BRNO – Den za Moravu 2014

V sobotu 27. září 2014 se v Brně uskutečnil již 9. ročník moravských slavností, po­řádaných Moravskou národní obcí pod názvem Den za Moravu. Již podruhé s pod­porou Jihomoravského kraje a pod záštitou hejtmana JUDr. Michala Haška. Od půl desáté vítal na Moravském náměstí účastníky zpěvem mužácký sbor Lanštorfčané. Následný program byl zahájen koncertem v kostele sv. Tomáše, kde se uskutečnil i pietní akt u hrobu moravského markraběte a římského krále Jošta Lucemburského. Vystoupil zde s pozdravem i Jan hrabě Podstatzký-Lichtenstein a Mgr. Marek Šlapal, radní Jihomoravského kraje.

 
     Druhá část slavností byla zahájena o půl jedenácté, tradičním Výročním pochod Moravanů městem Brnem, konaným jako vzpomínka na první písemnou zmínku o Moravanech z roku 822. Jeho součástí bylo i pódiové vystoupení folklórních souborů na náměstí Svobody. Na Výroční pochod navázalo před polednem zahájené Moravské fórum, uskutečněné před budovou Moravské galerie. Zde, mimo ukázky moravské lidové kultury, probíhaly i mnohé další akce, zdravice hostů, burza moravik aj. O bohatém programu celé akce si každý může udělat obrázek sám, z fotografií a videí na facebooko­vých stránkách MNO.
 
Fotogalerie
Videa
 
     Proti loňskému ročníku došlo k několika organizačním změnám. Výroční pochod Moravanů byl přesunut až na půl je­denáctou, tak, aby byl dostupný pro účastníky z celé Moravy. Došlo i k dořešení a zdůstojnění prostoru pro konání Mo­ravského fóra. Významnou změnou k vyšší úrovni celé akce byla účast paní Petry Eliášové (roz. Polzerové), známe ko­mentátorky a redaktorky brněnského rozhlasu i televize, která celý program moderovala.
     Díky brněnské Rovnosti měl Den za Moravu i mediální ohlas. Již menší článek v sobotním vydání informoval o konání akce. Pondělní vydání následně přineslo celostránkovou fotoreportáž, která byla ještě v mnohém větším rozsahu zveřej­něna již v neděli v internetové verzi Rovnosti. Informace a pozvání na sobotní akci se v týdnu objevily i na radiu Čas, mediálním partneru Dne za Moravu. Ostatní média naopak zachovala již tradiční striktní mlčenlivost.
 
Brněnský deník (27. 9. 2014)
Brněnský deník (29. 9. 2014)
 
     Máme-li zhodnotit letošní ročník, po stránce organizace byl doposud nejlepším. Zdá se, že i jeho základní forma na­lezla svoji optimální podobu a následně již půjde spíše o kultivaci a zvyšování kvality, než o radikální změny. Zde organizátoři odvedli skvělý kus práce. S čím však nemůžeme být spokojeni, je účast, která již třetím rokem stagnuje. Nelze se vymlouvat na počasí. Nebylo ideální, ale také ne odstrašující. Velmi zvolna stoupá účast lidí mimo moravské hnutí, ti však většinou přicházejí jen na určitou část akce a nezúčastňují se pochodu. I v navyšovaní jejich účasti máme stále rezervy. Především v propagaci.
     Zarážející je však mizivá účast, či spíše neúčast, členů z organizací Moravského kulatého stolu. Mimo již tradičních zástupců Moravských rytířů, přišlo pouze několik jednotlivců. Od všech moravských organizací stále slyšíme, že je třeba se ukázat, dostat se do médií a propagovat myšlenky moravanství na veřejnosti. Když se však tato příležitost nabídne, a to ve velmi důstojném rámci, nezúčastní se téměř nikdo.
     Zvláštní kapitolou budiž účast našich členů. Ani s ní nemůžeme být vůbec spokojeni a čeká nás velký kus práce na nápravě tohoto stavu. Přesto můžeme moravské slavnosti 2014 považovat za velmi úspěšné. Den za Moravu se stává výkladní skříní nás Moravanů a reprezentantem živého moravanství, které oslovuje téměř každého. Všem organizáto­rům, účastníkům i spoustě dárců za to patří poděkování.
 

 
 
 
 

Ing. Jaroslav Krábek

 

předseda Moravské národní obce

 
 
 
Oficiální video
 


 
 
 
Nicol Durajová, Jan hrabě Podstatzký-Lichtenstein, Jan Studeník, Eliška Plačková

6 odpovědí na “BRNO – Den za Moravu 2014”

 1. Díky za organizaci a uskutečnění.Moravané,probuďte se a pojďte ukázat,že nejste Češi,že naše hlavní městio Moravy žije moravanstvím.A´t vidí,že nás je hodně,že se nenecháme okrádat z Prahy,že dálnice brno-Vídeň bude a postavíme se panu prachařovi čelem.Stydím se za něho a další falešné moravany.¨Všechny zdraví doc.MUDr.Pavel Strnad,CSc.,Brno

 2. Vážený pane předsedo, možná neúčast mnohých členů MKS, MNK a dalších moravanských organizací je projevem tisícileté nejednotnosti Moravanů, již od Svatopluka. Změňme to třeba tím, že se budeme navzájem zvát na tyto akce z jednoho ústředí, a na druhé straně si budeme odpovídat na korespondenci, a hlavně na pozvánky na jiná místa obdobně, jak jsem se z akce Den pro Moravu omluvil sám. Moravan František

 3. Vážený pane předsedo, odesílám znovu, asi stránka nefungovala jak by měla. Uvítám odpověď z ústředí MNO a MKS, které mně přímo na jejich akce doposud nezve. S MNK v kontaktu jsem. Děkuji. FČ

 4. Vážený pane předsedo,
  v němém úžasu pročítám Vaše slova o rezervách v propagaci Dne za Moravu. Když se mi totiž po značném úsilí podařilo navázat spolupráci s organizátory akce Babylonfest (dny brněnských národnostních menšin) a nabídl Vám možnost prezetnovat zde MNO a především propagovat Den za Moravu, ani jste se tím na Výkonném vedení nezabývali.
  Předseda místního sdružení Brno mi dokonce odmítl poskytnout kontakty na své členy, abych tuto možnost nabídl alespoň jim.
  Možná by tedy pomohla změna přístupu některých členů vedení MNO.

 5. Dobrý den pane Červený, Den za Moravu byl propagován ve všech médiích Moravské národní obce a v partnerských médiích Naša Morava (facebook), radio Čas apod. Znovu jsme prověřovali korespondenci, avšak od Vás tu žádný e-mail nemáme. Na Den za Moravu byly zvány všechny organizace sdružené u Moravského kulatého stolu, který proběhl 11. září 2014. Předseda Moravské národní obce navíc osobně pozval všechny předsedy velkých promoravských organizací.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *