Zahájení 7. ročníku vlajkové iniciativy MNO

Náš spolek Moravská národní obec, z. s. vyhlašuje sedmý ročník občanské inicia­tivy „Za vyvěšování moravské vlajky“ na radnicích. V nejvýznamnější moravský svátek, dne 5. července 2016, si opět připomeneme příchod slovanských věro­zvěstů Cyrila a Metoděje. Součástí chystaných oslav bude tradiční vyvěšování vlajky Moravy na radnicích. Od roku 2010 se obracíme na představitele samospráv s vý­zvou, aby v tento den vyvěsili na budovách moravskou vlajku. Naše výzva obsahuje důkladný rozbor a informace o moravských symbolech, které jinde v oficiálních tu­zemských encyklopediích nenajdete. Přiloženy jsou rovněž reakce představitelů ob­cí, měst a krajů a přehled významných moravských svátků.

 
     Za účelem poznávání naší vlasti je tradičně připojena i výzva k doprovodné akci dne 5. července, zpřístupnění místních muzeí a pamětihodností, zdarma nebo se slevou. Hlavní koordinátorkou vlajkové iniciativy je Lenka Hola­ňová, MNO. Regionálními zmocněnci jsou: Stanislav Blažek, Eliška Plačková st., Eliška Plačková ml., Pavel Opletal, Ing. Hynek Rusňák a Antonín Ševčík.
     Aktuální informace o obcích, které 5. července 2016 vyvěsí moravskou vlajku (včetně seznamu památek) je možné sledovat na hlavní stránce Vyvěsíme a na facebooku Chcu, aby na mojí radnici vlála moravská vlajka. Přejete-li si, aby i Vaše obec vyvěsila vlajku Moravy — anebo byste se rádi zapojili do naší iniciativy — volejte nebo pište Vaše dota­zy, připomínky a náměty naší koordinátorce.
 
Lenka Holaňová
místopředsedkyně Moravské národní obce
hlavní koordinátorka vlajkové iniciativy
 
Mobil: 604 527 832
E-mail: holanova@zamoravu.eu
 
 
VÝZVA MNO 2016 | STÁHNOUT
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *