TRŠICE – prohlídka muzea

Až překvapivě přibývá obecních muzeí. Je to jistě známkou toho, že si lidé váží historie místa, kde žijí, místní kultury a tradic, zajímají se o způsob života svých předků, o věci, které užívali. Předměty denní potřeby, nábytek, zemědělské nářadí a technika nebo sakrální artefakty, slavnostní výzdoby, oděvy, kroje… Uchovat památky budoucím generacím se rozhodli v Tršicích na Olomoucku. Zdejší „Vesnické muzeum“ je spolu s obecním úřadem a knihovnou umístěno v tršickém zámku. Jeho založení sahá až k roku 1982, kdy byla v Tršicích pořádána národopisná výstava v rámci oslav 700 let Tršic.
V průběhu let byl zámek opravován, byly sem přemísťovány exponáty a tříděny dle oborů (chmelařství, zemědělství, bydlení), vznikla i samostatná historická část, výstavka „Tršice ve fotografii“. Dnes jsou expozice muzea instalovány v přízemí zámku a obsahují především novodobou historii zdejšího chmelařství a zemědělství s řadou unikátních hospodářských předmětů.
O vybudování muzea se značně zasloužili sami obyvatelé Tršic a okolních obcí, kteří mu věnovali velkou část sbírkových předmětů.

Vesnické muzeum Tršice připisujeme na seznam památek 2019 s poděkováním správkyni muzea, paní Lence Svrčkové.

Tršický zámek s muzeem

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *