BUČOVICE – Prohlídka zámku

Město Bučovice se již tradičně zúčastňuje akce vyvěšování moravské žluto-červené zemské vlajky na budově úřadu v den příchodu slovanských věrozvěstů. Dominanta města — zámek Bučovice — rozšíří v roce 2015 na základě doprovodné výzvy sez­nam památek, jež budou dne 5. července 2015 zpřístupněny veřejnosti za zvý­hodněné vstupné. Bučovický zámek patří k nejcennějším renesančním stavbám v záalpském prostoru. Stavbu si objednal a financoval vzdělaný pán, pan Jan Šem­bera Černohorský z Boskovic, ve své době jeden z nejbohatších moravských šlech­ticů.

 
     Tvůrcem projektu byl císařský architekt, antikvář, vzdělaný znalec umění, historik Jacopo Strada, jenž byl správcem uměleckých sbírek tří Habsburských císařů — Ferdinanda I., Maxmiliána II. a Rudolfa II. Na výzdobě zámku se podíleli významní umělci rudolfinského okruhu (např. sochař Hans Mont). Od roku 1597 až do roku 1945 patřil zámek i s pan­stvím známému rodu Liechtenštejnů.
     Zámek v Bučovicích je unikátní ukázkou renesančního stavitelství u nás. K ojedinělým patří bohatá manýristická výzdoba interiérů a překrásná kašna na nádvoří. Pozoruhodné je také arkádové nádvoří s 90ti sloupy, které jsou bohatě vyzdobeny celkem 540ti reliéfy, zobrazujícími válečné motivy, erby, fantastická zvířata a bytosti, maskarony a hudební nástroje. Nahlédnout zde můžete také do stálé výstavy o švédském obléhání i obnovené 200 let staré účtárny panství Liechtenštejnů.
     Zámek byl vyhlášen kulturní nemovitou památkou a v roce 2001 národní kulturní památkou. Za zpřístupnění zámku děkujeme paní Janě Buriánkové.
 
 
 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *