Motorkáři z Hané propagují Moravu

Když jsem se na počátku minulého roku setkal se zástupcem motorkářského klubu Hanáčtí tygři, panem Ladislavem Drábkem, doufal jsem v přirozený moravský patriotismus těchto lidí z okolí Uničova, Šternberka a Olomouce. Na krátké schůzce v Uničově jsme se tehdy společně domluvili na spolupráci těchto příznivců silných motorek ve stylu chopper a cruiser s našim občanským sdružením Moravská národní obec. Napsal jsem tehdy o této schůzce krátký článek na webové stránky našeho sdružení. Tato spolupráce se měla podle našich představ realizovat především při propagaci Moravy a jejich symbolů během motorkářských spanilých jízd a cest po tuzemsku i zahraničí.

 
     Velmi mne těší, že se naše tehdejší představy v průběhu celého uplynulého roku dařilo bezezbytku naplňovat. Pře­svědčit se o tom můžete z přiložených fotografií, které dokumentují jednu z cest Hanáků v srpnu loňského roku do Brati­slavy a Velkého Mederu. Závěrem chci poděkovat všem Hanáckým tygrům za propagaci naší rodné země a popřát jim vždy suché, rovné cesty a bezpečný návrat domů. Panu Ladislavu Drábkovi také děkuji za zaslání pěkné fotodokumen­tace. Věřím, že naše spolupráce se bude i nadále rozvíjet.
 

Stanislav Blažek

 

předseda oblastního sdružení MNO Haná

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *