VRACÍME MORAVU DO ŠKOL – podnět k řešení neuspokojivé situace ve výuce na základních školách – 13. díl

Vážené Moravanky, vážení Moravané, příznivci Moravy a spolku Moravská národní obec, v další zprávě vás opět chceme informovat o vývoji iniciativy, která si klade za cíl zkvalitnění výuky a výukových materiálů našich žáků a studentů.

Také dnes bych vám rád v úvodu symbolicky předložil k zamyšlení jeden z citátů moravského „Učitele národů“ vzdělance a myslitele, posledního biskupa Jednoty bratrské Jana Amose Komenského „Moravuse“. Domnívám se, že tento citát přesně popisuje naši snahu o nápravu.
„Světlo má moc zahnat tmu, ne naopak. Kdekoli totiž vzchází světlo, tam tma brzy buď řídne nebo mizí. A naopak tma nemá sil, aby odstranila světlo.“    

Obrázek: Jan Amos Komenský – jeden z největších moravských myslitelů, filosofů a spisovatelů.

A nyní již další podnět, který jsem coby jednatel iniciativy zaslal nakladatelství Kartografie Praha, a.s.

Vážená šéfredaktorko, paní Lenko Olivová,

opět, po delší době, Vás srdečně zdravím z Olomoucka. Tentokrát bych rád poukázal na nepřesnosti v dalším titulu vydaném Vašim nakladatelstvím.
NOVOVĚK II. – DĚJEPISNÉ ATLASY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NIŽŠÍ STUPNĚ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ  – ISBN 80-7011-470-3

Strana 9 – Zde navrhuji změnit, či spíše doplnit původní nadpis „Věda a technika v Čechách“ na „Věda a technika v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“

Zdůvodnění:  Na Moravě a také v tzv. rakouském Slezsku působilo mnoho významných vědců a vynálezců. Například v učebnici již zmíněný Johann Gregor Mendel, který je považován za zakladatele genetiky a jehož jméno hrdě nese Mendelova univerzita v Brně. Dále je nutné zmínit rodáka ze severomoravského města Příbor, lékaře-neurologa, psychologa a zakladatele psychoanalýzy  Sigmunda Freuda,  rodáka z moravských Chrlic  Ernsta Macha, který  patří k nejvýznamnějším osobnostem vědy druhé poloviny 19. století především v oblasti experimentální fyziky (Machův princip, Machovo číslo, Machovo kyvadlo, Machův kužel, Machův úhel, Machův vlnostroj). Na Moravě taktéž působil inženýr Viktor Kaplan, který je vynálezcem Kaplanovy turbíny, zakladatel moderní fenomenologie, rodák z Prostějova  Edmund Husserl, rodák z Litovle a vynálezce principu izomorfní substituce Gustav Čermák, rodák z Ostravy Josef Mattauch (Mattauchův izobarický zákon, Mattauchova-Herzogova geometrie), Hieronymus Lorm z Mikulova, který vymyslel hmatovou řeč pro hluchoslepé, přerovský vědec Rudolf Weigl, který vytvořil vakcínu proti skvrnitému tyfu, zakladatel fotogrammetrie z Moravských Budějovic Eduard Doležal, vynálezce ohebné žaludeční sondy Leopold Oser z Mikulova nebo například autor vynálezu kostkového cukru z Dačic na Moravě Jakub Kryštof Rad.


Obrázek: Gregor Johann Mendel (20. července 1822 Hynčice – 6. ledna 1884 Brno) byl přírodovědec, zakladatel genetiky a objevitel základních zákonů dědičnosti. Byl mnichem a později opatem augustiniánského kláštera ve Starém Brně.

Strana 20 – Zde bych rád upozornil na skutečnost, že v řadách armády rakouského císaře proti Napoleonovi bojovali vedle vojáků českých a vojáků dalších zemí koruny, také vojáci z Moravského markrabství, tedy moravští. Proto prosím o doplnění. Místo slovního spojení „čeští vojáci“ navrhuji změnu na „čeští a moravští vojáci“.
Rád bych také doplnil další informace. Bitva u Slavkova, která se odehrála 2. prosince 1805, byla jedním z největších válečných střetů vybojovaných na Moravě. V této bitvě tří císařů se střetla spojená vojska ruská a rakouská (90 000 mužů), proti nimž stála francouzská armáda (75 000 mužů), které velel Napoleon Bonaparte.

V knize Josefa Bednáře – Stručné dějiny Moravy se mimo jiné o těchto událostech píše: „Pro vítěze Napoleona to bylo jedno z jeho největších vítězství, navíc v den prvního výročí jeho korunovace císařem Francie…“ Tyto válečné operace měly především neblahý vliv na život civilních obyvatel země Moravy. Autor výše zmiňované knihy to popisuje: „Bitva u Slavkova měla pro Moravu bolestné následky. Vyživování a ubytování armád, rekvírování koní bylo doplněno pleněním a drancováním, a to nejen vojáky. Následovalo umírání raněných, nemoce a epidemie. Bitva byla ukončena podepsáním příměří při osobním setkání císaře Napoleona a císaře Františka II. u Žarošic a o několik týdnů později, 26. prosince 1805, byl v Prešpurku (Bratislavě) podepsán tzv. Prešpurský mír.“
Proto Vás žádám, vážená paní šéfredaktorko Lenko Olivová, o doplnění těchto skutečností do textu a opravu výše zmíněných vět.  Děkuji Vám za pochopení a vstřícné jednání. Budu se těšit na Vaše reakce k mým podnětům.

Přeji Vám i celému nakladatelství mnoho zdaru a úspěchů ve Vaší důležité činnosti.

S úctou a pozdravem
Stanislav Blažek
jednatel a koordinátor iniciativy „Vracíme Moravu do škol“
tel: 736 252 687

Následovala blesková odpověď paní šéfredaktorky:

Dobrý den,  děkuji za zaslání. Novověk jde aktuálně do tisku, tak Vámi navržené změny akorát zapracujeme do textu.

Lenka Olivová
Kartografie Praha, a. s.
Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1

Tato krátká informace nám organizátorům iniciativy „Vracíme Moravu do škol“ udělala velkou radost  Znovu se ukázalo, že naše trpělivé snažení má smysl. Rád jsem tedy zaslal stručnou odpověď s poděkováním.

Vážená šéfredaktorko, paní Lenko Olivová,

Vážené nakladatelství Kartografie Praha, a.s,

ještě jednou Vám a celému nakladatelství děkuji za vstřícné jednání. Těší mě, že naše iniciativa „Vracíme Moravu do škol“ mohla alespoň v malé míře přispět k ještě větší objektivitě těchto atlasů. Rád bych Vás poprosil o zaslání skenu či fotografie některých upravených textů a obrázků. Především těch, které jdou aktuálně do tisku. Děkuji za ochotu. Přeji Vám mnoho úspěchů.

S úctou a pozdravem
Stanislav Blažek
koordinátor a jednatel iniciativy

Vážení příznivci, Moravanky a Moravané, o skutečnosti, že se do tohoto dějepisného atlasu podařilo navrátit Moravu a také Slezsko se můžete přesvědčit buď přímo z nového vydání této knihy nebo ze dvou dokumentačních obrázků, které nám pro názornost laskavě zaslala šéfredaktorka nakladatelství Kartografie Praha, paní Lenka Olivová. Zde je přikládám:

Přátelé, co říkáte, není to krásný pocit, když se podaří napravit alespoň ty nejvýraznější chyby v učebnicích našich dětí?  Ano, jsou to jen drobné úpravy, ale i ty přispějí k tomu, aby si žáci i studenti na Moravě, ve Slezsku, v Čechách uvědomili, že také země Morava a Slezsko mají své bohaté a svébytné dějiny, o kterých se nemůže a nesmí mlčet. Vždyť všichni dobře víme, že právě z historie vychází současnost a budoucnost. A my pevně věříme, že právě naše země Morava, Slezsko a Čechy mají před sebou skvělou budoucnost. Tedy pokud jim dáme šanci!

Za Moravu

Stanislav Blažek
koordinátor a jednatel iniciativy „Vracíme Moravu do škol“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *