Obec Paseka – přátelské setkání se starostou

Obec Paseka se rozkládá při severním okraji Hornomoravského úvalu na rozhraní Uničovské tabule a horského masivu Nízkého Jeseníku. Společně s okolními dědinami je součástí okresu Olomouc a přirozeného mikroregionu Uničovsko.
Ve středu, 14. února 2018, se na obecním úřadě v obci Paseka uskutečnila přátelská informativní schůzka zástupců Moravské národní obce se starostou, panem Jiřím Blažkem.

Pan starosta nás nejprve přátelsky uvítal ve své pracovně a poté se velmi pochvalně vyjádřil k činnosti našeho spolku. Velkou odezvu obyvatel mají v této pěkné obci na Uničovsku především naše již tradiční iniciativy, především pak ta, jež nese název „Za vyvěšování moravské vlajky“. Představitelé místní samosprávy v čele s panem starostou Jiřím Blažkem, se díky dobré vůli k této promoravské výzvě připojili hned v úvodním ročníku, tedy už v roce 2010. Od té doby v obci Paseka moravská vlajka na stožáru zdobí prostor před budovou obecního úřadu a to nejen 5. července ve svátek moravských zemských patronů a spolupatronů Evropy svatých Cyrila a Metoděje, ale ve všechny významné moravské dny a výročí. Neméně velkou pozornost mezi paseckými občany vzbudila, a to především díky propagaci na obecních internetových stránkách, novější iniciativa nazvaná „Osobnost Moravy“.

Poděkovali jsme zástupcům místní samosprávy za příkladnou a velmi cennou již osmiletou spolupráci při propagaci Moravy, její bohaté historie a především moravského patriotismu. Na rozloučenou jsme panu starostovi předali písemné materiály vypracované Moravskou národní obcí a propagační předměty. Nově pořízená moravská vlajka ve svislém provedení bude dle slov pana starosty také v příštích letech v obci Paseka vlát jako důkaz hrdosti místních obyvatel na Moravu a její zemské tradice.

Stanislav Blažek
předseda regionu MNO Haná
regionální zmocněnec iniciativy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *