KŘTINY – Nástěnka MNO Blanensko

Lidé co nečtou internet, hlavně starší generace, nemají povědomí, že existují strán­ky www.zamoravu.eu. Proto jsem přemýšlel, jak ve svém okolí informace o Morav­ské národní obci rozšířit. Napadla mne nakonec myšlenka nástěnky, na které bych informoval obyvatele městyse Křtiny a okolí o naší činnosti. Kde ale sehnat volnou nástěnku? Pomohla mi tak trochu i náhoda. Na začátku měsíce října jsem se setkal s panem Ing. Jiřím Drápelou, který je členem občanského sdružení Královský řád Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana. (Pan Drápela pochází ze Křtin a má zde i příbuzné.)

 
     Během rozhovoru jsem mu sdělil svůj záměr s nástěnkou a on mi ochotně navrhl, abych použil půlku nástěnky strany ČSSD, kterou má na starosti jeho bratr (též člen řádu). Této nabídky jsem využil. Dle dohody jsme rozdělili nástěnku na dvě poloviny, aby bylo zřejmé, že MNO a ČSSD jsou dva rozdílné subjekty.
Na zasedání místního sdružení MNO Blanensko byl můj nápad jednomyslně přijat a byl jsem ostatními členy zvolen za správce nástěnky. Je tomu již více jak 3 měsíce, kdy touto formou informujeme občany o naší činnosti. Pokaždé, když obnovuji nástěnku se předem domlouváme, o čem budeme psát. Je to společné dílo nás všech. Zpočátku jsem nezazna­menal žádné reakce, ale dnes je tomu jinak. Lidé mne sami občas oslovují a ptají se na Moravskou národní obec. Největší radost mi však udělala jedna důchodkyně. Když mne viděla jak měním nástěnku, povídá: „Tak to Vy zde dáváte informace o Moravanech? I já jsem Moravanka! Jsem ráda, že vy mladí nezapomínáte na Moravu.“ Řekla to od srdce a se slzou dojetí v oku.
 
Moje vize a návrh k zamyšlení
 
     Přál bych si, aby takovýchto nástěnek bylo co nejvíce. Aby každé místní sdružení MNO mělo alespoň jednu. Nenásil­nou formou bychom obyvatelům sdělovali poselství celého moravského hnutí a informovali je o činnosti Moravské národ­ní obce ve svém okolí.
Nástěnka MNO Blanensko leží v samotném centru Křtin. Nachází se u obecního úřadu, kde je dopravní uzel autobusů IDS JMK.

S pozdravem

Antonín Ševčík

 

člen MNO Blanensko

 
 
 
Facebook MNO Blanensko: http://www.facebook.com/pages/MNO-Blanensko/193600467339727
 
 
 

První vitrínka, kde jsme představili Moravskou národní obec veřejnosti.

 
Druhá vitrínka, pozvánka na Den za Moravu a reportáž z předávání sochy sv. Cyrila a Metoděje ve Křtinách.

 
Třetí vitrínka, Deklarace Moravanů.

 
Čtvrtá vitrínka, představení mladých moravských patriotů a jejich časopisu Verum Moraviano.

 
Pátá vitrínka, o vánoční Moravské hvězdě, známé po celém světě, jen ne u nás.

5 odpovědí na “KŘTINY – Nástěnka MNO Blanensko”

  1. Bylo by vhodné více propagovat existenci MNO – dalo by se to udělat např. formou plakátků na vývěsní plochy. Spousta lidí vůbec neví, že existujeme.

  2. Nebylo by naškodu např. vytisknout časopis MO (v případě jisté kvality příspěvků:) a ten nechat volně ke čtení v několika kavárnách popř. studenských klubech apod. po celé Moravě. Ten kdo téma Moravy sám nehledá na něj nemá moc šancí narazit…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *