávy či sklenice piva, pokra­čovali v jednáních o programové náplni místních organizací MNO, sdružených do regionální oblasti Haná. Dále jsme se dohodli na termínu konání a dalších organizačních detailech připravovaného Moravského dne. Stanovili jsme si postupné úkoly, které musíme splnit k úspěšné realizaci této, pro nás stěžejní akce. V této souvislosti bych rád vzdal poklonu za skvělou spolupráci a aktivitu při plánování a samotné realizaci tohoto našeho projektu mým kolegům: Martinu Višňovi (MNO Olomoucko), Ing. Michalu Szymeczkovi (předsedovi MNO Olomoucko), Bc. Jaroslavu Svozilovi (MNO Sever) a panu Jiřímu Dufkovi (MNO Olomoucko). Jejich náměty a připomínky jsou velmi cenné. Věřím, že se do organizátorské práce postupně aktivně zapojí i další členové našeho spolku.
Závěrem bych rád poděkoval všem patriotům, kteří se nenechali odradit chladným počasím a na naši sešlost v předvá­nočním čase dorazili. Všem věrným Moravankám a Moravanům, členům a příznivcům Moravské národní obce, přeji kou­zelně krásné tradiční moravské Vánoce, pevné zdraví, mnoho štěstí a životního elánu v novém roce 2014.
 

Stanislav Blažek

 

předseda oblastního sdružení MNO Haná

 
 
 

Řeka Morava protékající Olomoucí. V pozadí klášter Hradisko.

 
Zasněžená Olomouc. Po pravé straně je vidět nejvyšší věž metropolitního kostela sv. Václava.

 
Novorománská výklenková kaple vystavěná roku 1860 a zasvěcená Panně Marii Ochranitelce.

 
Sarkandrova kaple. Martin Višňa a Jaroslav Svozil.

 
Kostel sv. Michala a Dominikánský klášter s kaplí sv. Alexeje.

 
Jednání v restauraci U Puškaře.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *