Sčítání lidu – výsledky minulého sčítání

Jak jsme uvedli v minulém přípspěvku, před blížícím sčítáním si připomeneme výsledky minulého sčítání, konkrétně zastoupení jednotlivých národností v obcích.

Český statistický úřad zveřejňuje za obce pouze některá data, jedním z nich je i národnost. Konkrétně lze dohledat, kolik lidí si v dané obci zapsalo jednu z těchto národností:
česká, moravská, slezská, slovenská, německá, polská, romská, ukrajinská, vietnamská a neuvedeno. Ostatní národnosti a kombinace národností jsou k dispozici pouze za nadřazené celky (obvody obcí s rozšířenou působností, kraje).
Nejprve se podívejme na moravskou národnost. Mapa zobrazuje pouze ty, kteří se přihlásili pouze k moravské národnosti, tj. 522 474 osob. K moravské národnosti celkem se ovšem přihlásilo včetně kombinací s jinou národností celkem 630 897 osob, takže skutečné podíly jsou cca. o 20 % vyšší (tj. např. obec s 30% podílem pouze moravské národnosti bude mít ve skutečnosti cca. 36 % moravské národnosti celkově). Dvě obce (Hostějov, Řikonín) měly podíl vyšší než 50 %, v dalších osmi obcích pak překročil 40 %.

Další poměrně významnou národností je národnost česká. Setkat se s ní můžeme zejména v Čechách, i když ani tam na mnoha místech zdaleka nedosahuje ke 100 % (jediná taková obec je Čilá v okrese Rokycany), velký podíl na tom má množství lidí, kteří národnost neuvedli.

V případě slezské národnosti bylo potřeba měřítko trochu zúžit, neboť nejvyšší podíl dosáhla v obci Vršovice v okrese Opava (6.06 %). Celkově je nejvíce zastoupena v okolí Opavy (s podobným podílem jako moravská národnost), o něco méně pak na Těšínsku a Jablunkovsku, kde má silné zastoupení polská národnost. Naopak v oblasti Jeseníků nebo v okolí Oder či Fulneku, kde má moravsoslezská hranice značně komplikovaný průběh se samostatná slezská národnost takřka nevyskytuje.

Výše zmíněná polská národnost je tradičně silně zastoupena v oblasti Těšínska a Jablunkovska:

Další z dříve hojně zastoupených národností, německá, je po poválečném odsunu přítomna hlavně v severních Čechách. Na Moravě a ve Slezsku je dosud zastoupena v některých obcích v oblasti Jeseníků, oproti tomu na jižní Moravě se už takřka nevyskytuje:

V oblastech s dřívějším německým osídlením je poměrně hojně zastoupena národnost slovenská, což souvisí s poválečným dosidlováním, ovšem poměrně rovnoměrně rozmístěná je i ve zbytku republiky.

Velice rovnoměrně jsou rozmístěni taky lidé, kteří neuvedli žádnou národnost:

Zajímavá mapka vznikne, když odečteme údaje o národnostech za obce od celkového počtu obyvatel. Získáme tak totiž data, kdo si zapsal národnost, které se za obce neevidují (např. řecká, buhlarská, ruská apod.), zejména ovšem kombinace dvou národností. Na mapě jednoznačně vyniká oblast Moravy a Slezska, je to dáno tím, že zdaleka nejrozšířenější kombinací národností je česká + moravská (99 028 osob). Moravská národnost se dále vyskytovala v kombinaci se slezskou (4567), slovenskou (1650), německou (292), polskou (152), romskou (113) a židovskou (10). Kombinaci české a slezské národnosti si pak zapsalo 4361 osob.

Pro úplnost doplňujeme zbývající národnosti, pro něž jsou dostupná data za obce – romskou, ukrajinskou a vietnamskou:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *