IVANČICE – Prohlídka Muzea Alfonse Muchy a Vladimíra Menšíka

Výjimečnou pozici mezi pamětihodnostmi, k jejichž prohlídce zve Moravská národní obec dne 5. července 2015, zaujímá město Ivančice. Krásy města jsou tu poněkud zastíněny jmény jeho dvou nejslavnějších rodáků: Alfonse Muchy a Vladimíra Men­šíka. Žádného z nich jistě není potřeba představovat, nicméně expozice, které jsou instalovány v budově bývalé radnice, mohou návštěvníkům přiblížit méně známé skutečnosti z jejich života, které jsou svázány právě s jejich rodným městem. Pro­hlídku probíhajících výstav zdarma umožnil starosta města pan Milan Buček, jemuž patří naše upřímné poděkování. Město Ivančice se hrdě hlásí také k moravské zemi tradičním vyvěšováním moravské žluto-červené vlajky.

 

Stálá expozice Alfonse Muchy

 
     Světově proslulý umělec Alfons Mucha, výrazný představitel secese, ivančický rodák. Autor nepřeberného množství obrazů a dalších uměleckých děl, které jsou ve sbírkách světových galerií a muzeí. Jeho život, dílo a především celo­životní vztah k rodnému městu je zaznamenán ve stálé expozici Alfonse Muchy v Ivančicích. Více zde.
 

Stálá expozice Vladimíra Menšíka

 
     Moravan Vladimír Menšík a „Vančice“: Herec, který se natrvalo zapsal do srdcí diváků všech generací, rád vzpomínal při každé příležitosti na Ivančice a rodnou Moravu. Zdůrazňoval své moravanství, vždy se k Moravě vřele hlásil, Morava byla jeho celoživotním zdrojem inspirace. Výstava o tomto nezapomenutelném umělci je sestavena z osobních věcí, ro­dinných fotografií, dokumentů, fotografií z mnoha filmů, ve kterých známý herec účinkoval. Více zde.
 

Lenka Holaňová

 

místopředsedkyně Moravské národní obce

 
 
 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *