22. prosince 1878 – Poselství moravských poslanců dnešku

Dne 20. února 2015 byly veřejnosti představeny artefakty nalezené v kovové schrá­ně ukryté za závěrečným kamenem bývalé moravské zemské sněmovny. Kromě sta­vebních plánů, dobových novin, sněmovních usnesení či fotografií byla vystavena i zakládací listina budovy. Záhlaví dokumentu zdobil krásně vyvedený emblém zlato-červeně šachované moravské orlice. Text byl napsán německy i česky a signován předními osobnostmi stavebního projektu, na prvním místě zemským hejtmanem Vojtěchem Widmannem. Opodál byla umístěna také skleněná dóza na mince, převá­zaná žluto-červenými hedvábnými nitěmi a zapečetěná pečetí s motivem anděla držícího zemský znak (podle iluminace erbovního privilegia z roku 1462).

Uvnitř schrány pak byly všechny dokumenty zavázány žluto-červenou stuhou, tedy stuhou v moravských zemských barvách. Na západní stěně interiéru sněmovního sálu je namalovaná zlato-červeně šachovaná moravská orlice (tečky = zlatá, svislé čárky = červená). Pokud dnes někdo kritizuje zlato-červené šachování orlice a žluto-červené vlajky, odmítá dávný odkaz našich předků a myšlenku zemské svébytnosti: „Již dokonána nyní jest stavba. Jak ona na pevných zákla­dech založena jsouc přesně a těsně v sobě uzavřená vyčnívá, tak trvejž neotřesená po staletí, pro která zbudována jest, a vzdoruj jako pevná hradba navždy bouřím času, jichž také budoucnost ušetřena nebude. Kýž v těchto prostorách pos­vátná vážnosť a čisté snahy potrvají, které naší drahé vlasti, Moravě, a obyvatelům jejím dráhu k pravému blahobytu a k rozvoji požehnaného pokroku ukazují; kéž v nich jemnost mysli s moudrostí a stalostí ve smýšlení se spojí, aby vedly k nekalené jednotě, která nejjistější zárukou veřejného blaha jest. Kéž právo a zákon, pevná vůle a láska k vlasti v prostorách těchto vždy platnými se osvědčí, aby často dokázanou věrnost našeho staroslavného markrabství v nepřetrže­né řadě dědili synové po otcích, vnukové po synech, aby všichni po příkladě předků radostně a obětivě síly své vynaklá­dali k blahu, ke cti, ke slávě říše a země!“

Transliterace — věrný přepis zakládací listiny včetně ilustrace stuhy a pečeti

Jedna odpověď na “22. prosince 1878 – Poselství moravských poslanců dnešku”

  1. Snaha o zpochybnění žluto-červené bikolóry přeci není vedena v zájmu hledání pravdy, ale v poškození aktivit/důvěryhodnosti MNO, resp. moravského hnutí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *