Společné prohlášení MNK a MNO

V souvislosti se snahou několika jednotlivců postavit do rozporu fakta, uvedená v Tříkrálovém prohlášení 2016 od Moravského národního kongresu (MNK) a ve Sta­novisku k nacionalismu od Moravské národní obce (MNO), prohlašují představitelé obou spolků: „Moravský národní kongres a Moravská národní obec shodně odmítají jak politický nacionalismus tak politický multikulturalismus. Tímto prohlášením vy­jadřují názorovou shodu na uvedenou problematiku a důrazně se ohrazují proti sna­hám vyvolat na veřejnosti zdání rozporu ve svých postupech s cílem narušit v koneč­ném důsledku spolupráci obou spolků v rámci činností Moravského kulatého stolu.“ Ing. Josef Pecl, prezident MNK — Ing. Jaroslav Krábek, předseda MNO.

3 odpovědi na “Společné prohlášení MNK a MNO”

 1. Je velmi užitečné, že toto prohlášení vzniklo a bylo uveřejněno aspoň zde. Já osobně bych ale rád viděl pod něčím podobným podepsaných všech „dvanáct apoštolů“ od Moravského kulatého stolu (případně dalších, kteří ještě u stolu nejsou) a nějaké další prohlášení, memorandum, deklaraci či jak by se to mělo jmenovat.

  Takový dokument by měl především obsahovat pevný projekt změny územního uspořádání a to až do podoby, v jaké ji lze předložit parlamentu (tedy paragrafované) nebo o níž lze případně uspořádat v budoucnu referendum. Dokument by měl vycházet ze stávající Ústavy a jen minimálně se jí dotýkat, protože základní právní podmínky pro decentralizaci či federalizaci České republiky už v zásadě Ústava obsahuje.

  Dokument by měl také obsahovat preambuli, která deklaruje, že moravský a slezský národ chce nadále žít spolu s národem českým v jednom státním útvaru (a zde bych klidně použil nepěkný název Česko, který ale na druhé straně vcelku jednoduše řeší diferenci mezi pojmem Čechy a tím nahrazuje bývalý název Československo). Tedy ujištění, že Morava nechce utvořit samostatný stát po vzoru Slovenska (které má samozřejmě zcela jiný dějinný příběh než Morava a Slezsko). K projektu trojdílné federace z roku 1968 se už nelze vracet. Dokument se podle mého názoru také nemůže a nesmí proti někomu nebo něčemu vymezovat, musí nabízet pouze kladná řešení nevyhovujícího stavu.

  Podle mého názoru k tomu už nestačí jen prostor internetu a FB, měla by vzniknout nějaká širší moravská politická formace, například na bázi onoho Stolu, kterou by už nemohla média ignorovat a která by svoje prohlášení mohla autorizovat. A bude podle mého názoru urgentně zapotřebí najít nového lídra, řekněme nového doc. Bártu, protože bez viditelné hlavy nejde dnes v politice dosáhnout ničeho. Osobnosti s dostatečnou autoritou tu jsou, ale zatím pouze latentně. Sama MNO dělá pro obnovu moravské svébytnosti a povědomí indentity velmi mnoho, ale začíná být zřejmé, že chybí krok č.2, totiž politická artikulace problému.

  A zde se podle mého názoru není možné neustále vracet jenom k moravským tradicím, vlajkám, znakům, historii a dějinám. To je sice velmi dobrý základ, ale dnešní mladí lidé chtějí jasně slyšet, čím Morava bude, ne čím byla, to už jsme jim řekli. Musí existovat něco jako politické desatero (bez reminiscence na jistou politickou stranu, kde to ale kupodivu fungovalo), tedy jasný, krátký a veřejný program, postup či plán toho, co chceme. A dva řádky základních důvodů, proč to chceme.

  Zcela opačně ovšem působí aktivity tzv. Moravské informační služby, rozesílané po celé zemi jistým mužem, kterého jsem měl možnost osobně poznat. Tento muž míchá do sebe politické, sociální a nacionalistické otázky, privatizaci, ekonomická a zahraničně politická témata. Používá odkazy na pokleslé servery, některé generované ze zahraničí, jako je zvedavec, protiproud, czechfreepress, outsidermedia a další centra propagandy. Šíří soukromé mejly odpůrců uvnitř hnutí, obsahy neveřejných diskuzí a různá prohlášení soukromých osob, čímž vytváří dojem, že jde o oficiální programy a stanoviska moravských hnutí. Tím velmi poškozuje prostou snahu Moravanů o obnovu svébytnosti a spravedlivé územní uspořádání. Diskuze lze samozřejmě vést, je to nezbytné a žádoucí, ale na to byl zřízen například onen Moravský stůl. Iniciativy tohoto muže sice nelze zakázat, ale lze jim čelit intezivnějším a širším zveřejňováním skutečně pravdivých informací o moravských úmyslech. Očekával bych, že se MNO bude od této iniciativy MIS dostatečně důrazně distancovat.

  Varujícím příkladem budiž bezvýznamný zastánce extrémních názorů p. Vandas, který je v televizi každou chvíli. Proč? Je mediálně zajímavý, ale pro Moravany přímo varováním, protože díky aktivitám jako je MIS se Moravané snadno mohou dostat na seznam extrémistických struktur.

  Jsem přesvědčen, že pokud se k nějakému podobnému řešení brzy nepropracujeme, propásneme možná jednu z dalších dějinných příležitostí, což se Moravanům bohužel „úspěšně“ daří už od dob Vídeňského kongresu.

 2. Pane Vichr, Moravská informační služba, to je jeden podivín s kriminální minulostí pohybující se na okraji slušné lidské společnosti. Zařadil se mezi moravské Čechy, kteří prosazují své, nebo pražské názory na to jak se mají věci na Moravě odehrávat.
  Rozesíláním svých spamů plní funkci nepřátelké propagandy, tedy znevěrohodňuje občanské iniciativy spolků MKS a znechucuje normální lidi.

  Lze jen doufat, že ti kdo si jeho výtvory ještě nepřesměrovali do spamů si dokáží vyhledávat informace také sami a nenechají se manipulovat.

 3. Znám toho člověka osobně a bohužel dělá mnoho škody. Nevím, jestli se tomu dá účinně bránit, ale pokud inzeruje portály jako Aeronet, Pravý prostor nebo Zvědavec, svědčí to naprosté nihilitě. Ten muž nebojuje za Moravu ale proti ní. Co radíte?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *