BLUDOV – uctění památky Žerotínů

Také letos, v sobotu 9. listopadu 2019, se příznivci Moravy a její historie setkali v  Bludově, aby připomenuli sobě i veřejnosti z řad občanů této pěkné obce význam jednoho z nejpřednějších panských rodů na Moravě – Žerotínů. Místem srazu účastníků vzpomínkové akce byl prostor před kostelem sv. Jiří. Není bez zajímavosti, že tato dominanta obce se může pochlubit například svým zachovalým středověkým jádrem nebo věží z 16. století. Žerotínové v letech 1837 až 1838 nechali postavit pod sakristií kostela sv. Jiří novou rodinnou hrobku. Jedná se o stavbu se čtyřmi zamřížovanými obloukovými okny a empírovým vchodem. Na jižní stěně hrobky je umístěn žerotínský erb.

Stejně jako v předchozích letech se celé pietní setkání konalo přímo v této žerotínské hrobce. Pro nás pořadatele ze spolku Moravská národní obec bylo velkou ctí, že se tohoto slavnostního setkání účastnila současná hlava rodu, pan hrabě Karel Mornstein-Zierotin, který v samotném úvodu krátce promluvil a vzpomenul některé momenty ze života svých předků. Naše pozvání do Bludova, k naší velké radosti, přijali také další vzácní hosté, kterými byli náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Mgr. Dalibor Horák a starosta města Šumperka, pan Mgr. Tomáš Spurný v doprovodu své paní.

Letošní setkání se konalo jako připomínka 177. výročí přenesení ostatků jednoho z největších Moravanů všech dob, ochránce moravských zemských práv a svobod, zemského hejtmana Markrabství moravského Karla staršího ze Žerotína a dalších představitelů žerotínského rodu z Brandýsa nad Orlicí do nově vybudované hrobky v Bludově. Tato obec je pevně spjata s počátky žerotínského rodu, který odvozuje svůj původ od vladyky Bluda z Bludova.

Po úvodním přivítání všech účastníků z řad moravských patriotů a vzácných hostů jsme vstoupili do vnitřního prostoru hrobky. Zde jsme jako akt vzdání úcty, v místě posledního odpočinku Karla staršího ze Žerotína a jeho otce Jana, položili kytici a svícen v moravských barvách. Po tomto pietním aktu se už slova ujal náměstek hejtmana Olomouckého kraje a člen rady města Uničova, pan Mgr. Dalibor Horák, který mimo jiné krátce pohovořil nejen z pohledu politika, ale také regionálního historika o významu Žerotínů pro celou naši zemi. V závěru své řeči pak, bývalý pan starosta města Uničova, vyzvedl již více než desetiletou úspěšnou spolupráci s Moravskou národní obcí, z.s. při propagaci hodnot, které naše země Morava představuje.

Všechny přítomné následně zaujal poutavý výklad předního člena našeho spolku, pana Bc. Jaroslava Svozila, který nás seznámil s dějinami žerotínského rodu v souvislosti s historickým vývojem na Moravě a v celé Evropě. V závěru své řeči také nezapomněl vyzvednout význam nejen moravského zemského hejtmana Karla staršího ze Žerotína, ale také jeho otce Jana staršího ze Žerotína.  Pro přítomné byly velmi zajímavé informace o životě Karla Emanuela ze Žerotína, který působil jako poslanec Moravského zemského sněmu, Říšské rady ve Vídni a roku 1900 byl dokonce jmenován moravským místodržitelem, tedy zástupcem panovníka, moravského markraběte, přímo v Moravské zemi.

Krásnou tečku za slavnostním setkáním učinil svým prohlášením ctěný pan hraběte Karel Mornstein-Zierotin, který pronesl krásná slova, ve kterých vyjádřil myšlenku, že se zasadí o to, aby i nadále rod Mornstein-Zierotin zůstal rodem moravským. Pan hrabě právem od přítomných patriotů sklidil bouřlivý potlesk.

Závěrem bych rád vyjádřil úctu všem přátelům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na úspěšné organizaci celého setkání. Mé poděkování pak patří všem lidem, kteří neváhali a svojí účastí podpořili tuto pěknou akci.

Stanislav Blažek
předseda OS MNO Haná


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *