BLANSKO – Minireportáž ze setkání MNO Blanensko

Dne 27. ledna 2014 proběhlo v Blansku setkání členů místního sdružení MNO Blanen­sko. Díky nevlídnému sněhovému počasí začalo naše jednání o něco později. Leto­vická část členů se na silnici držela hesla „raději pomalu, ale bezpečně“. Prvním bodem programu bylo doladění 10. ročníku Putování Moravou. Byly stanoveny zá­kladní důležité informace akce. Datum: 7. červen 2014 (sobota). Místo a čas srazu: Skalice nad Svitavou v 10.00 hod. před železniční stanicí. Následně byl schválen pa­mětní list, který nám velice pěkně zhotovil A. Klíma, mladý příznivec našeho míst­ního sdružení. Děkujeme.

 
     Po dalších menších technických přípravách jsme začali řešit velice hezky se rozvíjející aktivitu MNO Blanensko, týka­jící se nástěnky v obci Křtiny. Vedle opět čistě technických záležitostí jsme připravili další zajímavá témata, která bu­dou občany informovat o činnosti MNO, včetně aktivit našeho místního sdružení. Závěrem setkání bylo diskutováno logo místního sdružení, a také případné uspořádání letního moravského táboráku aj. Dále byli členové informováni o nejno­vějším dění v MNO, včetně připravované spolupráce se Slováky. Hovor se stočil k případnému referendu o moravské samosprávě v roce 2016. Stručně shrnuto, padaly většinou tyto závěrečné názory: referendum je dobrý nápad, ale před­časné, uspěchané, nekoncepční a mnoho otazníků… Témat bylo na setkání tolik, že nakonec nezbyl čas na slíbený Alma­nach moravského zemského sněmu. Takže příště. Když už se zdálo, že jednání je u opravdového konce, Jaroslav Zaoral upozornil na jednu důležitou věc. Na výběr roční zemské berně MNO.
 

Vladimír Novotný

 

předseda místního sdružení MNO Blanensko

 
 
 
     MNO Blanensko naleznete také na facebooku. Zde informujeme členy a příznivce o dění v našem místním sdružení, ale i o regionu Blanenska. MNO Blanensko informuje také prostřednictvím výše zmíněné nástěnky, která se nalézá v obci Křtiny, nedaleko „Perly Moravy“, barokního chrámu Panny Marie, který postavil Jan Blažej Santini Aichel.
 
 
 

Blansko, zámecký park a zámek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *