BRNO – Navázali jsme spolupráci se Sdružením umělců Moravy a Slezska

Dne 14. ledna 2014 se v Brně setkali zástupci organizací Sdružení umělců Moravy a Slezska a Moravské národní obce, Mgr. František Stehlík, předseda SUMS, Ing. Jaroslav Krábek, předseda MNO a Lenka Holaňová, místopředsedkyně MNO, aby po předběžných jednáních společně podepsali Smlouvu o spolupráci a vzájemné pod­poře. Zástupci organizací shledali, že zájmy a programové cíle obou sdružení jsou v základních a hlavních rysech shodné. Propagací Moravy, jejích tradic, historie a kul­turního dědic­tví, udržovat, rozvíjet a posilovat povědomí občanů o Moravě a budo­vat tak jejich vztah k této historické zemi z pohledu jejího současného i budoucího rozvoje.

 
     Moravská národní obec je za tímto účelem založena a současná umělecká tvorba autorů soustředěných ve Sdružení umělců Moravy a Slezska k tomuto cíli směřuje a výrazně napomáhá. Na základě společného stanoviska se proto zástup­ci sdružení SUMS a MNO dohodli na partnerství, jako dvou spřátelených organizací, spočívající ve spolupráci formou vzájemného informování o své činnosti, propagace aktivit, podpory projektů, spoluúčasti na pořádaných akcích, přispí­vání do svých časopisů, publikování na webových stránkách, výměny odkazů i konzultací, týkajících se aktuálního dění, přijímání společných závěrů, stanovisek, prohlášení apod. Dále také organizování společných akcí, konferencí, slavností atd. V neposlední řadě propagace moravských symbolů a dalších. Jednání se uskutečnilo v sídle SUMS, na ulici Starobr­něnská 14 v Brně, kde je umístěna galerie se stálou prodejní výstavou.
 

Lenka Holaňová

 

místopředsedkyně MNO

 

zodpovědná za Iniciativy a vnější spolupráce

 
 
 

 

 
Sdružení umělců Moravy a Slezska
 
     SUMS vzniklo již v roce 1968. Činnost však netrvala dlouho a byla obnovena začátkem roku 1990. Po celostátní působ­nosti organizace bylo v Ostravě rozhodnuto, ustavit samostatné sdružení pro Moravu a Slezsko se sídlem v Brně (28. července 1992). V roce 1993 zvítězilo sdružení ve výběrovém řízení na obnovu části Velkého špalíčku v historické části Brna, na Starobrněnské ulici. Po tříleté rekonstrukci byl tento objekt zvaný „LYRA“ v roce 1996 předán městem Brnem do užívání SUMS. Zde má sdružení své sídlo a galerii se stálou prodejní výstavou.
SUMS je společenskou neziskovou organizací, sdružující asi 650 členů, výtvarníků, kteří vystavují svá díla ve stálé expo­zici v Brně a dalších výstavních prostorách. Umělecká tvorba: obrazy (oleje, akvarely, grafika), keramika, sklo, šperky, dřevořezba, umělecké kovářství a další.
 
Stálé a pravidelné výstavy
 
Brno, Starobrněnská 14, galerie, celoroční provoz
Nový Dvůr u Opavy, ústřední pavilon arboreta, splňuje náročná kriteria pro mezinárodní účast výtvarníků
Letovice, kulturní dům, pravidelná výstava
Luhačovice, městská galerie ELEKTRA, pravidelná výstava
Veltrusy, zámek, stálá expozice historických kočárů včetně příslušenství a doplňků
 
Nejvýznamnější počiny
 
Mezi nejvýznamnější počiny, které pořádalo SUMS, patří výstava čínského umění „Doteky minulosti“ nebo „Čína, země neznámá“ za spoluúčasti čínského velvyslanectví v Praze a Zemského slezského muzea v Opavě a osobní účasti vyslanců čínské kultury. V Novém Dvoře u Opavy byly vystaveny spolu s fotografiemi exponáty ze 3. tisíciletí př. n. l. z nejvýznač­nějších archeologických nalezišť v Číně. Realizace tématické výstavy v hotelu International v Brně uspořádaná při příleži­tosti olympijských her za účasti velvyslankyně ČLR paní Huo Yuzhen.
 
SUMS spolupracuje
 
S městem Brnem a mnoha dalšími institucemi Moravy a Slezska
S čínským velvyslanectvím v České republice
Se Zemským muzeem v Opavě
 
Místa realizace výstav
 
Brno, Havířov, Hustopeče, Kyjov, Letovice, Moravská Třebová, Opava, Ostrava, Vsetín, Vyškov, Zlín
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *